Potpisan Memorandum o saradnji Ženskog kluba Skupštine i ženskih odborničkih klubova iz 14 opština

Potpredsjednica Skupštine i kopredsjednica Ženskog kluba Zdenka Popović je istakla da je potpisivanje Memoranduma od vitalnog značaja za ovu problematiku, te da je to alat kojim će osigurati da se čuje glas svake žene

7428 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Građanska alijansa
Foto: Građanska alijansa

Ženski klub Skupštine Crne Gore i ženski odbornički klubovi iz četrnaest crnogorskih opština potpisali su danas u Podgorici Memorandum o saradnji, saopšteno je iz Građanske alijanse (GA).

Potpredsjednica Skupštine i kopredsjednica Ženskog kluba Zdenka Popović je istakla da je potpisivanje Memoranduma od vitalnog značaja za ovu problematiku, te da je to alat kojim će osigurati da se čuje glas svake žene.

"Povezane žene imaju moć da transformišu svoje zajednice. One unose empatiju, inkluzivnost i inovativnost u procese odlučivanja. Naše društvo se suočava sa mnogim izazovima, od ekonomskih do pitanja pravde i ravnopravnosti. Uvjerena sam da su žene ključni akteri u rješavanju ovih problema", kazala je ona.

Iz GA su saopštili da će, u narednom periodu, potpisnice Memoranduma dijeliti vizije, ekspertize i druge profesionalne resurse, a Ženski klub Skupštine Crne Gore pružati stručnu podršku lokalnim inicijativama ženskih odborničkih klubova, jačajući njihov uticaj i kapacitet.

"U Crnoj Gori gotovo da ne postoji politički eksponirana žena koja je jasno saopštila svoje stavove, a da nije bila predmet negativnih kampanja na društvenim mrežama. To podstiče i nedosljedna i neefikasna kaznena politika pasivnog državnog aparata, što u praksi dovodi do porasta govora mržnje i rodno zasnovanog nasilja nad ženama u javnom životu", kazao je koordinator programa u GA Pavle Ćupić.

On je poručio da je zastupljenost žena u politici na zabrinjavajuće niskom nivou, te da one svakodnevno nailaze na brojne prepreke i izazove.

"Na konferenciji, koju je organizovala Građanska alijansa, kao dio projekta koji je kroz Program malih grantova Demokratske komisije podržala Ambasada SAD u Podgorici, pojašnjeno je da je ovaj dokument posljedica ideje o stvaranju pravednijeg i razvijenijeg društva kroz osnaživanje žena i promociju rodne ravnopravnosti", rekli su iz GA.

Ambasadorka SAD-a, Džudi Rajzin Rajnke, je poručila da je tokom boravka u Crnoj Gori imala privilegiju da upozna liderke iz različitih sfera života, napominjući da je evidentno da Crna Gora ima mnogo talentovanih žena.

"Promovisanje učešća žena u politici ključno je za postizanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje raznovrsne zastupljenosti u procesima donošenja odluka. Jačanje saradnje između lokalnih odbornica i njihovih koleginica na nacionalnom nivou pojačava njihov kolektivni uticaj, a zajedničke aktivnosti ohrabruju mlade žene da uđu u politiku", kazala je Rajnke.

Ministar ljudskih i manjinskih prava, Fatmir Đeka, ukazao je da kad su žene povezane eliminišu ekonomske, socijalne, i kulturne granice.

"Naša obaveza, kao društva i kao Vlade, jeste da obezbijedimo uslove u kojima će svaka žena imati priliku da ostvari svoj puni potencijal. To podrazumijeva jednaku dostupnost obrazovanju, pravdi, ravnopravno učešće na tržištu rada, zaštitu od nasilja i diskriminacije, kao i mogućnost da učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima", navodi Đeka.

Na konferenciji su dodijeljene nagrade za najbolje novinarsku priču na temu: "Učešće žena u političkom procesu i njihov uticaj na donošenje odluka".

Prvu nagradu dobila je Tijana Radulović - "Radio Slobodna Evropa", druga nagrada pripala je Bojani Dabović - "Gradska TV", a treću nagradu dobila je Nada Đurđevac "Pobjeda".

Bonus video: