Ko mari za sud kad ne odgovara politici: Javnost čeka reakciju Savjeta nakon presude da je Raonić nezakonito imenovan

Đurović tvrdi da je Savjet pod punim političkim uticajem i da će ignorisati i novu presudu, ali i da svim strankama odgovara nezakonito izabrani direktor, jer ga mogu lako kontrolisati

54079 pregleda 25 reakcija 12 komentar(a)
Foto: Arhiva Vijesti
Foto: Arhiva Vijesti

Direktor nevladine organizacije Media centar i nekadašnji član Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Goran Đurović smatra da će to tijelo ignorisati i novu presudu Osnovnog suda u Podgorici o novom nezakonitom imenovanju Borisa Raonića za generalnog direktora jer je pod punim političkim uticajem.

“Nepoštovanje presuda suda nije do sada brinulo ni Sudski savjet, ni državno tužilaštvo, a ni Tužilački savjet. Na krivične prijave protiv članova Savjeta i Raonića koji svjesno krše sudske presude se niko više i ne okreće. Izgleda da svim političkim partijama odgovara nezakonito imenovani Raonić jer ga mogu ucjenjivati i lako kontrolisati”, ocijenio je Đurović za “Vijesti”.

Osnovni sud u Podgorici utvrdio je da je Boris Raonić nezakonito izabran za generalnog direktora Radio televizije Crne Gore (RTCG) u junu prošle godine.

Odluka o ponovnom imenovanju Raonića je poništena po tužbi direktora Radio televizije (RTV) Nikšić Nikole Markovića, a javnom servisu je naloženo da ponovo imenuje generalnog direktora po uslovima javnog konkursa iz juna 2021. godine, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Potpredsjednica Savjeta RTCG Marijana Camović Veličković u ponedjeljak je zatražila od kolega da se sazove hitna sjednica na kojoj će se razgovarati o toj temi. Njenu inicijativu podržalo je dvoje kolega - Predrag Marsenić i Predrag Miranović, čime su se stekli uslovi da se shodno Poslovniku o radu Savjeta zakaže sjednica. Prema tom Poslovniku, sjednica se zakazuje na predlog najmanje tri člana Savjeta.

Međutim, Camović Veličković je kazala da predsjednik Savjeta Veselin Drljević odbija da zakaže sjednicu i predlaže sastanak zatvorenog tipa za petak.

Camović Veličković pokrenula inicijativa za održavanje sjednice
Camović Veličković pokrenula inicijativa za održavanje sjednicefoto: Luka Zeković

Na portalu javnog servisa prekjuče je objavljeno da će RTCG uložiti žalbu na odluku Osnovnog suda, a Camović Veličković je ocijenila da odluku o izjavljivanju žalbe može da donese samo Savjet, čijom je odlukom Raonić drugi put nezakonito izabran za direktora.

Đurović smatra da će Raonić, zahvaljujući političkim mentorima, vrlo moguće ući u istoriju kao javni funkcioner koji je cijeli četvorogodišnji mandat doveo do kraja uprkos pravosnažnim sudskim presudama koje nedvosmisleno ukazuju da je još u avgustu 2021. godine imenovan suprotno zakonu, a onda i po drugi put u junu 2023. godine.

“Kad jednog dana Raonić završi nezakoniti mandat ostaće šteta od preko 170.000 eura koje je dobio za svoje plate, koje nikad neće biti vraćene građanima. Šteta za poništavanje odluka koje je donio, a koje će pokrenuti zaposleni pred redovnim sudovima, tek ostaje da se vidi kolika će biti. Ovaj proces ukazuje na ono što najviše treba da brine građane Crne Gore, a to je da političke partije vlasti i opozicije apsolutno nisu zainteresovane za vladavinu prava ukoliko to šteti njihovim zamišljenim partijskim interesima. Ova situacija pokazuje i koliko je većina lidera partija nedorasla poslu koji obavljaju jer vjerovatno misle da će neki drugi, zakonito imenovani, slobodni i profesionalni generalni direktor, uskratiti pravo pojavljivanja predstavnika partija u informativnim emisijama”, ocijenio je.

Đurović tvrdi da ni nakon tri promjene vlasti u prethodne četiri godine političari nisu shvatili da RTCG jedino koristi građanima ukoliko je profesionalan i kritikuje svaku vlast kad ne radi dobro svoj posao.

“Ukoliko to pak znaju, onda je zaključak još strašniji a to je da njih nije ni briga za interese građana, već jedino da zadrže megafon za saopštavanje partijskih interesa (koji su često suprotni interesima građana) a to što u emisijama RTCG nema praćenja i kritika propusta bilo koje vlasti (od 42. pa do 44. vlade i svih lokalnih samouprava), za njih nije zabrinjavajuće”, kazao je Đurović.

On je istakao da oni koji vrše vlast dobro znaju da ih ne smije i ne može kritikovati RTCG na čijem čelu sjedi nezakonito imenovani direktor.

“Takvog javnog medijskog servisa se niko ne plaši, a to znači da on ne može ispuniti svoju kontrolnu ulogu u društvu. To nadalje znači da građani plaćaju godišnje preko 20 mliona eura da bi partije mogle da kažu što god hoće i da niko ozbiljno ne dovodi u pitanje njihov rad ili rad institucija, Vlade, lokalnih samouprava…”, ocijenio je.

U obrazloženju presude, Osnovni sud navodi da je prilikom donošenja navedene odluke tuženi bio dužan da cijeni činjenično stanje, koje proizilazi iz dokumentacije dostavljene od prijavljenih kandidata po predmetnom javnom konkursu prilikom prvog konkurisanja, te isključivo činjenično stanje koje je u odnosu na svakog od prijavljenih kandidata postojalo u vrijeme objavljivanja konkursa.

“U vrijeme objavljivanja predmetnog javnog konkursa Boris Raonić je, u vrijeme prijave na javni konkurs i imenovanja za generalnog direktora, bio član Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM), odnosno bio je javni funkcioner kojeg je imenovala Skupština, a što je u suprotnosti sa odredbom čl. 29 st. 1 tač. 2 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG”, piše u obrazloženju.

Navodi se da je tom odredbom propisano da članovi Savjeta ne mogu biti lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik, Skupština i Vlada.

U obrazloženju presude, između ostalog, piše i da je očigledno da tuženi nije pravilno primijenio pravosnažno utvrđeno činjenično stanje koje je rezultiralo presudom Višeg suda iz maja prošle godine, pa je ponovo, nezakonito, imenovao Raonića.

“… Ako je jednom utvrđeno da Boris Raonić ne ispunjava uslove da bude imenovan na pomenutu funkciju…, a jeste utvrđeno pravosnažnom presudom ovog suda, onda to utvrđenje treba da veže tuženog prilikom donošenja nove odluke po istom Javnom konkursu”, konstatuje Osnovni sud.

Novi zakoni jedini spas za profesionalizaciju RTCG

Đurović je istakao da je skoro donošenje novih medijskih zakona u Skupštini i njihova primjena jedina nada da se završi agonija sa nepoštovanjem sudskih presuda i konačnim početkom profesionalizacije javnog servisa desi.

“Nacrtom novog Zakona o RTCG previđen je drugačiji proces imenovanja članova Savjeta RTCG koji treba da smanji neprimjereni uticaj političkih partija na izbor članova ovog tijela. Ukoliko aktuelna skupštinska većina odluči da ne skrati po sili zakona mandat aktuelnim članovima Savjeta i generalnom direktoru, onda će to biti još jedan pokazatelj da je RTCG i dalje pod snažnim partijskim uticajem. Sve dosadašnje odluke političke elite (osim one o izmjeni Zakona o državnom tužilaštvu) ukazuju da oni nemaju volju da urade bilo što ozbiljno što može dovesti do oslobađanja institucija partijskog uticaja”, zaključio je Đurović.

Ukoliko to pak znaju, onda je zaključak još strašniji, a to je da njih nije ni briga za interese građana, već jedino da zadrže megafon za saopštavanje partijskih interesa (koji su često suprotni interesima građana) a to što u emisijama RTCG nema praćenja i kritika propusta bilo koje vlasti (od 42. pa do 44. vlade i svih lokalnih samouprava), za njih nije zabrinjavajuće”, poručio je Đurović

Tomović: Ako ga opet izaberu, Savjet će presuditi sebi

Punomoćnik Nikole Markovića, advokat Dalibor Tomović kazao je "Vijestima" da je od suda u tužbi tražio da "stavi tačku oko izigravanja presuda od RTCG, a to je da Savjet ne može uopšte Raonica da razmatra u ponovnom izboru kandidata po konkursu iz 2021. godine".

"Sud je stava da ne može to da uradi, već mora Savjet, ali da je Savjet dužan da poštuje instrukcije iz presude i da Raonića eliminiše u ponovnom izboru. Prema mom mišljenju, sud je mogao da i taj dio usvoji, jer je sukob interesa kod Raonića utvrđen pravnosnažnom presudom u prethodnom postupku, što znači da je već eliminisan. Ako bi ga opet izabrao, Savjet bi definitivno presudio sebi u pogledu krivične odgovornosti", kazao je Tomović.

Bonus video: