MDUP: Saglasnost za Skočiđevojku izdalo prethodno Ministarstvo, Krapović skreće pažnju sa sopstvenih neuspjeha

"Vlada Crne Gore, zajedno sa Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine funkcioniše unutar zakonskih i institucionalnih okvira. Naša primarna briga uvijek je zaštita opšteg dobra i podrška održivom razvoju"

11625 pregleda 13 komentar(a)
Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Foto: Vlada Crne Gore flickr
Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Foto: Vlada Crne Gore flickr

Saglasnost za izgradnju turističkog kompleksa kategorije pet zvijezdica u katastarskoj opštini Reževići nije izdalo sadašnje Ministarstvo, a kakav ishod će biti postupka koji je u toku, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Jasno je da se ovim optužbama pokušava skrenuti pažnja sa sopstvenih neuspjeha u rješavanju urbanističkih pitanja tokom mandata gospodina Krapovića na čelu Opštine Budva, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (MDUP).

Oni su reagovali na saopštenje ministra odbrane i bivšeg predsjednika opštine Budva Dragana Krapovića koji je kazao da "najnovija saglasnost izdata za lokaciju Skočiđevojka predstavlja prvorazredni skandal i vrhunac besramnog odnosa Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine prema Budvi, mojim sugrađanima i našim turistima".

Dodali su da je iznošenje optužbi na njihov rad "krajnje netačno, neprimjereno i neprofesionalno".

"Prethodno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je izdalo saglasnost za izgradnju turističkog kompleksa kategorije pet zvijezdica u katastarskoj opštini Reževići i dana 23. decembra 2021. godine. Ivo Zenović, kao suvlasnik parcele u zaleđu kompleksa, pokrenuo je upravni spor smatrajući da rješenje utiče na njegova prava. Upravni sud je djelimično poništio rješenje, priznajući mu pravni interes. Ministarstvo je 12. juna 2024. godine zatražilo izjašnjenje na rezultate ispitnog postupka, koje je Zenović dostavio 19. juna 2024. godine, tvrdeći da su povrijeđena njegova prava. Prvo, tvrdio je da Ministarstvo nije pravilno upravljalo obavezama investitora, naročito u vezi sa sprovođenjem javnog konkursa. Takođe, naveo je da nisu ispunjeni svi uslovi za kategorizaciju hotela sa 5 zvjezdica, kao što su kriterijumi o broju ležajeva i zelenilu. Ukazao je na neprimjenu Pravilnika iz 2014. godine o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta. Takođe, optužio je investitora za manipulaciju podacima, tvrdeći da je broj kreveta u projektu prikazan manjim od stvarnog, kao i da je broj stolica nezadovoljavajući", navodi se u saopštenju.

Kažu da, shodno navedenom, ove tačke ne spadaju u ovlašćenja Glavnog Državnog Arhitekte, koji je, tvrde, nadležan samo za četiri urbanistička parametra: indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost i odnos prema građevinskoj liniji.

"Vlada Crne Gore, zajedno sa Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine funkcioniše unutar zakonskih i institucionalnih okvira. Naša primarna briga uvijek je zaštita opšteg dobra i podrška održivom razvoju. Saglasnost nije izdalo sadašnje Ministarstvo, a kakav ishod će biti postupka koji je u toku, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Stoga, svaka diskreditacija na osnovu neistina nije konstruktivna. Umjesto toga, potrebno je da se svi zajedno vodimo istinom i slovom zakona, kako bismo osigurali najbolji interes za našu zajednicu i našu državu", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: