Zenka: Manjine i država Crna Gora dijele iste vrijednosti

Zenka je istakao da se zahvaljujući bogatstvu svoje kulturne baštine i zavidnom mozaiku raznovrsnosti Crna Gora može smatrati velikom državom
211 pregleda 6 komentar(a)
Parada ponosa, Mehmet Zenka, Foto: Luka Zeković
Parada ponosa, Mehmet Zenka, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.02.2017. 15:46h

U Crnoj Gori vlada klima dobrih odnosa, tolerancije i razumijevanja, ocijenjeno je na seminaru o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ministar Mehmed Zenka je podsjetio na tradicionalno dobre međuetničke odnose u Crnoj Gori, u kojoj manjinski narodi i država Crna Gora dijele iste vrijednosti. Prema njegovim riječima, uprkos brojnim izazovima, u Crnoj Gori su očuvane vrijednosti suživota i tolerancije, dok se istovremeno rješavaju pitanja koja se na tom putu otvaraju. "Svi zajedno radimo na jačanju svijesti o važnosti suživota, o značaju različitih kulturnih, etničkih, vjerskih zajednica koje dijele zajednički prostor na kojem održavaju otvorenu interakciju i uzajamno poštovanje", rekao je Zenka. On je istakao da se zahvaljujući bogatstvu svoje kulturne baštine i zavidnom mozaiku raznovrsnosti Crna Gora može smatrati velikom državom, budući da je u demografskom smislu, karakteriše prisustvo različitih etničkih zajednica na relativno malom prostoru. "Crna Gora je potvrdila trajnu posvećenost unaprijeđenju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i ulaže sve potrebne napore u cilju promovisanja zaštite ljudskih i manjinskih prava u svim oblastima", rekao je Zenka. Kako je rekao, nacionalna politika je usmjerena u pravcu razumijevanja složenosti multikulturalnog društva uz uvažavanje činjenice da je raznolikost unutar takvog društva moguće očuvati jedino udruženim snagama, putem uzajamnog razumijevanja i poštovanja. On je dodao da se i u integracionim procesima, Crna Gora uvažava kao činilac i partner na regionalnoj, ali i široj međunarodnoj sceni. Predsjednica Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Petra Roter, zahvalila je na iskrenoj dobrodošlici i otvorenoj atmosferi u kojoj je realizovan seminar. Ona je pozvala sve učesnike događaja na otvoren dijalog i diskusiju po svim pitanjima u vezi sa zaštitom nacionalnih manjina, budući da i sama Okvirna konvencija na svom početku nalaže da je zaštita nacionalnih manjina sastavni dio zaštite ljudskih prava na međunarodnom nivou. Direktor Direktorata za unaprijeđenje i zaštitu prava manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj kazao je će se aktivno raditi na smanjenju etničke distance i poboljšanju srazmerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim i organima lokalnih samouprava, i javnim službama, kroz multidisciplinarni pristup, a u cilju njihove pune integracije u crnogorsko društvo. Crna Gora je pristupila Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina 6. juna 2006. godine čime se obavezala da implementira odredbe sadržane u ovom značajnom međunarodnom dokumentu.

Bonus video: