Ukloniti metal i beton oko Starog grada

Uprava za zaštitu kulturnih dobara praktično zabranjuje sve ono što je aktuelna vlast proteklih osam godina dozvoljavala ugostiteljima, od postavljanja tendi, površine terasa, njihovo ograđivanje. Opština ćuti

24082 pregleda 14 komentar(a)
Stari grad Budva, Foto: Vuk Lajović
Stari grad Budva, Foto: Vuk Lajović

Uprava za zaštitu kulturnih dobara jasno je stavila do znanja Opštini Budva da metalne tende oko bedema Staroga grada ne mogu biti u budućem petogodišnjem planu privremenih objekata, čiju izradu lokalna uprava po svoj prilici odugovlači.

U smjernicima koje su upućene Opštini, a koje su redakciji “Vijesti” dostavljene od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, od lokalne uprave se traži da se zaštiti najstarije jezgro Budve. Praktično sve ono što je aktuelna vlast proteklih osam godina dozvoljavala ugostiteljima da rade oko, unutar i u kontakt zoni Starog grada, od postavljanja tendi, površine terasa, njihovo ograđivanje… se zabranjuje, odnosno Uprava nudi priliku Budvi da Stari grad napokon bude kulturno jezgro grada, koje će biti dostupno i vidljivije turistima, nalik svim starim urbanim cjelinama evropskih gradova.

Administracija na čijem je čelu Milo Božović imala je rok do 31. decembra prošle godine da donese Program privremenih objekata za period 2024-2028. jer je tada istekao stari. To ni do sada nije učinila, a Komisija koju je formirao Božović trebalo je još prije izbora da na javnu raspravu stavi taj planski dokument, kako je najavljivala potpredsjednica Jasna Dokić. To do sada još nije učinjeno, a u gradu je komunalni haos, jer su praktično sve ugostiteljske terase, posebno oko Starog grada i unutar njega, kao i u kontakt zoni, nelegalne.

Imajući u vidu da metalne tende koje su postavljene prije osam godina, a koje su devastirale Stari grad, jer su onemogućile da turisti vide bedeme ili da im se približe, moraju biti uklonjene, a takav planski dokument aktuelnoj vlasti sigurno nije odgovarao uoči izbora, jer bi izazvao revolt ugostitelja.

“Upravi za zaštitu kulturnih dobara, Područna jedinica Kotor, dostavljen je zahtjev za dostavijanje smjernica za izradu Nacrta programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2024-2028. godine. U Programu koji se trenutno primjenjuje, do 31. 12. 2023. godine, u zoni Starog grada u Budvi su planirane 32 lokacije (15 lokacija unutar Starog grada i 17 lokacija u kontakt zoni Starog grada), od kojih su pretežno predviđene lokacije ugostiteljskih terasa. Tokom izrade Nacrta Programa, trenutno je dostavijeno 34 zahtjeva za privremene lokacije u zoni Starog grada, od kojih se 21 zahjev odnosi na nove lokacije, a 13 zahtjeva na već postojeće, u smislu zadržavanja ili povećanja površina. Ujedno, predmetni zahjev se odnosi i na postavljanje odnosno građenje privremenih objekta, uređaja i opreme koji nijesu prepoznati Pravilnikom o bližim uslovima za postavijanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme, kao vrsta privremenih objekata (tende, suncobrani, pergola, nadstrešnice iznad ulaznih vrata izloga, balkona, klima uređaji...) te se traže opšte smjernice od ove Uprave”, piše u smjernicima koje su dostavljene “Vijestima”.

Imajući u vidu očuvanje kulturno-istorijskih, urbanističkih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti lokacija koje jednim dijelom predstavljaju i integralni dio zaštićene urbane cjeline Stari grad - Budva, Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je smjernice.

“Postavljanje nepokretnih privremenih ugostiteljskih objekata nije dozvoljeno u granicama kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline. Betoniranje podloge za postavljanje ugostiteljskih terasa nije dozvoljeno u granicama nepokretnog kulturnog dobra i negove zaštićene okoline. Unutar granica kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline, posebno u neposrednoj blizini, okolo i u oviru bedema Starog grada Budve, potrebno je definisati izgled mobilijara ugostiteljskih terasa (suncobran, prateći namještaj), na način da isti ne konkuriše i ne umanjuje vrijednosti kulturnog dobra, a u cilju uniformisanja priremenih objekata i mobilijara unutar granica kulturnih dobara i njihove okoline. Prilikom izbora materijala za izradu tende, predvidjeti upotrebu lako sklopivih i rasklopivih materijala za konstrukciju, uz kombinaciju sa platnom u bež boji bez bilo kakvih natpisa firmi ili reklamnih natpisa”, piše između ostalog u smjernicama.

Kako se naglašava “isključiti mogućnost planiranja slobodnostojećih tendi koje bi bile postavljene na metalnu konstrukciju, ankerisane za podlogu”.

“Za zaštitu od klimatskih uslova predvidjeti suncobrane od drvene konstrukcije sa bež platnom maksimalne poršine pokrivanja 6,5 kvadratnih metara. Isključuje se ankerisanja u podlogu već samo fiksiranje na čvrstom postamentu. Prateći namještaj ugostiteljskih terasa planirati na način da ne konkurišu i ne umanjuju zatečene vrijednosti kulturnog dobra. Mobilijar ugostiteljskih terasa treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, da omogućava brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećujući površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da bude pogodno za nesmetano kretanje. Naglašavamo da u neposrednoj blizini, okolo bedema Starog grada Budve i u okviru njih nije moguće postavljati zatvorene bašte. Nije dozvoljeno zatvaranje bočnih - vertikalnih strana ugostiteljske terase, zastakljivanje terase eloksiranom/al/pvc bravarijom i staklom, nije dozvoljeno zatvaranje najlonima i ceradama u okviru urbane cjeline Stari grad - Budva”, ističe se u smjernicama.

Kako se ističe u neposrednoj blizini, okolo i u okviru bedema Starog grada Budve nije dozvoljeno postavljanje osvijetljenih reklamnih vitrina (citylight), takode, nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa (metrolight, bilbord, megabord i slično). Treba predvidjeti postavljanje otvorenih terasa, udaljenih dovoljno da bi se ostavio prostor za kretanje pješaka i sagledavanje grada.

U program privremenih objekata, kako naglašavaju iz Uprave, treba definisati urbani mobilijar - kantu za otpatke, uličnu rasvjetu, klupe. Program postvaljanja privremenih objekat, kako ističu iz Uprave, usklađen sa ovim mjernicima potrebno im je dostaviti na mišljenje.

“Vijestima” je rečeno da Upravi još nije dostavljen nacrt programa.

Iskoristili, pa zauzeli javne površine

Iako Program privremenih objekata nije gotov, u gradu su na javnim površinama počeli da niču privremeni objekti koji na tim lokacijama prethodnim planom nijesu bili predviđeni.

Tako je i na najprometnijoj pješačkoj stazi koja pored glavne pošte vodi do šetališta, gdje je na jedinoj parkovskoj površini u gradu počelo postavljanje temelja za budući privremeni objekat.

A privremeni objekti su počeli da niču i duž šetališta. Za kontrolu je nadležna Komunalna policija i inspekcija.

Bonus video: