"SKUPŠTINA JE 31. JANUARA RADILA ZAKONITO"

Sekulić: Nije istina da sam se složio s odlukom Ministarstva zdravlja da poništi izbor Mugoše

Sekulić je rekao da je sastanak vođen isključivo u pravcu da Hrapoviću ukažu na brojne nepravilnosti koje proističu iz tog Rješenja
119 pregleda 0 komentar(a)
Ljekarska komora Crne Gore
Ljekarska komora Crne Gore
Ažurirano: 01.04.2017. 15:27h

Predsjednik Skupštine Ljekarske Komore Crne Gore Nebojša Sekulić, kazao je danas da ostaje pri stavu da je Skupština 31. januara radila zakonito i da je jedino moguće i zakonito rješenje bilo da budu izbrani predsjednik i zamjenika predsjednika.

Sekulić je rekao da nije istina da se na sastanku sa ministrom zdravlja Kenanom Hrapoviću koji je održan u petak, kao predstavnik Skupštine Ljekarske Komore, složio sa odlukom Ministarstva da poništi izbor Aleksandra Mugoše za Predsjednika Komore.

Sekulić je rekao da je sastanak vođen isključivo u pravcu da Hrapoviću ukažu na brojne nepravilnosti koje proističu iz tog Rješenja.

"Tako smo ukazali da Ministarstvo nema ovlašćenja da tumači Statut, jer je ovo izvorna nadležnost Skupštine Komore. Ministarstvo ima ovlašćenje da nadzire rad Komore u dijelu zakonitosti prenesenih poslova Komore i to u vezi njihove usklađenosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o državnoj upravi.

On je ocijenio da Ministarstvo nema ovlašćenja da Skupštini komore „nalaže“ usvajanje bilo kakve odluke, jer se takvom odlukom obesmišljava samo postojanje Skupštine Komore i ukida autonomija rada Komore.

"Ministarstvo je moglo pokrenuti upravni spor protiv odluka Skupštine jer jedini organ koji može poništiti odluke Skupštine Ljekarske Komore Crne Gore je Upravni sud Crne Gore, a ne Ministarstvo zdravlja", kazao je Sekulić.

On je rekao da su predstavnici Skupštine Komore Hrapoviću ukazali da su u istom Rješenju na dva, dijametralno suprotna načina tumačili član 23 Statuta.

Sekulić je kazao da je tumačenje Ministarstva išlo u pravcu da iz člana 23 proizilazi da isključivo Izvršni odbor ima pravo predlaganja predsjednika i zamjenika predsjednika Komore.

"Sa druge, strane već u sledećem stavu Rješenja, ovaj član Statuta tumačen je tako što se meni kao Predsjedniku Skupštine nalaže da pripremim Statut i druga akta Komore, iako je članom 23 Statuta predviđeno da Izvršni odbor „priprema akta koja razmatra i usvaja Skupština“, naveo je Sekulić.

On je ocijenio da Ministarstvo u istom Rješenju selektivno primjenjuje tumačenje člana 23 i to u dijelu u kome se utiče na personalno rješenje za izbor Predsjednika i zamjenika Predsjednika Komore, dok se u dijelu pripreme Statuta i drugih akata ovaj član zanemaruje.

Sekulić je kazao se takvim tumačenjem se potpuno zamrzava rad Komore i stvara se pravni Gordijev čvor.

On je naveo da se prema starom Statutu jedan član Izvršnog odbora bira iz reda stomatologa koji su u međuvremenu formirali svoju Komoru i više nijesu članovi Ljekarske, stoga ne mogu više biti biraniu u organe LJKCG.

"Sa druge strane novi Statut se ne može donijeti jer bi prema principijelnom tumačenju Ministarstva zdravlja ovaj i ostala akta Komore trebao pripremiti, opet, upravo Izvršni odbor koji ne možemo izabrati", naveo je Sekulić.

On je poručio da zbog svega navedenog ostaje pri stavu da je rad Skupštine 31. januara bio zakonit i da je jedino moguće i zakonito rješenje bilo da budu izbrani predsjednik i zamjenika predsjednika Komore, odnosno da se Statut tumači isključivo u smislu širokih ovlašćenja Skupštine, a što će, kako je kazao, nakon razmatranja njihovih sugestija uvidjeti i Hrapović.

"Napominjem, da ću u svakom slučaju protiv Rješenja Ministarstva zdravlja pokrenuti upravni spor jer smatram da je isti apsolutno nezakonit", kazao je Sekulić.

On rekao da je Hrapoviću ukazano i da su licence koje Ministarstvo izdaje od prvog februara ove godine nezakonite, pošto Pravilnik o izdavanju, obnovi i oduzimanju licenci nije usklađen sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

"Jedna od najvećih novina ovog zakona je upravo potpuna reforma načina izdavanja i vremensko trajanje licenci za rad, dok su licence iz prakse ukinute. Stoga, Ministarstvo zdravlja u narednom, dužem vremenskom periodu, ne može izdati nijednu zakonitu licencu jer ne postoji Pravilnik koji je usklađen sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti", rekao je Sekulić.

On je kazao da su zajedničkim zaključkom sa sastanka sa predsatvnicima Ministarstva zdravljaZbog ostavljena mogućnost da se pomenute nepravilnosti prouzrokovane Rješenjem Ministarstva zdravlja, otklone.

"Na način što ću, nakon konsultacije sa Skupštinom Ljekarske komore, u narednim danima Ministarstvu predložiti mjere za izlazak iz trenutne situacije", kazao je Sekulić.

Preporučujemo za Vas