DEKAN PRAVNOG FAKULTETA NIJE IZABRAN ZA REDOVNOG PROFESORA

Rakočević mora na popravni

Senat je zatražio dodatna pojašnjenja recenzenata i Vijeća Pravnog fakulteta o tome iz koje su oblasti naučni radovi dekana, na osnovu kojih je predložen izbor u zvanje, i da li su u skladu sa konkursom za krivično-pravnu oblast
427 pregleda 5 komentar(a)
Velimir Rakočević (Novine)
Velimir Rakočević (Novine)
Ažurirano: 03.06.2017. 06:32h

Senat Univerziteta Crne Gore nije juče izabrao dekana Pravnog fakulteta Velimira Rakočevića u zvanje redovnog profesora za krivičnu grupu predmeta. 

Senat je zatražio dodatna pojašnjenja recenzenata i Vijeća Pravnog fakulteta o tome iz koje su oblasti naučni radovi dekana, na osnovu kojih je predložen izbor u zvanje, i da li su u skladu sa konkursom za krivično-pravnu oblast.

"Vijesti" su nedavno objavile da je Rakočević u konkursnoj dokumentaciji naveo i radove iz medicinske struke.  

Dodatna provjera sa recenzentima i Vijećem mogla bi da potraje i do dva mjeseca.

Da bi profesor bio izabran u više akademsko zvanje, mora imati objavljene radove  u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama, od kojih je na dva rada prvi ili vodeći autor I to od poslednje titule do raspisivanja konkursa. Prema podacima dostupnim u Biltenu UCG, ali i ranijem stavu Naučnog odbora UCG, Rakočević ispunjava ovaj uslov.  

Za Senat je, međutim, sporna činjenica što su dva od tri rada, objavljena u medicinskim časopisima, pa  je senatorima ostala nejasan krivično-pravni aspekt istraživanja.

Radi se o radu “Gojaznost kod djece kao faktor rizika za kardiovaskularne bolesti”, objavljenom u hrvatskom medicinskom listu “Acta Clinica Croatica” 2016.  gdje je Rakočević  koautor sa suprugom, doktoricom Lidijom Rakočević. Drugi rad objavljen je u “Srpskom arhivu za celokupno lekarstvo” pod nazivom “Obdukcioni nalaz kod beskućnika”, koji potpisuje sa bivšim ministrom zdravlja Miodragom Radunovićem i još nekoliko koautora.

Treći rad je objavljen u časopisu slovenačkog MUP-a  - “Dnevnik kriminalističkih istraga i kriminologije” pod nazivom “Otkrivanje, rasvjetljavanje i dokazivanje teških ubistava izvršenih na profesionalan način”.  Naučni odbor je uoči sjednice ocijenio da  Rakočević ispunjava uslove kad su u pitanju naučni radovi, objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama.

Senat  nije podržao ni izbor profesorice Ekonomskog fakulteta Maje Baćović, jer je Naučni odbor ocijenio da nije ispunila kriterijum u vezi sa brojem naučnih radova između dva akademska zvanja.

Aneta Spaić u Naučnom odboru

Senat je konstatovao ostavku člana Naučnog vijeća Biljane Đuričin, profesorice Pravnog fakulteta na čije mjesto je  imenovana Aneta Spaić, vanredni profesor PF. 

Đuričanin skoro godinu nije dolazila na sjednice odbora, a na Fakultetu tvrde da ne dolazi ni na sjednice Vijeća te ustanove, zbog konflikta sa dekanom.

Preporučujemo za Vas