Ko te pita za struku kad vlast gura svoje kadrove - Vijesti.me
PARTITOKRATIJA

Ko te pita za struku kad vlast gura svoje kadrove

Za većinu opozicionara je problem što su pored nekoliko inženjera sa odličnom biografijom izabrane ekonomistkinja Vukotić, kćerka Veselina Vukotića, i pravnica Radonjić

U Skupštini je završena rasprava o imenovanju Milice Vukotić i Ane Radonjić u Savjet Agencije za elektronske komunikacije.

Kao i tokom nedavne načelne rasprave i prije toga priče na Administrativnom odboru, ponovo se čuo stav opozicije da se nije biralo po stručnim nego po partijskim referencama i poruke vlasti da je do kraja sprovedena pravana procedura a da je glasa kako je ko htio.

Za gotovo sve učesnike rasprave iz opozicionih klupa najveći problem je to što su pored nekoliko odličnih kandidata (inženjera) izabrana dva ponajgora koja su, kako je rečeno, određena i prije raspisivanja konkursa.

Za poslanika Pokreta za promjene Koču Pavlovića posebno je problematično to što se na odboru glasalo tajno iako poslovnik o radu Skupštine jasno propisuje kada se glasa tajno.

“Zašto tajno? Tajno nije transparentno a na transparentnosti insistira Evropska Komsija. Prošle godine smo pod pritiskom Evrope izmijenili zakona da bi se izbor savjeta Agencije izmjestio iz Vlade i da bi se savjet birao po utvrđenim kriterijuma vrednovanja prijavljenih kandidata, a sada se glasalo tajno. Na kraju su od 10 kandidata izabrana dva od kojih jedan ne ispunjava uslov isksutva, a drugi je gori od svih ostalih”, kazao je Pavlović, dodajući da je većina izabrala dva najgora kandidata.

Za većinu njegovih kolega iz opozicije je mnogo veći problem što su pored nekoliko inženjera sa odličnom radnom i profesionlanom biografijom izabrane ekonomistkinja Vukotić, kćerka Veselina Vukotića, i pravnica Radonjić. One su i do sada bile članovi Savjeta i, kako tvrde u opoziciji, u stručnim krugovima i javnosti prepoznate kao partijski vojnici.

“Vukotić je kazala da mediji ne valjaju ništa jer ne ističu ono što je dobro. Radonjić je na odbor ušla kao silan paša, valjda mislećui da je sve završeno, pa je umjesto da govori o sebi replicirala drugim kandidatima, a oni su im održali akademiju”, kazao je Vasilije Lalošević (SNP).

Partijska komisija i kršenje zakona

Njegov partijski kolega Aleksandar Damjanović rekao je da Vukotić i Radonjić osim stručnih ne ispunjavaju ni druge uslove za mjesto u savjetu Agencije koja kontroliše oblast u kojoj se godišnje okrene između 250 i 300 miliona eura.

Za Vukotićevu je rekao da na sajtu DPS-a piše da je član njihove partijske komisije, a za Radonjić da je kršila Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

Na raspravi se čula i infromacija da će neki eliminisani kandidati pokrenuti spor pred Upravnim sudom

Iz opozicionih klupa je stigao predlog da se odloži izbor i da se napravi još jedan krug konsultacija ili da se konkurs obnovi i kandidati poređaju na listi po stručnim referencama. Na drugoj strani, predstvanici vlasti su ponavljali da je pravna procedura pravilno provedena i da je svako glasao svojoj volji.

Na raspravi se čula i infromacija da će neki eliminisani kandidati pokrenuti spor pred Upravnim sudom i da se lako može desiti da se poništi odluka Administrativnog odbora i eventualno imenovanje Vukotić i Radonjić.

Odgovarajući Damjanoviću, Radivoje Nikčević (DPS) rekao je da članovi komisija DPS-a ne moraju biti istovremeno i članovi patija. “Oni ne učestvuju na sjednicama organa partija. To što je ona ćerka poznatog funkcionera ne smije da bude ni privilegija ni hendikep“, istakao je Nikčević.

O izboru dva član Savjeta Agencije za elektronske komunikacije, koja reguliše tržište telekomunikacija, danas bi trebalo da se glasa u parlamentu.