Rudniku uglja stopirali gradnju na Potrlici

Najveća pljevaljska kompanija planirala poslovnu zgradu u sklopu površinskog kopa

9272 pregleda 29 reakcija 3 komentar(a)
Sporna poslovna grada Rudnika uglja, Foto: Goran Malidžan
Sporna poslovna grada Rudnika uglja, Foto: Goran Malidžan

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine odbacilo je žalbu Rudnika uglja na ponovno rješenje urbanističko-građevinskog inspektora od 22. septembra prošle godine, kojim je najvećoj pljevaljskoj kompaniji stopirao gradnju poslovne zgrade u sklopu Površinskog kopa Potrlica, zbog neposjedovanja odgovarajućih dozvola i dokumentacije.

Protiv tog rješenja Rudnik može izjaviti žalbu Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana prijema.

Prvo rješenje kojim je je urbanističko- građevinski inspektor zabranio dalje radove, poništilo je i vratilo na ponovno odlučivanje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojim je rukovodila Ana Novaković Đurović, nakon što je rukovodstvo Rudnika uložilo žalbu na rješenje koje je urbanističko građevinski inspektor donio 4. jula prošle godine. U ponovljenom postupku inspektor je isto odlučio.

Ministarstvo kojim rukovodi Janko Odović konstatovalo je da je inspekcija potpuno utvrdila činjenično stanje, bez povrede pravila postupka.

Inspekcija je zabranila Rudniku građenje poslovne zgrade dimenzija 27 puta 12 metara, nakon što je ustanovila, kako se navodi u rješenju, da je “građenje započeto bez prijave i dokumentacije iz člana 91. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”.

“Iz spisa predmeta proizilazi, da je urbanističko građevinska inspektorka, postupajući po službenoj dužnosti, dana 29.6.2023.godine, izvršila inspekcijski nadzor objekta, koji se nalazi na na katastarskim parcelama broj 4857 i 4649 KO Pljevlja, opština Pljevlja. Tom prilikom, zapisnik br.121-3-3-PV-59, utvrđeno je da se na predmetnoj lokaciji, nalazi objekat u izgradnji dimenzija u osnovi oko 27 x12 metara, spratnosti P+1, a od radova je urađeno sljedeće: betonsko coklo sa AB pločom, visine oko 0,50, prizemlje je ozidano od giter blokova sa tri strane i jedna strana objekta ozidana je od betonskih blokova, visina prizemlja je oko 3 metra, odrađeni su vertikalni i horizontalni serklaži i AB stubovi prizemlja, urađen je dio pregradnih zidova prizemlja i postavljen roštilj za pregradne zidove, urađena je spratna AB ploča, ozidan sprat od giter blokova visine oko 2,60 metara, urađeni horizontalni i vertikalni serklaži sprata i AB stubovi, odrađena krovna konstrukcija, odrađena krovna konstrukcija, postavljena folija i preko nje letve, sa postavljenom bravarijom, bez prijave građenja i/ili dokumentacije iz člana 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, konstatuje se u obrazloženju odluke Ministarstva.

Navodi se da je nesporno utvrđeno da je Rudnik gradio zgradu bez prijave građenja, odnosno bez zakonom propisane dokumentacije i da je inspektor bio obavezan da zabrani građenje.

Saglasno odredbi člana 201 Zakona o planiranju prostora, inspektor je dužan da zabrani građenje, ako se radi bez prijave građenja ili dokumentacije kao i da naredi rušenje objekta i vraćanje u prvobitno stanje, ako se objekat gradi odnosno ako je izgrađen i pored zabrane građenja.

U žalbi, Rudnik je naveo da je inspektor pogrešno primijenio materijalno pravo jer se objekat koji se gradi nalazi u okviru eksploatacionog polja i da je njegova namjena u svrhu eksploatacije, te da je za sprovođenje zakona o rudarstvu nadležan rudarski, a ne urbanističko-građevinski inspektor.

Rudnik je tražio i odlaganje izvršenja rješenja imajući u vidu da bi mu zabranom gradnje bila pričinjena nenadoknadiva šteta.

Bonus video: