Obračun sa nepodobnima ili šansa za napredovanje?

Previranja u Centru za stručno obrazovanje kulminirala nakon usvajanja akta o sistematizaciji radnih mjesta

13291 pregleda 16 komentar(a)
Aleksandra Lalević, Foto: gov.me
Aleksandra Lalević, Foto: gov.me

Dugogodišnja zaposlena u Pravnoj službi u Centru za stručno obrazovanje (CSO) moraće da nauči da definiše koja su neophodna znanja i vještine srednjoškolaca za tržište rada, dok će njenu dosadašnju poziciju pokrivati druga osoba.

To je, pored ostalog, predviđeno novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u toj instituciji.

Zaposleni i Sindikalna organizacija CSO upozoravali su menadžment da je donošenje akta “netransparentno, bez uključivanja zaposlenih u organizacionim jedinicama, osim onih koji ste sami izabrali”, ali i da je jedina preporuka za pozicije “povjerenje koje Vi imate u te zaposlene”. Tvrde i da je mjesecima loša atmosfera u toj ustanovi, zbog toga što menadžment marginalizuje one koji znaju.

Direktorka CSO Aleksandra Lalević, “Vijestima” je odgovorila da “pružanje prilike drugim zaposlenima da, nakon deceniju ili dvije koliko su na rukovodećim pozicijama bile kolege,…ne predstavlja čin kojim se urušava jedna institucija, već čin kojim se pruža mogućnost da Centar postane otvorenija institucija”.

“…A da pojedinci koji na tržištu znanja pokazuju rezultate mogu dobiti mogućnost za napredovanje”, kazala je ona.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dalo je u februaru saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta CSO.

Obračun ili potreba?

Zaposleni u CSO ispričali su “Vijestima” da se direktorica kroz novi raspored radnih mjesta obračunava sa “svima za koje smatra da su nepodobni”.

“Iako se radi o ustanovi i pojedincima koji su u posljednjih 20 godina ostvarili značajne rezultate u pogledu reforme i razvoja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, koji su prepoznati na nacionalnom i međunarodnom nivou, to nije, bilo mjerodavno za direktoricu Lalević”, naglasili su.

Prema njihovim riječima, bespotrebno je formirano Odjeljenje za međunarodnu saradnju koje će brojiti tri zaposlena.

“Crna Gora nema pristup evropskim fondovima, koji će imati kada bude postala članica Evropske unije. U ovom trenutku je dovoljno da postoji jedna osoba koja će biti zadužena za praćenje poziva u kojima Centar može da učestvuje kao partner ili lider u projektu i da povezuje organizacione jedinice koje se bave stručnim poslovima. Dugogodišnja rukovditeljka Odjeljenja za pravne poslove raspoređena je u sektor za koji nema iskustva, smijenjena je i rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih, koja je andragog i time je najvalifikovanija za tu oblast, a govori se o tome da će njeno mjesto zauzeti turizmolog…”, ispričali su “Vijestima”.

I Sindikalna organizacija CSO upozorila je “na opasnost da sve ovo upravo može dovesti do konfuzije u radu i nemogućnosti samostalnog odlučivanja i odgovornosti”.

“Sastanak sa zaposlenima koji sam kao predsjednik Sindikalne organizacije inicirao, uvažili ste i unijeli neke izmjene, ali ponovo bez prisustva rukovodilaca i zaposlenih iz većine organizacionih jedinica, koji bi na adekvatan način uticali na sadržaj Pravilnika”, saopštili su u dopisu dostavljenom Lalević.

Lalević: Promjene su nužne

Lalević nije odgovorila na pitanja u vezi sa konkretnim radnim mjestima i izmjenama, ali poručuje da su “promjene nužan preduslov za dugoročni razvoj i uspjeh organizacije jer nam omogućavaju prilagođavanje dinamičnom okruženju, podstiču inovacije, povećavaju efikasnost i produktivnost, omogućavaju prilagođavanje novim zahtjevima te podstiču profesionalni razvoj zaposlenih”.

“Novimenovani rukovodioci organizacionih jedinica posjeduju vještine rukovođenja, adekvatno znanje i iskustvo stečeno kroz višedecenijski rad u prosvjeti i to kako u oblasti stručnog tako i u oblasti obrazovanja odraslih, kao i višegodišnje iskustvo u kreiranju i realizaciji EU projekata i ostvarivanju saradnje sa partnerima izvan Crne Gore”, kazala je Lalević.

Prema njenim riječima, uvažavajući transparentnost i dijalog sa sindikalnim organizacijama, primjedbe na nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta pažljivo su razmotrene, mnoge od njih i uvažene i uključene u konačan tekst akta.

“Pružanje prilike drugim zaposlenima, da nakon deceniju ili dvije koliko su na rukovodećim pozicijama bile kolege, za koja ste Vi zainteresovani i koje indirektno pominjete, ne predstavlja čin kojim se urušava jedna institucija, već čin kojim se pruža mogućnost da Centar postane otvorenija institucija, a da pojedinci koji na tržištu znanja pokazuju rezultate mogu dobiti mogućnost za napredovanje. Pozicija navedenih rukovodilaca nije mandatna, te ne možemo govoriti o njihovoj smjeni”, precizirala je.

Naglasila je da je nalaz Državne revizorske institucije za 2022. godinu “polazna motivacija za izmjene akta”.

“Revizijom pravilnosti poslovanja JU Centar za stručno obrazovanje utvrđene su neusklađenosti u odnosu na Zakon o državnoj imovini, Zakon o zaradama u javnom sektoru, Zakon o radu, Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Uredbu o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretni stvari i Uputstvo o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini. Na osnovu navedenog, nadležni Kolegijum DRI izražava negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima”, citirala je Lalević nalaz.

Dodala je da je akt prošao kompletnu pravnu proceduru.

“…Od upoznavanja sindikalnih organizacija, zaposlenih u CSO (koji su imali priliku da javno na kolektivnom sastanku istu komentarišu i mijenjaju). Nakon toga, ista je upućena Upravnom odboru CSO-a, a nakon toga i Ministarstvu. Nakon date saglasnosti od strane Ministarstva, ista je bila javno objavljena na Oglasnoj tabli CSO-a. Sam proces donošenja ovog akta koji je od izuzetne važnosti za rad Centra trajao je od druge polovine oktobra prošle godine do početka februara 2024. Cijeli proces izrade i usvajanja Pravilnika o sistematizaciji bio je krajnje transparentan i sproveden je shodno zakonu”, odgovorila je.

Dodala je da akt detaljno obrazlaže sve promjene uključujući i definisanje nove organizacione jedinice Centra, kao i sve organizacione promjene unutar Centra.

“U stvaranju nove strukture primijenjen je princip da ista bude u skladu sa ključnim ciljevima organizacionih jedinica i da je opravdana i usaglašena sa potrebama daljeg rasta i razvoja Centra, koji je u ovom trenutku krajnje neophodan”, dodala je Lalević.

Ministarstvo prati šta se dešava, ali se ne miješa

Na pitanje da li su dobili pritužbe u vezi sa novim rasporedom radnih mjesta u CSO, iz Ministarstva poručuju da će izvršiti upravni nadzor ako budu imali dokaze da se djelatnost institucije ne obavlja u skladu zakonom.

“Centar za stručno obrazovanje je samostalna javna ustanova, čiji je osnivač Vlada Crne Gore, koji ima svoje organe - Upravni odbor i direktora. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Centra. Ministarstvo nije nadležno da donosi odluke u ime Centra, niti će to raditi”, poručili su iz tog resora, dodajući da nijesu nadležni da se miješaju u unutrašnju organizaciju Centra.

Bonus video: