OPŠTINA UPUTILA DOPIS MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Budva bi da se pita oko dozvole za kule: Zemlja na sajmu je pod sporom

Ta kompanija podnijela je Ministarstvu održivog razvoja zahtjev za dobijanje građevinske dozvole za gradnju turističko-hoteskog kompleksa na Jadranskom sajmu
115 pregleda 8 komentar(a)
Zemljište u Budvi, Foto: Vuk Lajović
Zemljište u Budvi, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 17.01.2017. 20:26h

Opština Budva uputila je dopis Ministarstvu održivog razvoja i turizma, da lokalnoj upravi omogući status stranke u postupku u proceduri izdavanja građevinske dozvole za gradnju turitičko-hotelskog kompleksa na Jadranskom  sajmu .

Novi gradonačelnik Dragan Krapović upozorio je ministra Pavla Radulovića da je pod sporom parcela  na  kojoj podgorička kompanija Safiro beach resort namjerava da gradi višespratne kule.

Ta kompanija podnijela je Ministarstvu održivog razvoja zahtjev za dobijanje građevinske dozvole za gradnju turističko-hoteskog kompleksa  na  Jadranskom  sajmu .

To je zemljišni kompleksu od 8.456 kvadrata,  na  kome je Detaljnim urbanističkim planom Budva - centar predviđena gradnja višespratnih kula od 68.000 kvadrata...

Zemljište kojim je gazdovao Jadranski sajam biznismena Duška Kneževića, uknjižena je  na  kompaniju Safiro beach resort čije je sjedište u Podgorici, a koju je osnovala kiparska firma Expom hotel partners limited.

“Obraćamo se zahtjevom da se Opštini Budva omogući svojstvo stranke u postupku. Opština Budva je osnivač preduzeća Expo Budva čije nepokretnosti označene kao katastarske parcele1438 i 1440 KO Budva ulaze u sastav urbanističke parcele 26.1 u okviru DUP-a Budva centar  na  kojoj je traženo izdavanje odobrenja za gradnju turističko-hotelskog kompleksa. Obavještavam vas da je u smislu člana 60. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekatanije tražena saglasnost Opštine Budva“, navodi se u pismu Krapovića.

On je Radulovića obavijestio i o tome da je  na  nepokretnostima upisanim u listu nepokretnosti 3341 i 3397 KO Budva  na  firmu „Safiro beach resort, postoji zabilježba postojanja tužbe od strane Opštine Budva.

“Opština Budva je podnijela tužbu  na  rješenje Ministarstva finansija, koje je donijeto 26. jula prošle godine. Predmet spora je utvrđenje da se nijesu stekli uslovi za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine. Postojanje spora oko titulra prava svojine  na  predmetnoj lokaciji je razlog omogućavanja učešća Opštine Budva u navedenom postupku“, istakao je Krapović.

Apostrofirao je i da je zemljište  na  kome se traži odobrenje za gradnju, opterećeno i zabilježbom restitucije.

“Postojanje opravdanog zahtjeva za povraćaj nepokretnosti je osnov za donošenje privremene mjere zabrane raspolaganja“, upozorio je Krapović

Zemljišni kompleks godinama unazad tokom sajamskih manifestacija služio je kao izložbeni plato i parking.

Safiro beach resort prije tri godine dobila je dokument kojim je precizirano da se  na  toj lokaciji, osim hotelskih i turističkih kapaciteta, mogu graditi i poslovne zgrade.

Spratnost nije ograničena, ali se preporučuje da kao parametar koriste okolne objekte koji “idu” i do 16 etaža.

Lokacija Jadranskog sajma jedna je od rijetko neizgrađenih uz obalu i predstavlja trenutno najatraktivnije dio Budvanske školjke.  Na  zemljištu Safiro beach upisana je hipoteka Pireus banke  na  iznos od tri milion eura glavnice.

Ista banka je višemilionsku hipoteku upisala  na  sasjedne parcele u vlasništvu Jadranskog sajma.

Bivši vlasnici zemlje godinama vode spor

Jadranski sajam upisao je ljetos pravo svojine nad zemljišnimkompleksom od 22.000 kvadrata, na kojem se nalaze pet sajamsih hala, a koja objedinjuje i zemlju kompanije Safiro beach. Kneževićevom sajmu osporavano je da se dotadašnje pravo korišćenje prevede u pravo svojine.

Budvanski katastar sredinom juna prošle godine donio je rješenje da se Jadranskom sajmu dozvoljava da upiše pravo svojine, što je potvrdio i drugostepeni organ - Ministarstvo finansija.

Ipak, krajem prošle godine Opština Budva se žalila Upravnom sudu na rješenje Ministarstva finansija, a žalbu su dostavili i  bivši   vlasnici  zemlje, koji godinama vode sudsku borbu za povrćaj zemlje.

Preporučujemo za Vas