UNDP ZOVE PRIVREDNIKE DA SE PRIJAVE

Za zeleni turizam 750 hiljada eura

Novac je namijenjen za realizaciju projekata koji unapređuju i ozelenjavaju proizvode i usluge u turizmu
170 pregleda 1 komentar(a)
Aleksandra Kiković, Foto: UNDP
Aleksandra Kiković, Foto: UNDP
Ažurirano: 06.02.2019. 19:54h

Privredna komora je objavila javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore. Na raspolaganju je ukupno 750.000 eura, a javni poziv se realizuje u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji sprovode UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu.

„Ovo je izuzetna prilika za privrednike, lokalne uprave, javne službe i nevladine organizacije da dođu do bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih realizaciji projekata koji unapređuju i ozelenjavaju proizvode i usluge u turizmu“, kazala je menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.

Ona je pojasnila da je obezbijeđeno 750.000 eura, od kojih sufinansiranje jednog inovativnog, investicionog projekta može iznositi 25 odsto njegove ukupne vrijednosti.

„Na primjer, za projekat čija je ukupna vrijednost 100.000 eura, sufinansiranje može biti maksimalno 25.000 eura. Maksimalni mogući iznos finansijske podrške po projektu je 150.000 eura, što praktično znači da ako konkurišete sa projektom koji u cjelini vrijedi milion eura, maksimalnu finansijsku podršku možete dobiti u iznosu od 150.000 eura. Važno je istaći da su sredstva namijenjena finansiranju konkretnih, opipljivih aktivnosti, kao što su nabavka i instalacija nove opreme, (postrojenja, rasvjeta, sistemi i uređaji za grijanje i hlađenje, solarni paneli/fotonaponske ćelije, vozila itd.) te izvođenje građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija)“, kazala je Kiković.

Ona je pojasnila da je u projektu „Razvoj niskokarbonskog turizma“, naglasak dat na konkretan uticaj na smanjenje karbonskog otiska - nivoa emisija ugljen-dioksida u sektoru turizma, što se može postići brojnim aktivnosti, inicijativama i projektima.

„To se može postići korišćenjem obnovljivih izvora energije, kao što su solarna, energija vjetra, geotermalna, novih generacija uređaja i novih vrsta goriva, jer imaju niže emisije gasova sa efektom staklene bašte u odnosu na klasične izvore energije, uređaje ili goriva. Takođe i poštovanjem principa održive gradnje: pametnim projektovanjem, upotrebom ekoloških materijala, energetskom efikasnošću, racionalnom potrošnjom vode i pažljivim izborom materijala koji nisu štetni po zdravlje ljudi“, kazala je Kiković.

Time se, kako je navela, ostvaruju i brojne koristi, kao što su finansijska ušteda sa smanjenjem računa za grijanje, hlađenje i električnu energiju, duži vijek objekata i opreme, bolje pozicioniranje na međunarodnom tržištu - interesovanje ekološki osviješćenih turista i njihov komforniji i kvalitetniji boravak i odgovoran odnos prema životnom okruženju, smanjenje emisije štetnih gasova, smanjenje uticaja na klimatske promjene.

Između ostalog, podrška se odnosi i na projekte ozelenjavanja javnih površina, postavljanje instalacija i infrastrukture potrebne za odvajanje, recikliranje, kompostiranje i ponovnu upotreba otpada

„Podstičemo projekte koji su rezultat međuopštinske saradnje, saradnje privatnog sektora i javne uprave. Smatramo da se uključivanjem što više partnera iz svih sektora može obezbijediti sinergija neophodna za edukaciju i jačanje kapaciteta, i sveobuhvatno djelovanje na polju ozelenjavanja turističke ponude i infrastrukture uopšte. Svakako, potencijalni korisnik mora dokazati da raspolaže resursima i neophodnom projektnom i tehničkom dokumentacijom za realizaciju projekta, s obzirom na to da nam je veoma važno da konkretne rezultate vidimo već u toku 2017. godine“, kazala je Kiković.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 6. april, a organizovaće i informativne sastanke u pet crnogorskih opština (Podgorica, Bar, Herceg Novi, Plužine i Bijelo Polje).

„Ovo je izuzetna prilika da se obezbijede sredstva koja su besplatna i bespovratna, te da je procedura vrlo jednostavna i transparentna“, navela je Kiković.