"IMA DOSTA NERIJEŠENIH VIŠEGODIŠNJIH PROBLEMA"

Milovac: Crna Gora nije spremna za otvaranje poglavlja 27

Milovac je kazao da su novi snimci iz novembra pokazali su da je na obje obale Tare deponovano na stotine kubika otpadnog materijala sa obližnjih gradilišta, dok je na lokaciji pored kampa Jabuka formirana cijela planina zemlje i šljunka
7 komentar(a)
Dejan Milovac, Foto: Savo Prelević
Dejan Milovac, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 09.12.2018. 21:04h

Crna Gora još nije spremna da u pregovorima sa Evropkom uniji (EU) otvori poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu, jer ima dosta neriješenih višegodišnjih problema u toj oblasti, smatraju u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Dejan Milovac iz MANS ocijenio je da je posebno indikativna posljednja rezolucija Evropskog parlamenta koja je, kako je rekao, istakla najnovije probleme u vezi sa devastacijom rijeke Tare i gradnjom autoputa.

"Domaće institucije koje treba da implementiraju zakone i podzakonska akta iz oblasti životne sredine nemaju kapaciteta da to urade, a ni novca jer je država prezadužena zahvaljujući promašenoj ekonomskoj politici Vlade", rekao je Milovac agenciji MINA.

On je kazao da je pitanje i da li ima političke volje za rješavanje problema iz oblasti zaštite životne sredine jer je utisak da vlast ne želi da zaustavi trajne devastacije kao posljedice megalomanskih projekata, prije svega u oblasti turizma i saobraćaja.

"Najbolji dokaz za to je izgradnja autoputa koji je značajno devastirao sliv rijeke Tare koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetskih rezervata biosfere. To dokazuju snimci dijela između Mateševa i Jabuke (područje Kolašina), koje je MANS napravio", smatra Milovac.

On je rekao da su snimci napravljeni u oktobru pokazali da je korito rijeke Tare na dionici nešto dužoj od pet kilometara, u dijelu između Mateševa i Jabuke neprepoznatljivo i degradirano, sa izmještenim rječnim koritom, promijenjene strukture dna i obale sa desetkovanim biodiverzitetom i pejzažom.

Milovac je kazao da su novi snimci iz novembra pokazali su da je na obje obale Tare deponovano na stotine kubika otpadnog materijala sa obližnjih gradilišta, dok je na lokaciji pored kampa Jabuka formirana cijela planina zemlje i šljunka.

"Takođe se vidi da kompanija CRBC otpadne vode ispušta direktno u potok i dalje neprečišćene u rijeku Taru", naveo je Milovac.

On je podsjetio da je MANS zbog ovoga protiv nadležnih podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu, a sa grupom NVO se obratio za pomoć Evropskoj komisiji, jer Tara nije samo crnogorska rijeka, već dio svjetske prirodne baštine.

"Sigurni smo da EK i UNESCO neće zažmuriti na ovaj problem i da bi kazna mogla stići u vidu daljeg odlaganja otvaranja pregovora o poglavlju 27, a samim tim i do odlaganja članstva Crne Gore u EU", kazao he Milovac.

On je rekao da, u Crnoj Gori, koja se deklarisala kao ekološka država, ima još crnih tačaka životne sredine. 

"To su u prvom redu Pljevlja i basen crvenog mulja u Kombinatu aluminijuma, a hitno treba rješavati probleme i sa čvrstim komunalnim otpadom i otpadnim vodama koje se netretirane izlivaju u naše rijeke i more", smatra on.

Milovac je kazao da je u Pljevljima godinama ekološka situacija katastrofalna, da je zagađenje vazduha je enormno, što dokazuju i najnovija mjerenja Ekotoksikološkog zavoda.

Prema njegovim riječima, glavni zagađivači u Pljevljima su Rudnik uglja i Termoelektrana sa deponijom šljake i pepela.

"Vlada i nadležne institucije ne žele da se posvete rješavanju problema aerozagađenja u Pljevljima, jer su mjere kojima je trebalo smanjiti nivo zagađenja vazduha doživjele neuspjeh", rekao je Milovac.

On je dodao da je razmatrana i izgradnja drugog bloka TE, iako EU, zbog problema sa klimatskim promjenama, traži da se svi termoenergetski objekti zatvore do 2050. godine, pri čemu se u posljednje vrijeme najavljuje da će to vjerovatno morati da bude urađeno i mnogo ranije.

"Takođe, ni problem zaštite Solane još nije riješen, još se nijesu stekli uslovi za proglašenje ovog područja parkom prirode, a bez toga nema otvaranja poglavlja 27", rekao je Milovac.

On je kazao da su predstavnici EU jasno poručili da će zaštita Solane ostati istaknuta tema u razgovorima EU sa Crnom Gorom, uključujući i one o poglavlju 27 - životna sredina, ukupnim pregovorima o pristupanju i predstavljaće važnu prekretnicu u tom pogledu.

"Problem je i produbljavanja kanala u Buljaričkom polju za što nije urađen projekat regulacije površinskih voda i može negativno da utiče na vodni režim ovog lokaliteta, pa time i na prisutni biljni i životinjski svijet", rekao je Milovac,

On je naveo da je plaža Buljarica zaštićeno prirodno dobro od 1968, u kategoriji koja je danas spomenik prirode.

Milovac he kazao da je još jedan značajan problem je to što se male hidroelektrana (mHE) grade bez kvalitetnih strateških procjena po životnu sredinu, zbog čega se lokalno stanovništvo sve više protivi njihovoj gradnji.

"Tu su i planirani projekti u okruženju, kao što su je izgradnja mHE na Cijevni u Albaniji i HE Buk Bijela u Republici Srpskoj, a vlast u Crnoj Gori ne radi ništa da spriječi njihov negativni uticaj na Crnu Goru", poručio je Milovac.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.