PPOV prečistilo 3,93 miliona kubika kanalizacionih voda

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Tivat-Kotor poslovalo uspješno, dobit uvećana pet puta

4451 pregleda 0 komentar(a)
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini, Foto: Siniša Luković
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini, Foto: Siniša Luković

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Tivat-Kotor (PPOV) d.o.o. prošlu poslovnu godinu okončalo je sa ostatkom dobiti u iznosu od 33.227 eura nakon oporezivanja, što je pet puta bolji rezultat nego 2022. koju je PPOV završio sa dobiti od 6.721 euro.

Kompanija koja je po pola u vlasništvu opština Tivat i Kotor lani je imala prihode u ukupnom iznosu 631.945 eura koje su joj uplatila dva grada, za usluge prijema i prečišćavanja kanalizacionih voda u postrojenju na Klačini u Krtolima. Pritom je Kotor PPOV-u uplatio 349.996, a Tivat 281.978 eura.

I lani je problem radu postrojenja predstavljao veliki i nekontrolisani dotok atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju sa područja Kotora, pa su se u tri navrata morali zbog toga aktivirati tzv.havarijski ispusti.

Ukupni troškovi poslovanja PPOV u 2023. iznosili su 579.414 eura. Od toga je najviše novca, 179.318 eura, otišlo na troškove materijala, a troškovi zarada i naknada zarada za 10 zaposlenih iznosii su 168.397 eura

U postrojenju je lani je na prečišćavanje primljeno ukupno 3.935.585 kubika kanalizacionih voda, od čega 57 odsto ili 2,24 miliona kubika iz Kotora, a 43 odsto ili 1,69 miliona kubika iz Tivta.

Kao nusprodukt procesa prečišćavanja lani je generisano ukupno 971,51 tona kanalizacionog mulja. Taj materijal je podgorička kompanija “Montelea” sa kojom je sklopljen ugovor vrijedan 72.600 eura bez PDV-a, preuzela i izvezla za Albaniju. Međutim, krajem godine nastali su problemi jer ta firma više nije mogla da u Albaniju izvozi prerađeni kanalizacioni mulj, pa se on, dok se ne nađe sistemsko rješenje za njegovo odlaganje u Crnoj Gori ili izvoz na drugu destinaciju, trenutno privremeno odlaže u bazenima za aerobnu stabilizaciju mulja na samom postrojenju, a to neće moći dugo da potraje.

Samo postrojenje koje je pušteno u rad 2016. godine, tek je lani uspjelo da dobije vodnu i upotrebnu dozvolu.

PPOV koje je diomenzionisano za potrebe 72.500 tzv. ekvivalent stanovnika, tokom prošle godine je radilo sa prosječnom iskorišćenošću kapaciteta na nivou od 39.367 ekvivalent stanovnika, dok su najveća opterećenja bila tokom tri mjeseca trajanja ljetnje sezone (jul, avgust i septembar) kada je PPOV radilo na nivou potreba 62.245 ekvivalent stanovnika.

Bonus video: