Univerzitet Crne Gore pokreće novi master program „Studije roda“

"Program će omogućiti studentima upoznavanje sa konceptom rodne ravnopravnosti, teorijama roda, rodnim stereotipima i slično, što bi trebalo da utiče na razvoj kritičkog mišljenja i unapređenja svijesti o ovoj oblasti", saopštio je UCG

5183 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, usvojen je Elaborat o osnivanju akademskog master programa „Studije roda“, u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije.

"Cilj ovog novog studijskog programa nije samo obogaćivanje akademske ponude, već i unapređenje obrazovnog sistema u cjelini, osposobljavajući studente da aktivno učestvuju u promociji rodne ravnopravnosti. Program će omogućiti studentima upoznavanje sa konceptom rodne ravnopravnosti, teorijama roda, rodnim stereotipima i slično, što bi trebalo da utiče na razvoj kritičkog mišljenja i unapređenja svijesti o ovoj oblasti", saopštio je UCG.

U Elaboratu su, kako navode, istaknuti ciljevi akademskog master programa "Studije roda", koji su "u skladu sa njegovim interdisciplinarnim profilom proizašli iz međunarodnih i nacionalnih istraživanja i dokumenata iz oblasti studija roda i rodne ravnopravnosti, kao i strateških dokumenata Univerziteta Crne Gore". Takođe, naglašava se nedostatak stručnjaka iz ove oblasti na tržištu rada, "što predstavlja glavnu prepreku u ostvarivanju svih nacionalnih i međunarodnih ciljeva iz oblasti rodne ravnopravnosti."

"Elaborat pokriva sve potrebne elemente: strukturu studijskog programa, ciljeve i ishode učenja, perspektive na tržištu rada, praktični značaj i potrebe za studijskim programom, upisnu politiku, nastavni plan programa, kurikulume, finansiranje i infrastrukturne resurse, metode realizacije nastave, kontrolu kvaliteta i slično. Programski sadržaj je uporediv sa sličnim master studijskim programima na univerzitetima u regionu", navodi se u saopštenju.

Senat Univerziteta Crne Gore je prethodno jednoglasno dao pozitivno mišljenje na Elaborat, uz pozitivno mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta.

Odluka o usvajanju Elaborata biće upućena na dalju saglasnost Vladi.

Bonus video: