"Dvije godine zaredom studenti s invaliditetom ostaju bez smještaja u studentskom domu, kredita i stipendija" - Vijesti.me
UMHCG POZIVA MINISTARSTVO DA OBRAZOVNU POLITIKU SPROVODI PO ZAKONU

"Dvije godine zaredom studenti s invaliditetom ostaju bez smještaja u studentskom domu, kredita i stipendija"

Koordinatorka Programa za obrazovanja UMHCG, Anđela Miličić je saopštila da se u posljednjih godinu ne uvažava nijedan zahtjev, molba i inicijativa UMHCG, za koje su u Ministarstvu ocijenili da predstavljaju „kršenje zakona”

UMHCG
UMHCG (Foto: UMHCG)

Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) pozvalo je Ministarstvo prosvjete da obrazovnu politiku sprovodi onako kako je definisano zakonima, jer su nezadovoljni dugotrajnim lošim odnosom prema studentima s invaliditetom.

Koordinatorka Programa za obrazovanja UMHCG, Anđela Miličić, kazala je da bi Ministarstvo trebalo da obrazovnu politiku sprovodi onako kako je definisano zakonima, umjesto na osnovu ličnih procjena i usmenih odgovora gdje se afirmativna akcija može ili ne može primijeniti.

Ona je saopštila da se u posljednjih godinu ne uvažava nijedan zahtjev, molba i inicijativa UMHCG, za koje su u Ministarstvu ocijenili da predstavljaju „kršenje zakona”.

“Tako već dvije godine zaredom studenti s invaliditetom ostaju bez smještaja u studentskom domu, bez kredita i stipendija. Oni slučajevi za koje su donesena pozitivna rješenja, rješavani su isključivo na osnovu lične dobre volje pojedinaca koji su bili spremni da studentima s invaliditetom izađu u susret i olakšaju im ionako težak položaj”, navela je Miličić u saopštenju.

Ona je dodala da se Ministarstvo oglušilo na brojne molbe i zahtjeve poštovanja principa afirmativne akcije u odnosu na studente s invaliditetom.

“Ostali su uzaludni pokušaji da saznamo zbog čega je 21 korisnik usluga u školskoj 2016/2017. ostao bez studentskog kredita, zbog čega nam ni na jedan od četiri dopisa upućena lično ministru nije odgovoreno, zbog čega nikada nijesmo dobili nijedan pisani odgovor”, rekla je Miličić.

Ona je kazala da se slična situacija ponavlja i ove godine, u nešto blažim razmjerama, ali da i dalje zabrinjava takav indolentan odnos onih koji bi trebalo da se pobrinu da osobe s invaliditetom ostvare pravo na obrazovanje.

“Vrata za komunikaciju s Ministarstvom ostala su nam tek toliko odškrinuta da u telefonskoj komunikaciji od prije par dana s gospodinom Zoranom Pekovićem saznamo da nam zahtjev za oslobađanje od vraćanja kredita za jednog korisnika usluga ne može biti pozitivno riješen, jer je Zakon o visokom obrazovanju isti za sve, pa se osobe s invaliditetom ne mogu svrstavati u posebnu grupaciju”, saopštila je Miličić.

Ona je pitala zašto se zakon konstantno krši, ako je isti za sve.

“Zbog čega se ne sprovodi član zakona koja se odnosi na obezbjeđivanje uslova za nesmetan pristup visokom obrazovannju? Zbog čega su, suprotno odredbi Zakona o visokom obrazovanju, tokom licenciranja Univerziteta Crne Gore licencu za rad dobile i one visokoškolske ustanove koje nemaju obezbijeđene uslove i nesmetan pristup za osobe sa invaliditetom, takođe, definisane i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata”, pitala je Miličić.

Ona je pitala i kada će visoko obrazovanje biti dostupno svima i neće biti neposredno ili posredno ograničeno po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje, jezika, vjere, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, imovinskog stanja, invalidnosti ili drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.

“Šta se desilo s odredbama Zakona o visokom obrazovanju prema kojim student ima pravo na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit i stipendiju za najbolje studente, participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju? U Zakonu se navodi i da kriterijume, način, uslove i visinu naknade za ostvarivanje prava propisuje Ministarstvo”, navela je Miličić.

Ona tvrdi da su u UMHCG već duže vrijeme svjedoci situacije u kojoj Ministarstvo svojim odlukama negativno utiče na uključivanje osoba s invaliditetom u proces obrazovanja i dodatno pospješuje njihovu segregaciju, što je daleko od prakse koju bi trebalo da primjenjuje jedna državna institucija.

“Do kada će Ministarstvo od studenata tražiti iste kriterijume za ostvarivanje ovih prava, a s druge strane ne sprovoditi one odredbe zakona koje omogućavaju ravnopravan tretman s drugim studentima? Da li se ikada Ministarstvo zapitalo koliko je ulaganje i napor potreban za jednog studenta s invaliditetom kojem fakultet nije pristupačan, za kojeg se nastava ne izvodi u pristupačnom format, koji nema plaćenog asistenta, obezbijeđen dostupan prevoz”, pitala je Miličić.

Ona je dodala da Ministarstvo traži iste kriterijume za ostvarivanje prava na smještaj, studentski kredit, i stipendiju, a garantuje participaciju u prevozu koji većina studenata s invaliditetom ne može ni koristiti.