"POGREBNE USLUGE" PLANIRAJU PROŠIRENJE

Grade još jednu kapelu na groblju "Čepurci"

Preduzeće “Pogrebne usluge” planira da u 2017. godini od prodaje grobnica sa oba gradska groblja prihoduje 500.000 eura
347 pregleda 3 komentar(a)
groblje, Čepurci, Foto: Luka Zeković
groblje, Čepurci, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.02.2019. 06:54h

Preduzeće "Pogrebne usluge" u tekućoj godini planira da u sklopu proširenja groblja "Čepurci" iznad postojećeg parkinga, izgradi dio grobnica različitih tipova i prateće infrastrukture u procijenjenoj vrijednosti od oko 400.000 eura.

Programom rada preduzeća su predviđeni i radovi na izgradnji ogradnog zida oko VI faze proširenja groblja „Čepurci“, procijenjene vrijednosti 85.000 eura i radovi na izmještanju elektro- instalacija za 50.000 eura.

Osim radova na proširenju groblja Čepurci -VI faza, planirana je i izgradnja jedne kapele na komemorativnom trgu groblja, za šta će biti utrošeno 50.000 eura.

Programom rada je planirana i rekonstrukcija i nadogradnja prodavnice i kancelarija na groblju “Čepurci” za 50.000 eura.

"Na groblju 'Zagorič' će biti nastavljene aktivnosti na izgradnji nastrešnice, koje su započete krajem 2016. godine. Društvo planira nabavku pogrebne opreme u vrijednosti od 100.000 eura”, navodi se u dokumentu.

Za održavanje i uređivanje gradskih grobalja i onih u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi, preduzeće je predvidjelo iznos od 617.432 eura. Od tog iznosa najviše je predviđeno za groblje „Čepurci“ -289.594 eura, dok je za groblje u Zagoriču planirano 118.355 eura. Održavanje i uređivanje groblja „Donja Gorica“ koštaće 18.421 euro, „Tološi“ - 19.907, “Cijevna” -15.450, dok će za groblja u Tuzima biti izdvojeno 80.704 i 75.000 za groblja u Zeti.

Preduzeće planira da od naknade za održavanje groblja ove godine zaradi 180.000 eura, na osnovu fakturisane realizacije u 2016. godini i planirane prodaje grobnica.

"Naknada za održavanje groblja je 2,67 eura po metru kvadratnom za godinu dana. Odnosi se na sve radove na održavanju groblja koje realizujemo. U 2017. godini Društvo će nastaviti preduzete aktivnosti na povećanju naplate potraživanja u skladu sa zakonskim odredbama”, navodi se u Porogramu rada.

Prihodi od pogrebnih usluga planirani su u iznosu od 230.000 eura, što je na nivou Plana za 2016. godinu.

Od prodaje grobnice planiraju da zarade 500.000 eura

Preduzeće “Pogrebne usluge” planira da u 2017. godini od prodaje grobnica sa oba gradska groblja prihoduje 500.000 eura, što je za 11 odsto više u odnosu na Plan za 2016. godinu.

“Planirani prihodi od grobnica su u skladu sa ostvarenom prodajom u 2016. godini i zalihama.

Prihodi od prodaje pogrebne opreme, planirani su u iznosu od 180.000 eura, što je u skladu sa ostvarenjem tekućeg perioda”, navodi se u Programu rada preduzeća.

Rahodi su planirani na 1.385.000 eura. Od toga je za troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode predviđeno 980.000 eura, troškove za nabavnu vrijednost prodate robe – 210.000, troškove amortizacije 43.000 eura...