Blečić do petka da ispoštuje rješenje inspektora

Inspekcija MUP-a utvrdila da v.d. komandira podgoričke Službe zaštite ne ispunjava uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta Iz uprave Glavnog grada Podgorica i Službe zaštite juče nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi sa rješenjem inspekcije

75853 pregleda 36 reakcija 19 komentar(a)
Podgorički vatrogasci ostali bez šefa? (ilustracija), Foto: Luka Zekovic
Podgorički vatrogasci ostali bez šefa? (ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Inspekcija za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zabranio je rad vršiocu dužnosti komandira podgoričke Službe zaštite Zdravku Blečiću.

To se, pored ostalog, navodi u rješenju inspekcije u koje su “Vijesti” imale uvid. Prema istom rješenju, rok za izvršenje je tri dana od dana uručivanja. Prema nezvaničnim informacijama, rješenje je juče zavedeno u Glavnom gradu.

Iz uprave Glavnog grada Podgorica juče nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi sa rješenjem inspekcije, a na pitanja redakcije nisu odgovorili ni iz Službe zaštite i spašavanja.

Zdravko Blečić određen je za v.d. komandira podgoričke Službe zaštite rješenjem gradonačelnice od 26. 10. 2023.

Zdravko Blečić
Zdravko Blečić

U vezi sa imenovanjem Blečića sredinom novembra prošle godine Odjeljenju upravne inspekcije Ministarstva javne uprave (MJU) podnijeta je inicijativa, u kojoj se, između ostalog, navodi da Blečić ne ispunjava uslove za to radno mjesto.

U međuvremenu je, u vezi sa određivanjem Blečića za v.d. komandira podgoričke Službe zaštite, u martu podnijeta još jedna inicijativa, tada Direkciji za inspekcijski nadzor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

U rješenju inspektorke resora unutrašnjih poslova, Nade Marstijepović Đurđić, u koje su “Vijesti” imale uvid, a kojim se zabranjuje dalji rad Zdravku Blečiću kao v.d. komandira, navodi se da on nije, kako je to traženo od njega, na uvid dostavio akt o radnom iskustvu sa VII1 nivoom kvalifikacija na poslovima zaštite i spašavanja do datuma 22. 8. 2017. godine.

U tom smislu, Blečiću je, dodaje se u rješenju, ostavljen drugi rok da dostavi takav dokaz, što ponovo nije učinjeno.

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica, inspektorki je, navodi se u rješenju, usmeno kazao “nemam pripravnički staž sa VII1 nivoom kvalifikacija”.

Inspektorka navodi i da je dobila na uvid personalni dosije Zdravka Blečića od Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, te od Komisije za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanje MUP-a Crne Gore (Direktorat za zaštitu i spašavanje), da je u oba dosijea priloženo uvjerenje u kojem se navodi da je Blečić “po zanimanju specijalista državno-pravnih studija - VII1 nivo kvalifikacije, radi na spasilačko-vatrogasnim poslovima u Službi zaštite”, ali da u jednom stoji “ima ostvaren ukupan radni staž...”, a u drugom “i ima ukupno radno iskustvo” u trajanju od 23 godine, sedam mjeseci i 24 dana.

“Postavlja se pitanje zašto su dva akta zavedena pod istim brojem, a imaju različitu sadržinu, koju okolnost treba ispitati”, navodi inspektorka u rješenju.

Dodaje i dio zapisnika Upravne inspekcije MJU od 25. 12. 2023, u kojem su konstatovane nepravilnosti da “Zdravko Blečić ne ispunjava uslove za obavljanje poslova radnog mjesta komandir Službe zaštite i spašavanja, u odnosu na potrebno radno iskustvo, jer nema pet godina radnog iskustva na Vll1 nivou kvalifikacije obrazovanja na poslovima zaštite i spašavanja”.

“Na osnovu gore navedenog činjenično su konstatovane nepravilnosti da v.d. komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica Zdravko Blečić nema radno iskustvo na poslovima zaštite i spašavanja VlI1 nivoa kvalifikacija do izdavanja Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova rukovođenja Službom zaštite do 22. 8. 2017. godine, što je u suprotnosti sa članom 46 stav 2 alineja 3 Zakona o zaštiti i spašavanju...”, piše u rješenju inspektorke.

Ukazuje i na član 37 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji se odnosi na drugi stručni ispit u određenoj oblasti, što se u konkretnom slučaju, navodi inspektorka, odnosi na poslove zaštite i spašavanja.

“Članom 117 stav tačka 1 Zakona o zaštiti i spašavanju propisano je inspektor za zaštitu i spašavanje ima obavezu da zabrani rad komandiru i zamjeniku komandira službe zaštite i vatrogascu-spasiocu koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom”, navodi se u rješenju.

Prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru, dodaje se, propisano je ovlašćenje inspektora za donošenje rješenja o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti, te da inspektor ima ovlašćenja da zabrani vršenje određenih radnji.

“U ovom slučaju svih radnji koje vrši-obavlja komandir u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica. Članom 20 Zakona o inspekcijskom nadzoru subjekat nadzora obavezan je da postupi po zahtjevu, odnosno naredbi inspektora. U smislu člana 40, stav 3 Zakona o insnekcijskom nadzoru, žalba ne odlaže izvršenje rješenja”, piše u rješenju inspekcije za zaštitu i spašavanje.

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada ranije su “Vijestima” kazali da Blečić ispunjava uslove za v.d. komandira, da na poslovima zaštite i spasavanja radi preko 30 godina, a da je pet godina sa stepenom VII-1 ostvario kroz volonterski rad.

Tada nisu odgovorili i gdje je Blečić bio volonter, ali iz dokumentacije u koju su “Vijesti” tada imale uvid, on je radno iskustvo kao specijalista državno-pravnih studija stekao volontirajući u sabornom Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gdje je obavljao administrativno-pravne poslove.

Blečić je za v. d. komandira podgoričke Službe zaštite imenovan krajem oktobra, nakon smjene Gorana Jankovića.

Bonus video: