Tužilaštvo istražuje suicid u krugu nikšićke bolnice

Više tužilaštvo naložilo obdukciju tijela i naredilo GSR i balističko vještačenje, kao i prikupljanje obavještenja od građana. Bolnicu juče posjetili i predstavnici institucije ombudsmana, koji su godinama upozoravali na kadrovske probleme na odjeljenju psihijatrije

68329 pregleda 50 reakcija 32 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom slučaja suicida u nikšićkoj bolnici od 28. aprila kada se pacijent, nakon što je dva dana zaredom tražio pomoć psihijatra, ubio vatrenim oružjem u krugu te ustanove.

Iz tog tužilaštva “Vijestima” su juče odgovorili da je izviđaj u predmetu povodom smrti lica iz Nikšića u toku.

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti lica P. R. iz Nikšića, čije beživotno tijelo je sa povredom od vatrenog oružja zatečeno u automobilu, ispred Opšte bolnice Nikšić, dana 28. 4. 2024. godine, koji predmet se nalazi u fazi izviđaja, tokom kojeg je od strane tužilaštva donijeta naredba za obdukciju tijela, te Forenzičkom centru Danilovgrad date su naredbe za GSR i balističko vještačenje, dok je Upravi policije naloženo da prikupe potrebna obavještenja od građana. Nakon prikupljenih svih traženih podataka i vještačenja, tužilaštvo će donijeti odluku u predmetu”, odgovorila je “Vijestima” rukovoditeljka portparolka tog tužilaštva Lepa Medenica.

Nikšićku bolnicu juče su posjetili i predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, koja je u više navrata, u godišnjim izvještajima nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, uzalud davala preporuku Opštoj bolnici da ojača kadrovske kapacitete Odjeljenja psihijatrije.

“Pokrenuli smo postupak po službenoj dužnosti, da bismo utvrdili okolnosti slučaja i eventualno da li je postupano u skladu sa propisima i da li je bilo propusta”, rekao je “Vijestima” Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković.

PROBLEM MANJKA KADRA TRAJE GODINAMA

Institucija kojom rukovodi Bjeković, kao nacionalni mehanizam za prevenciju (NMP) torture, godinama unazad ukazuje na kadrovske probleme na Odjeljenju psihijatrije u nikšićkoj bolnici u redovnim godišnjim izvještajima i preporučuje da se ojačaju u skladu sa Aktom o sistematizaciji. Prema sistematizaciji, predviđeno je sedam psihijatara, a u toj ustanovi trenutno rade tri ljekara od kojih jedan nema pripravnosti.

Članovi NMP tokom kontrolne posjete u septembru 2022, kako se navodi u izvještaju, zatekli su angažovanog jednog psihijatra sa pola radnog vremena.

“Ukazano je da je takva situacija neprihvatljiva, sa potencijalno ozbiljnim negativnim efektom na kvalitet i obim pružanja zdravstvenih usluga pacijentima/kinjama na bolničkom liječenju Odsjeka za psihijatriju. U tom smislu, ukazano je da je neophodna hitna intervencija Ministarstva zdravlja i Uprave bolnice kako bi se ovaj problem trajno prevazišao”, piše u godišnjem izvještaju za 2022. godinu.

Zapaženo je i da pacijenti nemaju mogućnost boravka na svježem vazduhu, te da ne postoji forma Saglasnosti za hospitalizaciju, odnosno dobrovoljni pristanak za boravak na Odsjeku psihijatrije.

“Uz uočene nedostatke, ističemo da je kroz povjerljiv razgovor sa pacijentima dobijena potvrda o humanom i brižnom odnosu osoblja prema pacijentima”, navodi se u tom izvještaju.

Godinu kasnije, NPM konstatuje da kadrovsko jačanje Odsjeka za psihijatriju nije realizovano ni u prošloj godini i da je i dalje nedovoljan broj zaposlenog medicinskog osoblja (ljekara, medicinskih sestara/tehničara) u odnosu na postojeću sistematizaciju.

“Opšti utisak tima NPM-a nakon obavljenog monitoringa je da su uslovi za boravak pacijenata na Odsjeku psihijatrije u Nikšiću adekvatni. U odnosu na prethodni obilazak, aktuelno je registrovan izvjestan pomak u razvoju radno-okupacionih terapijskih aktivnosti, ali i dalje nedostaje stalno zaposleni na poslovima radno-okupacionog terapeuta”, piše u izvještaju.

Tokom monitoringa, predstavnici institucije Zaštitnika zabilježili su da bolnica u Nikšiću i Odsjek za psihijatriju nemaju pisani informator (brošuru) koja bi bila dostupna pacijentima i članovima njihovih porodica u cilju upoznavanja sa kućnim redom, pravima tokom boravka i liječenja na odjeljenju, mogućnostima i postupcima za ulaganje žalbi.

“Dalje, Odsjek nema centralni Registar incidenata koji bi sadržavao evidenciju svih neželjenih događaja na Odsjeku. Postojanje ovog registra bi znatno olakšao uvid menadžmentu ustanove u sve neželjene događaje i znatno olakšao planiranje mjera i postupaka za prevenciju eventualnih incidentnih situacija”, zaključuju, između ostalog, u izvještaju za 2023.

UPRAVA NE VIDI KRIVCE, MINISTARSTVO PROVJERAVA

Uprava nikšićke bolnice je o problemima organizacije psihijatrijske službe upoznala dopisom Ministarstvo zdravlja 17. maja, dvadesetak dana nakon što se tridesetpetogodišnji pacijent ubio vatrenim oružjem ispred te ustanove.

Iz Ministarstva zdravlja “Vijestima” su u petak odgovorili da će sprovesti vanrednu eksternu kontrolu kvaliteta stručnog rada i medicinske dokumentacije u vezi sa liječenjem preminulog pacijenta.

Nikšićka bolnica, u danima kada je pacijentu bilo potrebno liječenje, nije imala dežurnog psihijatra. Pacijentu je pomoć ukazao dežurni ljekar, internista, koji je telefonski kontaktirao njegovu ljekarku - načelnicu psihijatrijske službe, što je potvrđeno i u bolnici.

Ljekarka je kolegi preporučila terapiju koju je pacijent i primio, predloženo mu je liječenje u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) što je odbio i po izlasku iz zdravstvene ustanove, na rampi bolnice, izvršio samoubistvo.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti” u vezi sa ovim slučajem, iz nikšićke bolnice kazali su da je interna Komisija za kontrolu kvaliteta rada bolnice zaključila da je pacijent liječen u skladu sa medicinskim protokolima, kao i da mu je ordinirana terapija. Tvrdili su i da nemaju mogućnost prisilne hospitalizacije.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, doktor medicine i psihijatar/neuropsihijatar, u slučaju kada procijeni da je priroda mentalnog oboljenja kod pacijenta takva da može da ugrozi sopstveni život ili zdravlje ili život i zdravlje drugih lica, može da ga uputi na bolničko liječenje u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu, a nadležni doktor te zdravstvene ustanove dužan je da to lice primi na bolničko liječenje, bez prethodnog pristanka bolesnika, odnosno punoljetnog člana njegove porodice.

Zakon, u istom članu, propisuje i da doktor medicine i psihijatar koji pacijenta uputi u psihijatrijsku ustanovu može da zatraži pomoć organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, ukoliko procijeni da je pacijent u takvom stanju da može ugroziti bezbjednost ljudi i okoline.

Bonus video: