EVIDENCIJA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nezaposleno 38 doktora medicine

Na evidenciji nezaposlenih su 8. juna bili i po jedan specijalista pedijatrije, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalista ginekologije i akušerstva i dva nezaposlena lica sa zanimanjem specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
55 pregleda 1 komentar(a)
doktor, ljekar, Foto: Shutterstock.com
doktor, ljekar, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 05.02.2019. 03:16h

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) početkom juna bilo je 38 nezaposlenih visokoškolaca sa zanimanjem doktor medicine, što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja smanjenje od 40 odsto.

Kako je saopšteno iz Zavoda, na njihovoj evidenciji je 8. juna bilo i 73 doktora stomatologije, što u odnosu na isti dan prethodne godine predstavlja povećanjeod 28 odsto.

Iz Zavoda su agenciji Mina kazali da je među visokoškolcima koji su 8. juna prošle godine bili na evidenciji nezaposlenih i oni koji su se tada nalazili na stručnom osposobljavanju, dok ih među nezaposlenim visokoškolcima na isti dan ove godine nema.

Pojašnjava se da se mogućnost zapošljavanja, kao osnovnog parametra za određivanje položaja nezaposlenih sa određenim zanimanjem na tržištu rada, posredno može sagledati kroz odnos obima zapošljavanja i evidentirane ponude, kao i obima zapošljavanja i priliva novoprijavljenih bez radnog staža.

"Tako je odnos obima zapošljavanja i evidentirane ponude nezaposlenih sa zanimanjem doktor medicine VII1 SSS u posmatranom periodu bio znatno povoljniji u odnosu na ukupna zanimanja grupe Medicinari, kao i na ukupna vosokoškolska zanimanja (39,81 : 29,6 : 18,6 odsto)", kazali su iz ZZZCG.

Kako su naveli, odnos obima zapošljavanja i priliva novoprijavljenih bez staža kod tog zanimanja nepovoljniji u odnosu na ukupna medicinska zanimanja, a povoljniji u odnosu na ukupne visokoškolce.

Iz Zavoda su precizirali da je zapošljavanje na godišnjem nivou bilo 20,5 odsto veće od priliva novoprijavljenih bez staža, dok je kod grupe medicinskih zanimanja taj procenat iznosio 39,7, a kod ukupnog visokog obrazovanja 9,8 odsto.

"Uz to, i dužina čekanja na zaposlenje može poslužiti kao pokazatelj položaja određenog zanimanja ili grupe zanimanja na tržištu rada. Tako je dužina čekanja na zaposlenje, (preko jedne godine) kod doktora medicine VII1 SSS, značajno manja u odnosu na ukupno nezaposlene visokoškolce (28,95 : 62,15 odsto)", rekli su iz ZZZCG.

Prema njihovim riječima, odnos obima zapošljavanja i evidentirane ponude nezaposlenih sa zanimanjem doktor stomatologije VII1 SSS u posmatranom periodu bio je nepovoljniji u odnosu na ukupna visokoškolska zanimanja (7,74 : 18,6 odsto).

"Isto tako, i odnos obima zapošljavanja i priliva novoprijavljenih bez staža kod ovog zanimanja je nepovoljniji u odnosu na ukupne visokoškolce, s obzirom da je kod analiziranog zanimanja zapošljavanje na godišnjem nivou bilo 76,4 odsto niže od priliva novoprijavljenih bez staža, dok je kod kod ukupnog visokog obrazovanja zapošljavanje bilo 9,8 odsto veće", precizirali su iz Zavoda.

Kako su naveli, dužina čekanja na zaposlenje (preko godine) kod doktora stomatologije je nešto manja u odnosu na ukupno nezaposlene visokoškolce (56,6 : 62,15 odsto).

Na evidenciji nezaposlenih su 8. juna bili i po jedan specijalista pedijatrije, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalista ginekologije i akušerstva i dva nezaposlena lica sa zanimanjem specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

"Isto tako na evidenciji su bili i po jedan specijalista dječje i preventivne stomatologije, specijalista oralne hirurgije i specijalista ortodoncije", kazali su iz Zavoda.