Inspekcija obustavila radove na Mamuli - Vijesti.me
RADILI BEZ SAGLASNOSTI UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Inspekcija obustavila radove na Mamuli

"Inspekcijskim nadzorom je takođe konstatovano da je subjekat nadzora OHM "Mamula Montenegro” DSD otpočeo radove na objektu koji je proglašen za nepokretno kulturno dobro bez konzervatorskog projekta na koji je saglasnost dala Uprava za zaštitu kulturnih dobar"

Gradilište na Mamuli
Gradilište na Mamuli (Foto: Facebook)

Uprava za inspekcijske poslove, inspektor za kulturna dobra, naložila je OHM “Mamula Montenegro” DSD iz Tivta, da obustavi radove na ostrvu Lastavica do dobijanja saglasnosti na konzervatorski projekat od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U saopštenju Uprave se navodi da je inspekcijskim nadzorom 8. marta utvrđeno da je investitor počeo izvođenje pripremnih radova za izgradnju turističkog kompleksa "Mamula" koji su "izvedeni u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 20.07.2017. godine".

"Inspekcijskim nadzorom je takođe konstatovano da je subjekat nadzora OHM "Mamula Montenegro” DSD otpočeo radove na objektu koji je proglašen za nepokretno kulturno dobro bez konzervatorskog projekta na koji je saglasnost dala Uprava za zaštitu kulturnih dobara. U skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem, Uprava za inspekcijske poslove, inspektor za kulturna dobra, je donio usmeno rješenje na zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo OHM “Mamula Montenegro” DSD iz Tivta, da obustavi radove na lokaciji do dobijanja saglasnosti na konzervatorski projekat od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je izjavu na zapisnik dala i arhitekta-konzervator Katarina Nikolić, koja je izjavila da je izvršena privremena demontaža dijela obuhvatnog zida centralnog platoa, od strane "OHM Mamula Montenegro" DSD, uz prethodno obilježavanje svakog pojedinačnog bloka kamena i njegovo deponovanje u neposrednoj blizini, u skladu sa konzervatorskim principima i praksom.

"Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da subjekat nadzora posjeduje rješenje o konzervatorskim uslovima za izradu konzervatorskog projekta za zaštitu i revitalizaciju ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, međutim isti ne posjeduje saglasnost na konzervatorski projekat od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, te je iz tih razloga zabranjeno dalje izvođenje građevinskih radova na navedenoj lokaciji do dobijanja saglasnosti na konzervatorski projekat od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara".

Inspektor za kulturna dobra je uputio zahtjev Upravi za zaštitu kulturnih dobara kojim je zatražio da stručni tim Uprave za zaštitu kulturnih dobara izađe na ostrvo Lastavica i izvrši uvid u radove koji su izvedeni u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, a kojim je data saglasnost "OHM Mamula Montenegro“ DSD za izvođenje pripremnih radova za izgradnju turističkog kompleksa "Mamula".

"Takođe, inspektor za kulturna dobra je i dana 15.03.2019. godine izvršio kontrolni inspekcijski nadzor na navedenoj lokaciji, te neposrednim uvidom na istoj, konstatovao su radovi na lokaciji koja je predmet inspekcijskog nadzora obustavljeni", navodi se u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove.


Vidi sve komentare