POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Uključiti azilante u programe profesionalnog razvoja

Direktor ZZZCG, Suljo Mustafić, i predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori, Roberta Monteveki, potpisali su dokument za koji se nadaju da može pomoći unaprjeđenju zapošljivosti osoba koje su dobile međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori
0 komentar(a)
ZZZCG, Suljo Mustafić, UNHCR, Zavod za zapošljavanje, Foto: ZZZCG
ZZZCG, Suljo Mustafić, UNHCR, Zavod za zapošljavanje, Foto: ZZZCG
Ažurirano: 22.06.2017. 14:52h

Zavod za zapošljavanje Crne Gore promovisaće i podsticati uključivanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u tržište rada i programe profesionalnog razvoja, predviđeno je Memorandumom o razumijevanju potpisanim sa Predstavništvom UNHCR-a u Podgorici. Direktor ZZZCG, Suljo Mustafić, i predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori, Roberta Monteveki, potpisali su Memorandum o razumijevanju, radi unapređenja zapošljivosti osoba koje su dobile međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori. “Saradnja između ove dvije institucije počela je ranije ove godine i nastaviće se kako bi se azilantima i licima pod supsidijarnom zaštitom olakšao pristup dohodovnim aktivnostima i omogućila socio-ekonomska integracija”, kaže se u saopštenju. Kako se navodi, novim Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, koji treba da stupi na snagu u januaru naredne godine, osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita biće pružena pomoć u integraciji u društvo od nadležnog organa države uz pomoć individualnih planova integracije. Kroz programe integracije tim osobama biće omogućeno da sami obezbijede svoju egzistenciju kako ne bi zavisili od socijalne pomoći države. “Memorandumom je predviđeno da ZZZCG promoviše i podstiče uključivanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u tržište rada i programe profesionalnog razvoja koji se mogu ponuditi nezaposlenim licima u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju. Mustafić je rekao da je za te osobe bitno učenje jezika, adaptacija, pristup tržištu rada, zdravstveno osiguranje. Kako je rekao, sve to Crna Gora je u svojim normativima predvidjela. Mustafić je kazai da nije riječ o velikom broju azilanata, ali da je važno početi proces njihove integracije. “Ovim činom ozvaničen je nastavak i unapređenje saradnje sa UNHCR-om. Već smo obavili nekoliko sastanaka sa predstavnicima misije UNHCR-a u Crnoj Gori, odradili jednodnevni seminar i pojedinačne intervjue sa 13 azilanata, koji imaju odobrenu dodatnu zaštitu, a koji su prijavljeni na našu evidenciju”, rekao je Mustafić. Nakon toga, dodao je, tri osobe iz te kategorije uključili su u javni rad “Neka bude čisto” u Podgorici i Danilovgradu. Monteveki je naglasila da će UNHCR podržati ZZZCG u naporima da uključi azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom u redovne programe zapošljavanja i programe koji su dostupni marginalizovanim grupama, kao i u nacionalne akcione planove za zapošljavanje i nacionalne planove za obrazovanje odraslih, uključujući stručno osposobljavanje. “Putem ovog Memoranduma želimo da pružimo podršku Vladi u kreiranju programa za integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Crnoj Gori, kako bi ovi ljudi povratili dostojanstvo i postali ekonomski samostalni kroz obezbjeđenje izvora prihoda”, dodala je ona. Kako je rekla, zaštita izbjeglica i obezbjeđenje egzistencije su usko povezani. “Stoga smatramo da će ova inicijativa pomoći Crnoj Gori da uspostavi sistem azila koji u potpunosti funkcioniše. Time će se smanjiti mogućnost da azilanti i lica pod supsidijarnom zaštitom zavise od spoljne pomoći, jer to na kraju vodi ka socijalnoj i ekonomskoj isključenosti“, rekla je Monteveki. UNHCR će, kako je saopšteno, između ostalog pružiti dodatnu podršku ZZZCG u jačanju kapaciteta i unapređenju kvaliteta usluga. “Takva podrška će, na primjer, uključivati pružanje usluga prevođenja, pravnih savjeta, savjetovanje, olakšavanje interakcije sa azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, podršku upravljanju informacijama, uključivanje službenika ZZZCG u radionice i obuke UNHCR-a i drugih relevantnih institucija, kao i eventualnu podršku u relevantnim pilot programima”, navodi se u saopštenju. Kako se dodaje, u okviru aktivnih mjera zapošljavanja, ZZZCG će osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita učiniti dostupnim različite usluge, poput profesionalne orijentacije, sprovođenja javnih radova, stažiranja, obuke na temu preduzetništva, samostalnog rada i privatnog biznisa, sezonskog zapošljavanja, kao i jačanja umrežavanja između poslodavaca i nezaposlenih kroz mehanizme za razmjenu informacija.

Preporučujemo za Vas