U PROCEDURU I STUDIJA LOKACIJE “DOLJANI”

U planu i objekti za tursite

Lokalnom studijom lokacije „Doljani“, koja obuhvata područje od oko 92 hektara, predviđene su površine za stanovanje, mješovitu namjenu, centralne djelatnosti, školstvo i socijalnu zaštitu, poljoprivredu, površine za groblja, saobraćajnu i drugu infrastrukturu
81 pregleda 0 komentar(a)
doljani, Foto: Arhiva Vijesti
doljani, Foto: Arhiva Vijesti
04.02.2019. 12:44h

Glavni grad planira da uskoro u dalju proceduru stavi Nacrt Lokalne studije lokacije „Doljani“, čija je pretežna namjena za šume i površine za naselja.

„Iz analize postojećeg stanja se vidi da je dio predmetnog područja, koji je Prostorno - urbanističkim planom Podgorice (PUP) planiran sa namjenom za šume, izgrađen, što je ujedno i uslovilo ovo plansko rješenje za izmjenu“, navodi se u mišljenju na dokument koji je dalo resorno Ministarstvo.

Planskim rješenjem su planirane dvije zone, A i B. Zona A je, kako se navodi, PUP-om planirana za površine za naselja, dok je zona B najvećim dijelom planirana za šume i manjim dijelom na granici sa kontaktnim planovima, za stanovanje male gustine.

Lokalnom studijom lokacije „Doljani“, koja obuhvata područje od oko 92 hektara, predviđene su površine za stanovanje, mješovitu namjenu, centralne djelatnosti, školstvo i socijalnu zaštitu, poljoprivredu, površine za groblja, saobraćajnu i drugu infrastrukturu.

Na predmetnom području se, kako je objašnjeno u mišljenju, mogu planirati i ugostiteljski i objekti za smještaj turista.

Prostor u zahvatu plana smještene je u sjeveroistočnom dijelu Podgorice, a zapadnom i jugozapdnom stranom se graniči sa DUP-om “Murtovina”.

Nacrt dokumenta je u februaru uradio Republički zavod za urbanizam i projektovanje, za naručioca Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice.