Raonića nezakonito izabrali i drugi put; Camović Veličković: Samo Savjet može da uloži žalbu

Na portalu javnog servisa je objavljeno da će RTCG uložiti žalbu na presudu. Osnovni sud utvrdio je da je Raonić u vrijeme objavljivanja javnog konkursa bio u sukobu interesa koji mora biti ograničavajući faktor, pa uopšte po predmetnom javnom konkursu ne može biti imenovan za generalnog direktora RTCG

90448 pregleda 27 reakcija 20 komentar(a)
Predsjednik Savjeta Drljević i Raonić, Foto: BORIS PEJOVIC
Predsjednik Savjeta Drljević i Raonić, Foto: BORIS PEJOVIC

Osnovni sud u Podgorici utvrdio je da je Boris Raonić nezakonito izabran za generalnog direktora Radio televizije Crne Gore (RTCG) u junu prošle godine.

Odluka o ponovnom imenovanju Raonića je poništena po tužbi direktora Radio televizije (RTV) Nikšić Nikole Markovića, a javnom servisu je naloženo da ponovo imenuje generalnog direktora po uslovima javnog konkursa iz juna 2021. godine, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Potpredsjednica Savjeta RTCG Marijana Camović Veličković juče je zatražila od kolega da se sazove hitna sjednica na kojoj će se razgovarati o toj temi.

Na portalu javnog servisa juče je objavljeno da će RTCG uložiti žalbu na odluku Osnovnog suda, a Camović Veličković je ocijenila da odluku o izjavljivanju žalbe može da donese samo Savjet, čijom je odlukom Raonić drugi put nezakonito izabran za direktora.

Camović Veličković
Camović Veličkovićfoto: Luka Zeković

U obrazloženju presude Osnovni sud navodi da je prilikom donošenja navedene odluke tuženi bio dužan da cijeni činjenično stanje, koje proizilazi iz dokumentacije dostavljene od prijavljenih kandidata po predmetnom javnom konkursu prilikom prvog konkurisanja, te isključivo činjenično stanje koje je u odnosu na svakog od prijavljenih kandidata postojalo u vrijeme objavljivanja konkursa.

“U vrijeme objavljivanja predmetnog javnog konkursa Boris Raonić je, u vrijeme prijave na javni konkurs i imenovanja za generalnog direktora, bio član Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM), odnosno bio je javni funkcioner kojeg je imenovala Skupština, a što je u suprotnosti sa odredbom čl. 29 st. 1 tač. 2 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG”, piše u obrazloženju.

Navodi se da je tom odredbom propisano da članovi Savjeta ne mogu biti lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik, Skupština i Vlada.

“Sud ukazuje i na odredbu čl. 50 stav 5 istog Zakona, kojom je propisano da za generalnog direktora RTCG ne može biti imenovano lice koje po ovom Zakonu ne može biti član Savjeta. Isto činjenično stanje je bila osnova za donošenje pravosnažne presude ovog suda P.br. 3110/21 od 4. 1. 2023. godine, kada je poništena kao nezakonita prva odluka RTCG od 6. 8. 2021. godine, kojom je Raonić imenovan za generalnog direktora”, piše u obrazloženju.

Osnovni sud utvrdio je da je Raonić u vrijeme objavljivanja javnog konkursa bio u sukobu interesa koji mora biti ograničavajući faktor, pa uopšte po predmetnom javnom konkursu ne može biti imenovan za generalnog direktora RTCG.

“Predmetna odluka o imenovanju Raonića je nezakonita i zbog toga što ne sadrži valjano obrazloženje, to jest nisu navedeni kriterijumi koji su prevagnuli u korist izabranog kandidata, odnosno razlozi koji su opredijelili da se da podrška izabranom kandidatu”, saopštio je Osnovni sud.

Osnovni sud odbacio je, međutim, tužbeni zahtjev Markovića, u dijelu u kojem je traženo da se izvrši ponovno imenovanje za generalnog direktora između preostalih kandidata sa tog konkursa, ali da Raonić ne bude jedan od njih.

“Sud nema ovlašćenja da ‘eliminiše’, odnosno ‘izbaci’ nekog od prijavljenih kandidata da se odlučuje o njegovom izboru. To nije nadležnost ovog suda. Ta ovlašćenja su, u konkretnom slučaju, data tuženom, odnosno njegovom organu Savjetu RTCG koji donosi odluku o izboru između svih prijavljenih kandidata. Ono na šta sud ima ovlašćenja, to je, kao u konkretnom slučaju, da poništi odluku tuženog donijetu po predmetnom konkursu, kada nađe da nije donijeta u skladu sa zakonom, nakon čega po pravosnažnosti takva odluka ne proizvodi pravno dejstvo, pa je na tuženom pravo ponovnog izbora nekog od svih onih kandidata koji su prijavljeni po predmetnom konkursu, pri čemu svakako treba imati u vidu razloge koje je sud naveo u presudi kojom je poništio odluku”, navodi se. Sud zaključuje da je to ujedno pravna posljedica poništaja odluke.

Viši sud u Podgorici je 10. maja prošle godine potvrdio presudu Osnovnog suda da je generalni direktor RTCG Boris Raonić bio u sukobu interesa kada je u avgustu 2021. godine izabran na tu funkciju jer je već bio imenovan od Skupštine na drugu javnu funkciju - člana SAEM.

Sud je pravosnažno donio odluku, a takođe po tužbi kandidata Nikole Markovića, da je po Zakonu o nacionalnom javnom emiteru predstavljalo smetnju što Raonić već obavlja javnu funkciju pa je pravna posljedica - poništaj odluke o izboru Raonića, ponovni izbor između prijavljenih kandidata ili poništaj konkursa. Uprkos tome, Savjet RTCG u junu je ponovo Raonića imenovao za direktora.

Nevladina organizacija Media centar podnijela je nakon toga krivičnu prijavu protiv predsjednika i članova Savjeta RTCG Veselina Drljevića i članova Filipa Lazovića, Naoda Zorića, Predraga Miranovića i Amine Murić zbog sumnje da su odbili izvršenje pravosnažne i izvršne sudske presude i omogućili sticanje protivpravne koristi izabranom generalnom direktoru Raoniću. U Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) taj predmet spojen je sa drugim krivičnim predmetom protiv Raonića, predstavnika pravne službe Želimira Mićovića i advokatice RTCG Zorice Đukanović, zbog osnova sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj putem podstrekavanja članova Savjeta.

Iz SDT su “Vijestima” ranije kazali da je odluka u tom predmetu još nije donijeta, jer prate odgovarajuće postupke pred Vrhovnim sudom Crne Gore. Te odluke, kako je rekao portparol SDT, od značaja su za odlučivanje i o krivičnim prijavama. U međuvremenu, osim Osnovnog suda, i Vrhovni sud odbio je reviziju odluke Višeg suda prema kojoj je Raonić nezakonito imenovan u avgustu 2021. na tu funkciju.

Bonus video: