Budimir Lutovac dekan Elektrotehničkog fakulteta

Upravni odbor UCG-a usvojio predlog da profesor Filozofskog fakulteta prof. dr Marjan Premović bude član Savjeta RTV Podgorica po objavljenom javnom pozivu, a u ime Univerziteta

2760 pregleda 2 komentar(a)
Foto: UCG
Foto: UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) imenovao je na današnjoj sjednici profesora dr Budimira Lutovca, redovnog profesora na Elektrotehničkom fakultetu UCG-a, za dekana te organizacione jedinice na mandatni period od 2024. do 2027. godine. Sjednicom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica.

Lutovac je izabran na predlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta i uz pozitivno mišljenje rektora prof. dr Vladimira Božovića.

Lutovac
Lutovacfoto: UCG

"Prof. dr Budimir Lutovac je angažovan u nastavi na više predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu. U zvanje redovnog profesora izabran je 2017. godine. Oblast naučnog interesovanja prof. dr Budimira Lutovca su simbolička analiza i sinteza električnih (mikrotalasnih) kola i digitalnih filtara, vještačke neuronske mreže i fuzzy logika. Naučno istraživački rad rezultovao je objavljivanjem radova u vodećim međunarodnim časopisima i na prestižnim međunarodnim konferencijama. Učestvovao je u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata kao rukovodilac ili član projektnog tima. Koautor je univerzitetskog udžbenika Mikrotalasna tehnika. Od januara 2016. godine profesor Lutovac je predsjednik zajedničke sekcije za Obradu signala/Kola i sistema, IEEE region 8 - Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), koja je vodeća svjetska profesionalna organizacija posvećena promociji tehnološkog napretka i izvrsnosti u oblastima elektrotehnike, elektronike, računarstva i srodnih disciplina", navodi se u saopštenju UCG-a.

Na današnjoj sjednici je takođe pokrenut postupak za izbor dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Konkurs će biti objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Postupak za izbor dekana se odnosi takođe na trogodišnji mandatni period, a izborne radnje su utvrđene posebnom odlukom Upravnog odbora UCG-a. Vršilac funkcije dekana na ovom fakultetu je doc. dr Jovan Gardašević.

Takođe, usvojen je predlog da profesor Filozofskog fakulteta UCG-a prof. dr Marjan Premović bude član Savjeta RTV Podgorica po objavljenom javnom pozivu, a u ime Univerziteta.

Bonus video: