ODRADILI TRI RADIONICE

Zajednička akcija "Ozona" i CDT-a: Realizovali tri radionice

Svi dobijeni predlozi će u formi posebnog dokumenta biti dostavljeni lokalnoj upravi , uz preporuke kao unaprijediti kvalitet javne rasprave za nacrt budžeta što će, smatra Perović, projektu ,,Tvoj novac, tvoj igrad, tvoj izbor”, u sklopu kojeg su i organizovane pomenute radionice, dodatno dati na značaju
0 komentar(a)
Ozon CDT, Foto: Svetlana Mandić
Ozon CDT, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 07.02.2019. 04:28h

Ekološki pokret “Ozon” i Centar za demokratsku tranziciju  realizovali su tri edukativno–konusltativne radionice o participativnom budžetiranju za mlade MZ Centar 1, Centar 2 i Kličevo u kojima je učestvovalo preko stotinu mladih ljudi.

“Veoma smo zadovoljni povratnim reakcijama i idejama koje smo dobili od mladih ljudi , koji su pokazali da znaju probleme svojih mjesnih zajednica, ali i želju da doprinesu unapređenju kvaliteta životne sredine  kako inicijaivama tako i ličnim javnim angažmanom.  To je i najveći benefit za nas kao realizatore projekta, a vjerujem i za lokalnu upravu koja bi morala mnogo više korisiti pozitivnu energiju, ideje i krativnost mladih Nikšića, koji su budućnost ovoga grada”, kazao je Aleksandar Perović, direktor “Ozona”.

Učesnici radionice su, prema njegovim riječima imali veoma zanimljive predloge šta je potrebno finansirati iz budžeta opštine Nikšić kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnoj zajednici. Urediti zelene površine u ulicama “Veselina” Masleše i “Serdara Jola Piletića”,   unaprijediti funkcionalnost gradskog parka i Trga slobode, postaviti reciklažna dvorišta, uraditi  biciklističku stazu, postaviti spomenik Ljubu

Čupiću na glavnom gradskom Trgu, samo su neki od predloga učesnika radionice.

Svi dobijeni predlozi će u formi posebnog dokumenta biti dostavljeni lokalnoj upravi , uz preporuke kao unaprijediti kvalitet javne rasprave za nacrt budžeta što će, smatra Perović, projektu ,,Tvoj novac, tvoj igrad, tvoj izbor”, u sklopu kojeg su i organizovane pomenute radionice, dodatno dati na značaju.

,,Nakon što smo ispratili i javnu raspravu za nacrt budžeta za 2017. godinu, naročito dio koji se tiče informisanja i animiranja građana i zaniteresovane javnosti da se aktivno uključe u  proces donošenja odluka, još smo ubjeđeniji da je metod participativnog budžetiranja najoptimalniji i da se ubuduće mora mnogo više raditi na komunikaciji i stvaranju povoljnog ambijenta da svi koji vole Nikšića i žele da žive  i rade  njemu imaju priliku i da kandiduju ideje i utiču na prioritete koji će biti finansirani sredstvima iz opštinskog budžeta.  Naš novac, naš grad, pa bi i izbor  šta će se raditi trebao biti na nama,” poručio je Perović.

Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor”, je dijelom finansirala opština Nikšić na prošlogodišnjem javnom konkursu za NVO, a njegovom realizacijom se želi uticati na veće interesovanje mladih za aktivno učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine i uopšte razvoja grada.