Za sve ima posla

Projekat ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i životnog standarda osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, kroz promociju i podršku prava na rad ovih lica. Što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta i osposobljavanje za rad u online apoteci lica sa invaliditetom.
130 pregleda 0 komentar(a)
Razgovor za posao, Foto: Shutterstock
Razgovor za posao, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 04.12.2018. 11:54h

Apoteke Holos sa partnerima 'Vijesti' i 'IDFaktor' su pokrenule projekat "Inovativno do lijeka – Holos online apoteka", sufinansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Predloženim projektom planira se ne samo osposobljavanje određenog broja zainteresovanih osoba sa invaliditetom (OSI), i zapošljavanje većeg broja obučenih kandidata već je veliki akcenat projekta stavljen na promociju prava na rad osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, garantovanih Konvencijom o pravima OSI, ratifikovanom od strane države Crne Gore.

Kandidati koji budu odabrani za učestvovanje na projektu, će steći znanja i vještine iz oblasti rada na web-portalima, online marketingu (Google ads, socijalne mreže i sl.), radu na smart telefonima, produkcijom online sadržaja, upravljanjem biznis portfolijima i sličnim temama. Obuku će voditi iskusni treneri, a svi kandidati će dobiti sertifikat o pohađanoj obuci.

Pored obuke, svi koji dobiju dalje zaposlenje u apoteci Holos će imati i mentorsku podršku tokom rada na polju komnikacije sa klijentima i online marketinga. Takođe, treba napomenuti i to da novostečena znanja svih kandidata prate svjetske trendove kada je u pitanju moderno poslovanje, te omogućavaju svim kanidatima koji prođu obuku da eventualno nađu adekvatno zaposlenje i kod drugih poslodavaca, ukoliko ne budu svi trajno zaposleni kod aplikanata.

Za sve vrijeme trajanja obuke, kandidatima je obezbijeđena novčana nadoknada.

Prijava se vrši popunavanjem upitnika.

Bonus video: