Budva: Komunalna inspekcija zapečatila poslovni objekat, pišu krivičnu prijavu ako nastave gradnju

Načelnik Komunalne inspekcija i policije je kazao da ukoliko investitor bude nastavio radove biće podnijeta krivična prijava.

22097 pregleda 63 reakcija 21 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Komunalna inspekcija zapečatila je budući poslovno stambeni prizemni objekat u centru grada na samom šetalištu, nakon što je investitor N.S. i pored rješenja o zabrani izvođenja radova nastavio da gradi.

To je „Vijestima“ saopštio načelnik Komunalne inspekcija i policije Vladan Braunović.

Braunović je kazao da ukoliko investitor bude nastavio radove biće podnijeta krivična prijava.

Podsjećamo, "Vijesti" su pošle sedmice objavile da je Komunalna inspekcija kompletne spise predmeta dostavila Odjeljenje bezbjednosti Budva na dalje postupanje.

budva objekat zapečateć
foto: Vuk Lajović

Komunalni inspektori su još početkom februara, nakon što je investitor N.S. prijavio rekonstrukciju, dopis uputili nadležnoj Urbanističko-građevinskoj inspekciji, koja nije reagovala.

Naime, investitor, kako je "Vijestima" saopšteno u Komunalnoj policiji, je prijavio rekonstrukciju objekta, stare kuće, koja se u katastarskoj evidenciji na parceli 2170 KO Budva vodi kao poslovno stambeni objekat, najavljujući da je prinuđen da prizemni nivo, koji je 60 centimetara ispod nulte kote, odnosno trotoara i puta, podigne za 65 centimetara, uz obrazloženje da mu dolazi do plavljenja prizemlja izgradnjom saobraćajnice. Kako je naveo, rekonstrukcija se obavlja u postojećim gabaritima i postojećoj spratnosti.

Komunalni inspektor odmah izlazi na teren i ustanovljava da je stari objekat porušen, te da se vrši izgradnja potpuno novog, kome se kota prizemlja podiže.

Dopisom 9. februara, pozivajući se na član 62 Zakona o upravnom postupku na dalje postupanje shodno nadležnostima, pisanu inicijativu dostavlja Urbanističko+građevinskoj inspekciji Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na dalje postupanje Međutim, povratne informacije nije bilo, niti je inspekcija reagovala.

Nastavljeni su radovi, da bi objekat praktično bio završen, ali komunalni inspektor izlazi na teren 22. maja, jer je investitor i pored stupanja na snagu zabrane izvođenja radova u prvoj i ekskluzivnoj zoni za područje opštine Budva izvodio radove.

Inspektor tada sačinjava zapisnik, te ponovo dopisom obavještava Urbanističko-građevinskoj inspekciji 23. maja da shodno njenim nadležnostima izvrši inspekcijski pregled.Međutim, inspekcija nije odgovorila ni na drugi dopis iz Budve.

Kako je Vijestima rečeno, komunalni inspektor je 30. maja izašao ponovo na teren, te donio rješenje o zabrani izvođenja radova, pozivajući se na nadležnost koju ima, a to je zabrana izvođenja radova tokom turističke sezone.

I pored donijetog rješenja , investitor je nastavio sa radovima, zbog čega je objekat zapečaćen.

Bonus video: