U akcije spasavanja bez najobučenijeg

Vlada imenovala Nacionalni odbor traganja i spasavanja na moru u kojem nema mjesta za Žarka Lukšića, najiskusnijeg čovjeka u toj oblasti koji se tim poslovima bavio do sada

32655 pregleda 44 reakcija 36 komentar(a)
Školovani pomorac učestvovao u brojnim akcijama spasavanja: Lukšić, Foto: Privatna arhiva
Školovani pomorac učestvovao u brojnim akcijama spasavanja: Lukšić, Foto: Privatna arhiva

Vlada je donijela je Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora traganja i spasavanja na moru (SAR), u kojem neće biti pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) Žarka Lukšića - vjerovatno najobučenije i najiskusnije osobe u toj oblasti.

Pomoćnik direktora UPSUL-a za Sektor sigurnosti plovidbe ima dugogodišnje iskustvo na mjestima načelnika za traganje i spasavanje na moru. Vodio je mnoge akcije traganja i spasavanja proteklih nekoliko godina u crnogorskim i međunarodnim vodama na južnom Jadranu, kao i višednevne akcije traganja za tijelima utopljenika u našim vodama, poput dječaka koji je stradao u januaru prošle godine u Herceg Novom, osnosno moldavske turistkinje koja se u oktobru prošle godine utiopila kod Sutomora.

Odjeljenje za SAR UPSUL-a koje je Lukšić vodio samo tokom 2022. imalo je 29 reagovanja na slučajeve poziva u pomoć u svojoj zoni odgovornosti i 10 hitnih reagovanja na tzv. MEDICO pozive za pružanje hitne medicinske pomoći plovilima na južnom Jadranu. Tokom tih akcija spasene su 64 osobe i 10 plovila koja su bila ugrožena, a samo jedna osoba se utopila.

Uprkos tome i njegovoj stručnosti, Lukšić nije imenovan u novi Nacionalni odbor, ali se našlo mjesta za službenicu ministarstva koje se bavi razvojem sjevera, u čijim nadležnostima nema nikakve dodirne tačke sa dešavanjima na moru.

Ovakav postupak Vlade izazvao je nevjericu i čuđenje u pomorskim i stručnim krugovima, gdje je nepodijeljeno mišljenje da Nacionalni odbor ne može efikasno funkcionisati bez ekspertize i iskustva Lukšića.

Za članove Nacionalnog odbora Vlada je u četvrtak imenovala Maju Mijušković, v. d. generalne direktorice Direktorata za pomorstvo Ministarstva saobraćaja i pomorstva koja će ujedno biti i predsjednica tog tijela, direktora UPSUL-a Harisa Kusića, komandanta Mornarice VCG, kapetana fregate Milana Jevtovića, v. d. pomoćnika direktora Uprave policije - Sektora granične policije Milutina Vasiljevića, generalnog direktora Direktorata za za zaštitu i spasavanje MUP-a Miodraga Bešovića, samostalnu savjetnicu u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Dinu Skarep, samostalnog savjetnika u Direkciji za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditaciju u zdravstvu Ministarstva zdravlja Dražena Ljumovića, direktor Sektora za sigurnost vazdušne plovidbe u Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivana Šćekića i lučke kapetane, u Baru Predraga Ratkovića, odnosno u Kotoru Mirka Fuštića.

Za sekretara Nacionalnog odbora imenovana je Darinka Joksimović, samostalna savjetnica u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Mandat predsjedniku, članovima i sekretarima Nacionalnog odbora traje četiri godine.

Brojne obuke u inostranstvu

Lukšić je školovani pomorac i nekadašnji radiotelegrafista koji je plovio na prekookeanskim trgovačkim brodovima, a od 1992. radi u današnjem UPSUL-u. Završio je Pomorski fakultet u Kotoru na kojem je stekao zvanje specijaliste politehnike u pomorstvu. Ima dugogodišnje iskustvo na mjestima načelnika za traganje i spasavanje na moru, odnosno načelnika za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja u UPSUL-u, završio je brojne specijalističke obuke u inostranstvu, gdje je, pored ostalog, stekao i diplomu SAR SMC (Search Mission Coordinator) na menadžerskom nivou. Imenovan je u više nacionalnih i međunarodnih radnih grupa koje se bave nadzorom mora i sigurnošću na moru, a bio je i član projektnih timova u pet IPA i pet Horizon 2020 naučnih projekata kroz koje je značajno unapređen sistem nadzora i kontrole nad pomorskim saobraćajem u Crnoj Gori i vodama južnog Jadrana, odnosno naš nacionalni sistem za SAR na moru.

Lukšić je između, ostaloga i “focal point”, odnosno kontakt osoba ispred Crne Gore za Coastal State u Evropskog agenciji za pomorsku sigurnost EMSA, kao i alternativni “focal point” za REMPEC (Regionalni centar za hitno reagovanje u slučajevima zagađenja mora).

Propisani brojni zadaci

Zadaci Nacionalnog odbora su praćenje primjene, unapređivanje i predlaganje izmjena i dopuna Nacionalnog plana traganja i spasavanja na moru; predlaganje finansijskog okvira za redovan rad, odobravanje izvještaja o izvršenoj akciji traganja i spasavanja na moru kojeg priprema UPSUL, predlaganje sklapanja i praćenje primjene međunarodnih sporazuma o saradnji, predlaganje zaključivanja ugovora o saradnji sa vlasnicima sredstava koja redovno ili povremeno učestvuju u akcijama traganja i spasavanja na moru, ako ih ima, odobravanje standardnih operativnih procedura kojima se koordinira rad subjekata i pojedinaca koji učestvuju u akcijama, praćenje i unapređivanje rada zaposlenih u Odsjeku traganja i spasavanja UPSUL-a, predlaganje mjera unapređenja sistema traganja i spasavanja, predlaganje programa obuke (osnovne i dopunske) za osobe uključene u koordinaciju i sprovođenje traganja i spasavanja, te prihvatanje plana vježbi i analiza sprovedenih vježbi.

Bonus video: