OBUČAVAĆE SREDNJOŠKOLCE, PROMOVISATI SAVJETOVALIŠTA

Juventas: Informisaćemo mlade o seksualnom i reproduktivnom zdravlju

“Podaci pokazuju da je u 2014. i 2015 godini, samo 45 odsto ukupne populacije u osnovnim školama izabralo predmet Zdravi stilovi života. U srednjim školama je taj procenat pao na 30 odsto. Prema podacima Ministarstva prosvjete, svega 901 gimnazijalac je pohađao nastavu iz pomenutog predmeta”, ukazali su iz Juventasa
78 pregleda 0 komentar(a)
NVO Juventas, Foto: Juventas
NVO Juventas, Foto: Juventas
Ažurirano: 27.07.2017. 12:46h

Nevladina organizacija (NVO) Juventas obukom srednjoškolaca, promocijom populacionih savjetovališta i predmeta Zdravi stilovi života, informisaće mlade o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i drugim temama vezanim za prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja.

NVO Juventas će, kako je saopšteno, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore, od septembra do novembra, realizovati projekat "Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori".

Iz Juventasa su kazali da je projekat baziran na promociji izbornog predmeta Zdravi stilovi života, postojećih populacionih savjetovališta, povezivanja mladih sa njima namijenjenim zdravstvenim uslugama, medijsku promociju, te vršnjačku edukaciju.

“Posebno ćemo se fokusirati na promociju postojećih populacionih savjetovališta i na obuku srednjoškolaca iz Podgorice, Bijelog Polja, Berana, Nikšića, Bara i Tivta na temu zdravih stilova života, prvenstveno seksualnog i reproduktivnog zdravlja (SRZ), a u cilju jačanja edukatorske mreže”, navodi se u saopštenju.

Pored informisanja o SRZ i prevencije upotrebe psihokativnih supstanci (PAS), kako su saopštili iz Juventasa, srednjoškolci će moći da stečeno znanje prenesu vršnjacima i ojačaju svijest o rizicima koje nosi nedostatak informacija vezanih za zdravlje.

“Glavni cilj je da, kroz projekat, povećamo broj učenika koji pohađaju predmet Zdravi stilovi života i povećamo posjećenost savjetovalištima i servisima u domovima zdravlja, promovišući smanjenje rizika i najčešćih poremećaja zdravlja”, objasnili su iz Juventasa.

Oni su istakli da istraživanja pokazuju da mali broj učenika bira predmet Zdravi stilovi života, a da je zabilježen nizak stepen znanja o reproduktivnom zdravlju kod mladih.

“Podaci pokazuju da je u 2014. i 2015 godini, samo 45 odsto ukupne populacije u osnovnim školama izabralo predmet Zdravi stilovi života. U srednjim školama je taj procenat pao na 30 odsto. Prema podacima Ministarstva prosvjete, svega 901 gimnazijalac je pohađao nastavu iz pomenutog predmeta”, ukazali su iz Juventasa.

U toj NVO smatraju da mladi veoma malo koriste savjetovališta i servise koji funkcionišu u okviru domova zdravlja.

“Kako je zdravlje mladih od ključne važnosti, ne samo za sadašnjost, već i za budućnost, postoji evidentna potreba za promocijom postojećih savjetovališta i servisa i samog značaja edukacije o zdravim stilovima života”, saopšteno iz Juventasa.

“Podatak da je u prošloj godini bilo 37 novih infekcija HIV-om i da su to osobe od 20 do 35 godina, nam govori da nešto u prošlosti nismo najbolje uradili kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje. Mladi su kao poseban problem u tom slučaju naveli i da ne mogu da razgovaraju sa roditeljima o ovim temama”, kazali su iz Juventasa.

Oni smatraju da je posebna odgovornost primarne zdravstvene zaštite prevazilaženje predrasuda, neznanja i promocija ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i komunikacije.

“Mjere unapređivanja zdravlja i primarne prevencije kod mladih baziraju se na podizanju nivoa znanja, promjeni rizičnog ponašanja, usvajanju pozitivnih modela ponašanja primjenom savjetovališnog metoda rada, na način prilagođen mladima”, ocijenjeno iz Juventasa.

Preporučujemo za Vas