VLADA UTVRDILA PREDLOG IZMJENA KZ-A

Poruga nije prošla

Izmjene i dopune KZ predviđaju novčanu ili kaznu zatvora do četiri godine za plagijat i sve one “pod svojim imenom u cjelini ili djelimično objave tuđe autorsko djelo, a na osnovu čega bude birano u naučno ili nastavno-naučno zvanje”
6 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Twitter.com
Vlada Crne Gore, Foto: Twitter.com
Ažurirano: 25.05.2017. 17:24h

Ministarstvo pravde odustalo je od krivičnog djela poruge, pa tako Predlog izmjena krivičnog zakonika više ne sadrži zaprijećenu zatvorsku kaznu za komentarisanje radova sudova i tužilaštava.

To je saopštila direktorka Direktorata za pravosuđe u tom resoru Marijana Laković-Drašković, nakon sjednice Vlade, objašnjavajući da je Vlada donijela ovakvu odluku “u procesu međuresorkog i međunarodnog usklađivanja ovog predloga zakona”.

“Međutim, Vlada nije odustala od zaštite autoriteta nosilaca pravosudnih funkcija, pa ćemo u narednom periodu nastojati da nađemo model obezbjeđivanja balansa između slobode izražavanja, koja nije apsolutno pravo, i nezavisnosti pravosuđa”, poručila je Laković-Drašković.

Izmjene i dopune KZ predviđaju novčanu ili kaznu zatvora do četiri godine za plagijat i sve one “pod svojim imenom u cjelini ili djelimično objave tuđe autorsko djelo, a na osnovu čega bude birano u naučno ili nastavno-naučno zvanje”.

“Ovaj predlog je stigao tokom javne rasprave, a od strane relevantne nevladine organizacije”, kazala je Laković-Drašković.

Centar za građansko obraovanje (CGO) tokom javne rasprave kontinuirano je upozoravao na to da je neophodno da plagiranje bude krivično djelo.

Laković-Drašković navodi i da su pooštrene su i kazne za nasilje u porodici: ”Za osnovni oblik ovogh krivičnog djela kazna je povećana sa jedne na dvije godine, dok je za kršenje mjere zaštite koju odredi sud iliu drugi državni organ kazna povećana sa šest mjeseci na godinu”.

Prema njenim riječima, važna izmjena je kazna dugotrajnog zatvora umjesto kazne zatvora od 40 godina. Istakla je da je predložena izmjena je potreba iz prakse naročito u slučajevima kad su izvršena najteža krivična djela, a kada postoje olakšavajuće okolnosti za saizvršioce.

“Uvedena su nova krivična djela - proganjanje, sakaćenje ženskih genitalija i prinudna sterilizacija. Prvi put je data definicija prostitucije, a uvedeno je kažnjavanje ako je ovo djelo vo djelo izvršeno od strane više lica i na organizovan način.

“Uveli definicuju dječje pornografije pa se dječjom pornografijom smatra svaki materijal koji vizuelno prikazuje dijete koje se bavi stvarnim ili simuliranim seksualnim ponašanjem i svako prikazivanje polnih organa djeteta u primarno seksualne svrhe”, obrazložila je Laković-Drašković.

Preporučujemo za Vas