Za rušenje jedan objekat Đukanovića, drugi nije

Resor prostornog planiranja donio rješenje na žalbu porodice bivšeg predsjednika države za imanje u Kočanima

31653 pregleda 71 reakcija 48 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i održivog razvoja dijelom je potvrdilo rješenje inspektora koji je naložio rušenje objekata na imanju porodice bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, u naselju Kočani, u Nikšiću. Tako je Đukanovićima naloženo da poruše objekat od 170 kvadrata, dok je rješenje o rušenju drugog objekta od 89 kvadrata, poništeno, a predmet vraćen prvostepenom organu na postupak i odlučivanje.

To se, pored ostalog, navodi u rješenju koje je resor Janka Odovića donio 13. juna. U obrazloženju, pored ostalog, stoji da je inspektor koji je donosio rješenje o rušenju, pravilno donio odluku u vezi sa objektom od 170 kvadrata, jer za taj objekat “ne postoji zahtjev za legalizaciju, niti rješenje o prekidu postupka legalizacije”.

“I nema smetnji za izvršenje predmetnog rješenja u tom dijelu”, piše u obrazloženju.

U dijelu koji se odnosi na drugi objekat, onaj od 89 kvadrata, stoji da je “prvostepeni organ pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, “jer je u postupku pred drugostepenim organom ovog ministarstva utvrđeno da postoji zahtjev za legalizaciju i rješenje o prekidu postupka legalizacije za objekat broj 2, koji se nalazi na katastarskoj parceli 3/2 KO Kočani, Opština Nikšić, površine 89 kvadrata”.

Građevinsko-urbanistička inspekcija tada Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 4. aprila 2023. godine donijela je rješenje prema kojem se Đukanoviću naređuje da u roku od 20 dana u Kočanima poruši dva objekta: objekta 1 na katastarskoj parceli 3/3 KO Kočani u Nikšiću, površine 170 m2, spratnosti P; objekta 2 na katastarskoj parceli 3/2 KO Kočani u Nikšiću, površine 89 m2, spratnosti Su+P... “jer su isti izgrađeni suprotno važećem PUP Opštine Nikšić”.

U rješenju inspektora pisalo je i da je razlog za rušenje taj što su objekti izgrađeni suprotno važećem Prostorno-urbanističkom planu (PUP) Opštine Nikšić, odnosno jer se nalaze u zoni “zeleni zaštitni pojas”, da “zaštitni pojasevi mogu biti isključivo sanitarno-higijenskog karaktera ili zeleni zaštitni pojasevi”, te “da se u dijelu zaštitnog pojasa ne navodi mogućnost gradnje bilo kakve vrste stambenih objekata”.

Đukanovići su 12. aprila 2023. godine uložili žalbu sa predlogom za odlaganje izvršenja rješenja o rušenju, 24. aprila i žalbu zbog ćutanja uprave, a u junu prošle godine i tužbu Upravnom sudu - zbog ćutanja uprave.

U vrijeme donošenja rješenja o rušenju, resor prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u okviru kojeg je i urbanističko-građevinska inspekcija, vodila je Ana Novaković Đurović.

U julu je “Vijestima” rekla da su u vezi sa predmetom koji se odnosi na imovinu Đukanovića u Kočanima tražili dodatnu dokumentaciju od Opštine Nikšić, a nakon što su i dobili dokumentaciju, tek su 20. oktobra odgovorili da su spisi dostavljeni Upravnom sudu na odlučivanje. Nekoliko dana kasnije, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine preuzeo je Janko Odović.

Nakon toga, iz tog resora “Vijestima” su rekli da inspekcija neće postupati po rješenju o rušenju objekata na imanju porodice Đukanović u Kočanima, do okončanja spora koji se vodi pred Upravnim sudom. U februaru su Televiziji “Vijesti” kazali da je u toku izjašnjavanje postupajućih službenika Ministarstva “zašto nije odlučeno po uloženoj žalbi, već se došlo u situaciju da je stranka u postupku podnijela tužbu zbog ćutanja administracije”.

“Te zašto u međuvremenu i dalje nema odluke u odnosu na izjavljenu žalbu, od strane postupajućih ovlašćenih službenika ovog Ministarstva”, objavila je TV “Vijesti” 11. februara odgovor resora Odovića.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine tada su kazali i da će se odgovornost i propusti zaposlenih u postupanju, odnosno nepostupanju, sankcionisati saglasno važećim propisima.

Na rješenje od 13. juna Đukanovići imaju pravo da izjave tužbu Upravnom sudu, u roku od 20 dana od donošenja rješenja.

Bonus video: