Godinama nema zakona, ni para - Vijesti.me
UMHCG TRAŽI PREKIDANJE PRAKSE NETRANSPARENTNOSTI

Godinama nema zakona, ni para

UMHCG od Vlade traži da ukloni oznaku “interno” sa dokumenta “Analiza o mogućnosti izdvajanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom iz Zavoda za zapošljavanje CG kao samostalnog pravnog lica”, koji je razmatran u februaru

Kolica, osoba sa invaliditetom
Kolica, osoba sa invaliditetom (Foto: istinito.com)

Iz Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG) od Ministarstva rada i socijalnog staranja i premijera Duška Markovića, traže “da prekinu praksu netransparentnih i zatvorenih procesa i procedura koji se tiču osoba s invaliditetom, posebno kada je u pitanju kreiranje i sprovođenje politika u oblasti invalidnosti”.

Od Vlade traže da ukloni oznaku “interno” sa dokumenta “Analiza o mogućnosti izdvajanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom iz Zavoda za zapošljavanje CG kao samostalnog pravnog lica”, koji je razmatran u februaru.

Zahtijevaju i da se dokument učini dostupnim članovima radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesinalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI. Od Vlade su tražili da proces osnivanja i kadriranja javne ustanove Centar za rehabilitaciju, te Statut i ostala dokumenta te ustanove, učini dostupnim javnosti, a OSI uključi u proces donošenja odluka o svim navedenim pitanjima.

Organizacije OSI sedam godina traže izmjene Zakona u dijelu statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i njegovu potpunu primjenu u dijelu naplate posebnih doprinosa, odnosno “penala” koje pravna lica plaćaju zbog nezapošljavanja OSI. Od tih sredstava, u budžet se svake godine slije najmanje oko šest miliona eura.

“Nikada nisu uspjeli saznati da li se od njima namijenjenih sredstava finansiraju plate, dnevnice i putovanja službenika iako se to moglo razumjeti iz Izvještaja ‘Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI’ koju je sačinila Državna revizorska institucija”, navode iz UMHCG.