Jelovac: Za nezavidan položaj odgovorni i fakulteti i studenti - Vijesti.me
INSISTIRAĆE NA KOMPROMISNOM RJEŠENJU

Jelovac: Za nezavidan položaj odgovorni i fakulteti i studenti

"Uputili smo inicijativu koju je usvojio Upravni odbor UCG da se studentima omogući da u ratama izmire svoje obaveze za školarinu na magistarskim studijama", rekao je Jelovac.

Danilo Jelovac
Danilo Jelovac (Foto: Luka Zeković)

Studenti magistarskih studija dovedeni su u nezavidan položaj zbog neodgovornosti fakulteta, ali i spostvene, jer se nijesu dovoljno upoznali sa važećom regulativom, ocijenjeno je iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (UCG).

Studenti magistarskih studija crnogorskih fakulteta zatražili su ranije da im Rektorat što prije odgovori na njihov prigovor na odluku UCG da plaćaju dodatnih hiljadu erua za odbranu magistarskog rada jer će, u suprotnom biti ispisani.

Predsjednik Studentskog parlamenta, Danilo Jelovac pojasnio je da studenti prilikom upisa studijske godine prijavljuju broj nepoloženih ECTS i u skladu sa tim, dužni su da izmire finansijske obaveze u zavisnosti od cijene jednog ECTS kredita, a koja nije jednaka na svim organizacionim jedinicama UCG.

On je kazao da će insistirati na kompromisnom rješenju za sve studente, makar za ovu studijsku godinu.

"Time bi oni koji su ušli u izradu magistarskog rada imali optimalan rok da ga odbrane u toku ove studijske godine, bez plaćanja ECTS kradita za koje on nosi", rekao je Jelovac.

Prema njegovim riječima, nisu donešena nova pravila, niti je bilo izmjena postojećih.

"Ovaj slučaj primjenjuje se Zakon o visokom obrazovanju iz 2014, kao i Pravila studiranja na postdiplomskim studijama koja je Senat UCG donio u februaru 2015", kazao je Jelovac agenciji MINA i dodao da se ta zakonska norma i pravila koje se odnose na magistarske studije, nisu dosljedno primjenjivali.

Sa nedavnog protesta studenata magistarskih studija ispred rektorata
Sa nedavnog protesta studenata magistarskih studija ispred rektorata(Foto: Boris Pejović)

"Zbog toga odgovornost treba da snose pojedine organizacione jedinice UCG. Studenti su dovedeni u nezavidan položaj i zbog neodgovornosti fakulteta, ali i sopstvene neodgovornosti, jer se nijesu dovoljno upoznali sa važećom regulativom za nivo studija koji pohađaju", rekao je Jelovac.

Kako je ocijenio, fakulteti su zbog nepoštovanja pravila nanijeli štetu i sebi i studentima, dovodeći ih u zabludu da ne treba da plaćaju prenos ECTS kredita.

On je naglasio da je Studentski parlament UCG preduzeo mjere, koje su bile moguće, imajući u vidu postojeće zakonske norme i podzakonska akta kojima se reguliše to pitanje.

"Uputili smo inicijativu koju je usvojio Upravni odbor UCG da se studentima omogući da u ratama izmire svoje obaveze za školarinu na magistarskim studijama", rekao je Jelovac.

Prema njegovim riječima, u cilju rješavanja tog pitanja, imali su intenzivnu komunikaciju sa nadležnima na Univerzitetu Crne Gore, a očekuju da će u najkraćem roku, doći i do sastanka sa Ministarstvom prosvjete.

Kako je naveo, stav krovne studentske organizacije UCG je da je potrebno naći rješenje prvenstveno za generaciju magistranada upisanih studijske 2018/19. godine, kojoj treba dati mogućnost da do kraja tekuće studijske godine stekne zvanje magistra, bez dodatnih finansijskih obaveza.

"Na taj način, studenti bi imali dvije studijske godine za završetak magistarskih studija, što je dovoljno vremena za polaganje svih ispita, ali i završetak složene procedure od prijave do odbrane magistarskog rada", ocijenio je Jelovac.

On je rekao da su od nadležnih zatražili i da procedura za prijavu i odbranu magistarskog rada bude kraća i jednostavnija.

"Očekujemo i odgovor od resornog ministarstva nakon što smo se zvanično obratili kako bi i od njih dobili tumačenje u vezi sa statusom studenata magistarskih studija, uvažavajući postojeću zakonsku regulativu", kazao je Jelovac.

Komentarišući da je problem studentima i to što nema nema dovoljnog broja mentora, Jelovac je rekao da je prema Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama propisano da student predlaže mentora, uz napomenu da on ne mora da bude profesor na Univerzitetu Crne Gore.

Kako je pojasnio, dozvoljeno je i da bude sa druge ustanove visokog obrazovanja.

Upitan da li je SP podržao studente na skupu održanom ispred Rektorata UCG, odgovorio je da o tome nisu bili obaviješteni.

"S druge strane, na svaki dopis studenata magistarskih studija, dali smo odgovor i stavili im se na raspolaganje u cilju pronalaženja rješenja za ovo pitanje", rekao je Jelovac.


Vidi sve komentare