Šaranović: AZLP da odloži izvršenje Rješenja kojim naređuje da MUP stavi van funkcije sistem video nadzora

"Navedeno rješenje je sporno po više osnova, uključujući i materijalno pravni aspekt, zbog čega je podnijeta tužba Upravnom sudu", poručio je ministar unutrašnjih poslova

26529 pregleda 99 reakcija 28 komentar(a)
Šaranović, Foto: Luka Zeković
Šaranović, Foto: Luka Zeković

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) tražio da odloži izvršenje Rješenja kojim naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da u roku od sedam dana stavi van funkcije sistem video nadzora javnih površina.

"Navedeno rješenje je sporno po više osnova, uključujući i materijalno pravni aspekt, zbog čega je podnijeta tužba Upravnom sudu. Očekujem da AZLP o ovom mom zahtjevu odluči u najkraćem roku, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o pitanju koje je iz domena nacionalne bezbjednosti, te da moramo biti svjesni činjenice da očuvanje stanja opšte bezbjednosti svima nama mora biti prioritet", istakao je Šaranović u saopštenju.

On je dodao da vjeruje da Savjet AZLP prilikom donošenja ovog Rješenja nije imao u vidu višestruku važnost postojanja ovog sistema, a naročito sa aspekta opšte bezbjednosti zemlje i svih koji borave u njoj.

"Gašenje sistema, za koji je AZLP 2019. godine dala saglasnost, imalo bi nesagledivo štetne posljedice za sve koji misle dobro Crnoj Gori, a zadovoljni bi bili jedino članovi organizovanih kriminalnih grupa. Moja dužnost je bila da upozorim kako Savjet AZLP tako i javnost Crne Gore na nesagledivu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi nastupila ukoliko ne bi bila odložena primjena ovog Rješenja. Ukoliko AZLP ne prihvati moj zahtjev sprovođenje kriminalnih aktivnosti bi bilo značajno olakšano, jer bi sistem bezbjednosti ostao bez jednog od važnijih mehanizama u borbi protiv kriminala", poručio je Šaranović.

On je rekao da ukazuje na činjenicu da je implementacija ovog sistema dovela do smanjenja opšte stope kriminala ali i povećanja stope otkrivanja teških krivičnih djela, sa akcentom na ubistva i teška ubistva, te da je potpuno jasno koliko je njegovo postojanje opravdano, zbog čega isti pa i napredniji sistem koriste većina zemalja članica EU.

"Osim toga, ukazujem na to da gašenje sistema nosi visoke rizike po mogućnost ponovne aktivacije, te da može biti kompromitovan (u smislu neovlašćenog pristupa od strane trećih lica, da ne kažem i kriminalaca), a fizička uništenja je logično očekivati na bazi prethodnih iskustava. Višemilionska šteta koja bi nesumnjivo nastala je svakako manje značajna od svega prethodno navedenog", kazao je Šaranović.

Ministar je rekao da u vezi sa onim što je prethodnih dana problematizovano u javnosti, odgovorno tvrdi da AZLP tokom nadzora obavljenog u MUP-u nije konstatovala da način korišćenja ovog sistema dovodi do njegove zloupotrebe, a samim tim ni kršenja ljudskih prava.

"Sa druge strane, preporuke koje su date od strane AZLP su urgentno implementirane. Uklonjene su tri kamere, čije su lokacije jedino problematizovane, dok mogućnost dijela sistema da vrši prepoznavanje lica ni u jednom trenutku nije korišćena. Nema potrebe naglašavati da se upravljanje sistemom video nadzora javnih površina vrši u strogo kontrolisanim uslovima, od strane malog broja ovlašćenih lica, te da isti nije povezan sa drugim bazama ličnih podataka građana iz nadležnosti MUP-a, u šta su se kontrolori uvjerili tokom vršenja nadzora. Ovaj menadžment MUP-a nije dao ni najmanjeg povoda za bilo kakvu sumnju u našu danonoćnu posvećenost borbi za vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i što je najbitnije, beskompromisnu borbu protiv svih oblika kriminala", poručio je Šaranović.

On je kazao i da borba protiv organizovanih kriminalnih grupa zahtijeva institucionalne ali i lične napore pojedinaca koji rade u MUP-u.

"I mi smo na njih spremni, ali ovom prilikom pozivamo na odgovoran pristup svih jer je naša primarna dužnost očuvanja bezbjednosti svih koji žive i borave u Crnoj Gori, pretpostavka na bazi koje vršimo sve naše zakonske nadležnosti. Predugo smo svjedočili nadmoći kriminala nad državom. Da bi to ostalo samo dio ružne prošlosti, imamo i dužnost i obavezu da učinimo sve da se tako nešto više nikada ne ponovi i da svakim svojim djelovanjem doprinosimo snaženju naših institucija, a naročito kapaciteta za borbu protiv kriminala", kazao je ministar.

On je rekao da je siguran da svaki građanin Crne Gore odbija da povjeruje da ćemo se vratiti u realnost u kojoj ozloglašeni kriminalci uz pomoć sofisticirane opreme vrše kriminalne aktivnosti i bježe od zakona, a da država i sistem bezbjednosti dobrovoljno odustaju od korišćenja opšte prihvaćenih standarda u borbi protiv kriminala.

"Na kraju, ukoliko se hitno ne djeluje, ovom prilikom pitam ko će biti odgovoran ako u skoroj budućnosti budemo svjedočili pogoršanju stanja opšte bezbjednosti, što je samo jedna od izvjesnih štetnih posljedica gašenja sistema video nadzora javnih površina?", zaključio je Šaranović.

Bonus video: