Na evidenciji Zavoda 427 visokoškolaca sa diplomom ETF-a

Na evidenciji nezaposlenih nalaze se i četiri magistra i jedan doktor nauka
108 pregleda 3 komentar(a)
UCG, Foto: Arhiva Vijesti
UCG, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 18.03.2017. 13:36h

Visokoškolci sa diplomama Elektrotehničkog fakulteta u povoljnijem su položaju na tržištu rada u odnosu na ostale, a njih 427 trenutno je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. „Na dan 9. mart na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje nalazilo se 427 visokoškolaca sa zanimanjima iz grupe zanimanja Elektrotehnika, što u odnosu na isti dan prethodne godine, kada ih je bilo 437, predstavlja smanjenje od 2,3 odsto (u istom periodu ukupnan broj visokoškolaca povećao se za 10,55 odsto“, kazali su iz Zavoda agenciji MINA. Od 427 visokoškolaca na evidenciji Zavoda, njih 316 je iz grupe računarske tehnike, 85 je elektroenergetičara, 20 elektroničara, četvoro ih je iz grupe zanimanja telekomunikacija, a dvoje je iz grupe elektromehaničari. Najviše ih je, kako je saopšteno, sa završenim trogodišnjim studijama (180 kredita) – 288 ili 67,45 odsto, zatim četvorogodišnjim (240 kredita) – 134 ili 31,38 odsto. Na evidenciji nezaposlenih nalaze se i četiri magistra i jedan doktor nauka. Kako pojašnjavaju, upoređivanje tih sa drugim strukama koja se nalaze na evidenciji Zavoda, odnosno da li je to veliki broj nezaposlenih, ne može biti relevantno, budući da neki fakulteti produkuju znatno veći broj zanimanja, odnosno radi se o velikim nominalnim razlikama, ali se to posredno može sagledati kroz dinamiku i obim zapošljavanja. Tako je, kako dodaju, odnos obima zapošljavanja i evidentirane ponude tih studijskih programa u proteklih godinu dana bio povoljniji u odnosu na ukupna visokoškolska zanimanja (27,7 odsto prema 18,8 odsto. „Isto tako odnos zapošljavanja i priliv novoprijavljenih bez staža (koje bismo mogli posmatrati kao tek izašle iz školskog sistema) je takođe povoljniji, odnosno kod studijskih smjerova koje posmatramo, u posmatranom periodu, zapošljavanje je 36 odsto veće od priliva lica iz školskog sistema na evidenciju nezaposlenih, dok je kod ukupno nezaposlenih visokoškolaca zapošljavanje veće 15,64 odsto“, rekli su iz Zavoda, Uz to, kako su rekli, i dužina čekanja na zaposlenje (preko jedne godine) kod tih studijskih programa je manja u odnosu na ukupno nezaposlene visokoškolce (42,15 odsto prema 45,35 odsto). „Na osnovu navedenih pokazatelja, ukupno posmatrajući, može se konstatovati da su visokoškolci sa diplomama posmatranih studijskih programa u povoljnijem položaju na tržištu rada, odnosno, odnosi ponude, zapošljavanja i novoprijavljenih na evidenciju nezaposlenih govore tome u prilog“, saopštili su iz Zavoda. To je, kako pojašnjavaju, različito od zanimanja do zanimanja i u okviru posmatranih studijskih programa. Tekst je urađen u okviru projekta pod nazivom Info servis o visokom obrazovanju, koji finansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Bonus video: