Osnovni sud: Štrajk prosvjetara nezakonit

Predsjednik Sindikata Radomir Božović najavio da će se žaliti Višem sudu

64117 pregleda 102 reakcija 65 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 19.04.2024. 16:00h

Štrajk prosvjetnih radnika bio je nezakonit, stoji u presudi podgoričkog Osnovnog suda.

"Usvaja se tužbeni zahtjev, pa se utvrđuje da je granski štrajk Sindikata prosvjete Crne Gore, organizovan na osnovu Odluke o stupanju u granski štrajk broj 62/1 od 22. 1. 2024. nezakonit", stoji u odluci koju potpisuje sudija Milica Radović.

Prosvjetari su 19. februara ušli u trodnevni štrajk nakon čega su se dogovorili sa Vladom Crne Gore. Ipak Vlada nije odustara od spora za dokazivanje nezakonitosti štrajka koji je pokrenula tokom obustave nastave.

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je "Vijestima" da nije upoznat sa presudom suda.

"Ako je tako, idemo dalje, na tu presudu ćemo se žaliti Višem sudu", rekao je Božović.

Osnovni sud se i zvanično oglasio.

"Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici utvrđena je nezakonitost granskog štrajka Sindikata prosvjete Crne Gore, koji je organizovan na osnovu Odluke o stupanju u granski štrajk zbog isplate zarada za sve zaposlene u prosvjeti, počev od 01.01.2024.godine, shodno koeficijenitima složenosti poslova propisanim Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete i isplate punog iznosa zarada svim zaposlenima koji stupe u granski štrajk za period trajanja štrajka", navodi se u saopštenju.

Kažu da je Osnovni sud 17. aprila donio presudu kojom je utvrdio da prekid rada prosvjetnih radnika na nivou grane nije organizovan u skladu sa odredbama Zakona o štrajku, što ga čini nezakonitim.

"U obrazloženju presude se navodi da je tokom postupka utvđeno da Odluka o stupanju u granski štrajk sadrži odrednicu po pitanju vrste štrajka, zahtjeve učesnika u štrajku, datum početka štrajka, opis mjesta održavanja štrajka i sastav štrajkačkog odbora, s tim što je način na koji će se granski štrajk voditi određen Aktom o minumu procesa rada koji je sastavni dio ove Odluke. Dalje se navodi da akt o utvrđivanju minimuma procesa rada u pravno-tehničkom smislu predstavlja zaseban akt, koji se donosi apriori, kako bi preventivno egzistirao u pravnom životu u slučaju nastanka okolnosti koje bi za posledicu imale organizovanje štrajka u sektoru javnog obrazovanja i u materijalno-pravnom smislu predstavlja temelj za donošenje zakonite odluke o stupanju u granski štrajk, pri čemu ovlašćenje da u tom pravcu pregovaraju i postignu sporazum imaju nadležni organ državne uprave, reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativnog sindikata, odnosno Arbitražno vijeće Agencije za mirno rješevanje radnih sporova. Kada se navedeno dovede u vezu sa činjenicom da je Akt o minimum procesa rada donijet jednostrano od strane tuženog, dolazi se do zaključka da je isti donijet na način koji nije u skladu sa odredjenjem iz čl.23 Zakona o štrajku, a što ga čini nezakonitim", dodaje sud.

"Po ocjeni suda Štrajkački odbor Sindikata prosvjete Crne Gore donoseći Akt o minimumu procesa rada za vrijeme granskog štrajka u oblasti obrazovanja nije ispoštovao odredbe Uredbe o minimumu procesa rada i načinu njegovog obezbjeđivanja u ustanovama javnog obrazovanja, koja je bila na snazi u vrijeme donošenja Odluke od 22.01.2024.godine i Akta o minimumu procesa rada od 07.02.2024.godine, kao sastavnog dijela navedene Odluke. Protiv navedene presude stranke imaju pravo na žalbu Višem sudu u Podgorici u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: