Grin houm: Devastacija NP Skadarsko jezero značiće otvaranje slučaja u Strazburu - Vijesti.me
POZVALI MINISTARSTVO DA OBUSTAVI RADOVE

Grin houm: Devastacija NP Skadarsko jezero značiće otvaranje slučaja u Strazburu

Predstavnici NVO posjetili gradilište turističkog naselja „Mihailovići“, na kojem se, kako navode, beskrupulozno krše preporuke Savjeta Evrope

Fotografija sa obilaska gradilišta
Fotografija sa obilaska gradilišta (Foto: Green home)

Nevladina organizacija Grin houm (Green home) zatražila je od Ministarstva održivog razvoja i turizma da obustavi devastacijske radove na Biškom repu, jer će izostanak hitne sanacije tog područja zasigurno značiti otvaranje slučaja u Strazburu.

Predstavnici te NVO posjetili su gradilište turističkog naselja (TN) „Mihailovići“, na kojem se, kako navode, beskrupulozno krše preporuke Savjeta Evrope date za taj projekat na zasijedanju u Strazburu u novembru prošle godine, a koje su usvojili i predstavnici Vlade. 

Sa obilaska radova(Foto: Green home)

Iz Grin houma podsjetili su da je Savjet Evrope u Strazburu, 13. novembra prošle godine, za projekat TN Mihailovići jasno i nedvosmisleno tražio Vladi da odmah primijeni mjere zaustavljanja bilo kakvog daljeg razvoja na kopnu, obali i vodnom tijelu lokacije TN Mihailovići ili Bijelog sela.

Kako su naveli, tada je zahtijevano da novi prostorni plan treba da područje predmetnog naselja označi kao zonu 1 stroge zaštite, bez mogućnosti izgradnje objekata uključujući pojas širine 300 metara na jezeru, oko ostrva i podvodnih izvora, kao i zaštitu plutajuće vegedacije područja Biški rep. 

Sa obilaska radova(Foto: Green home)

„Tražimo da Ministarstvo održivog razvoja i turizma ukine građevinsku dozvoju i obustavi devastacijske radove na Biškom repu, te započne hitno postupak povraćaja u pređašnje stanje prostora za TN Mihailovići i Porto Skadar Lake, koji nastavljaju da svjedoče u međunarodnoj javnosti o sramotnim kršenjima multilateralnih sporazuma koje smo potpisali“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ukoliko se ne sprovede hitna sanacija Biškog repa, kršenje preporuka će zasigurno rezultirati otvaranjem slučaja u decembru ove godine ispred Stalnog odbora sekretarijata Bernske konvencije u Strazburu.

Iz Grin houma su kazali da su se tokom obilaska gradilišta uvjerili da je tokom najnovijih aktivnosti na terenu došlo do bitnih povreda preporuka iz Berna.

Oni su objasnili da je došlo do devastacijskog uklanjanja vegetacije i raskopavanja tla na oko tri hiljade metara kvadratnih. 

„Zaravnjene i drobljenim kamenom nasute površine ulaze u jezero i plivajuću vegetaciju što predstavlja dodatno kršenje bernskih preporuka“, dodaje se u saopštenju. 

Iz Grin houma kazali su da je Savjet Evrope ove sedmice obaviješten o kršenju Preporuka Stalnog odbora sekretarijata Bernske konvencije, uz dodatno informisanje o započinjanju radova nakon isteka građevinske dozvole.

„Investitoru je dozvoljeno da nastavi sa degradacijom lokacije, uprkos činjenici da preporučeno mapiranje staništa sa skalom 1: 10.000 tog područja nije ni započelo“, zaključuje se u saopštenju.


Vidi sve komentare