PLAN ZA JEDNU OD PETNEUREĐENIH DEPONIJA

Mulj iz kolektora odlagaće na Sinjarevu?

Prema lokalnom planu, sanacija lokacije koja se ne koristi desetak godina planirana je do kraja 2018.
115 pregleda 1 komentar(a)
Kolektor, Foto: Siniša Luković
Kolektor, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 06.02.2019. 19:33h

Na teritoriji Tivta postoji pet neuređenih ili nelegalnih odlagališta za otpad, od čega su dvije lokacije nekadašnje opštinske komunalne deponije.

Prema nacrtu Lokalnog plana Opštine Tivat za uprvljanje komunalnim i neopasnim otpadom za period 2017-2021. godine, na lokalitetu Sinjarevo koji je većim dijelom na teritoriji Opštine Kotor nalazi se više desetina hiljada tona različitih vrsta otpada, većinom komunalnog.

Riječ je o smeću koje su nekada odlagala komunalna preduzeća iz Tivta, Kotora i Budve.

Prema Lokalnom planu, sanacija lokacije Sinjarevo koja se ne koristi već desetak godina planirana je do kraja 2018.

Nije navedeno koliko će taj posao koštati, ali će se finansirati sredstvima njemačke KfW banke, posredstvom preduzeća „Vodacom“ iz Tivta.

“Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor daje opciju, odnosno mogućnost odlaganja obrađenog kanalizaciog mulja na neuređeno odlagalište Sinjarevo (za teritoriju opštine Tivat), te na taj način njegovu rekultivaciju, što bi imalo pozitivan uticaj na životnu sredinu. Upotrebi kanalizacionog mulja u cilju sanacije tog odlagališta, prethodila bi izrada projekta sanacije lokacije Sinjarevo i izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu”, piše u Lokalnom planu.

Više desetina hiljada tona raznovrsnog otpada, većinom komunalnog, nalazi se i na lokaciji nekakadašnje tivatske gradske deponije na lokalitetu Grabovac, u Krtolima.

Deponija koja je zatvorena 2001. već godinama se sanira tako što se preko naslaga smeća razastire šut, zemlja i ostaci zelenog otpada.

Zbog blizine jednog od najvažnijih lokalnih izvorišta pitke vode na Toplišu, neophodno je uraditi zvanični projekat sanacije i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

U Lokalnom planu je kao krajni rok za taj posao predviđen kraj naredne godine, a nosilac će biti Opština Tivat koja će novac obezbijediti iz budžeta, odnosno kroz IPA projekte prekogranične saradnje.

Na teritoriji Tivta nalaze se i tri manja divlja odlagališta smeća - u Gornjim Đuraševićima gdje ima oko 150 kubika, na putu uz trasu cjevovoda za Radoviće gdje je oko 300 kubika, te na potezu između Novosadske i ulice Pod Kuk I u Mažini gde je nelegalno odloženo oko 200 kubika otpada.

“Na ovim lokacijama, uglavnom pored lokalnih i nekategorisanih puteva, nekontrolisano se odlaže uglavnom rasuti i kabasti građevinski otpad čije uklanjanje se vrši povremeno, ali isto tako i ponovo stvara, što iziskuje dodatno angažovanje komunalnog preduzeća, kao i inspekcijskih službi, te stalno praćenje i kontrolu ovih lokacija”, piše u Lokalnom planu.

Navodi se da bi Opština do kraja ove godine trebalo da zvanično odredi privremenu lokaciju za odlaganje neopasnog građevinskog otpada.