Kompleksan, ali hitan problem: Ne smije se paliti otpad na Lovanji - Vijesti.me
PROBLEM NELEGALNE DEPONIJE

Kompleksan, ali hitan problem: Ne smije se paliti otpad na Lovanji

Na licu mjesta na Lovanji gdje u uslovima nedostojnim čovjeka među smećem što se ovdje gomila i nakon što je ta deponija zvanično zatvorena prije desetak godina, živi nekoliko desetina ljudi, od kojih mnogi i nemaju validne papire niti im se zna status i kako borave u Crnoj Gori

Gotovo kompletno rukovodstvo Optine Tivat je u pratnji novinara, obišlo nekadašnju deponiju smeća Lovanja-Sinjarevo na kojoj se već godinama dešava nelegalno odlaganje, ali i spaljivanje svake vrste otpada.

Na taj način tivatski čelnici još jednom su pažnju javnosti skrenuli na problem koji predstavlja ova lokacija, i nelegalne aktivnosti dijela žitelja improvizovanog romsko-egipćanskog naselja na Lovanji koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina.

Oni stoga često pale stare automobilske gume i elektro-kablove kako bi došli do čelične žice i bakra u njima, a što prouzrokuje enormno zagađenje vazduha toksičnim i kancerogenim materijama, smrad i dim koji povremeno ometa rad oblinjeg aerodroma Tivat i život građana u naseljima Kavač, Brda i Gradionica.

Na licu mjesta na Lovanji gdje u uslovima nedostojnim čovjeka među smećem što se ovdje gomila i nakon što je ta deponija zvanično zatvorena prije desetak godina, živi nekoliko desetina ljudi, od kojih mnogi i nemaju validne papire niti im se zna status i kako borave u Crnoj Gori.

Lovanje
Lovanje(Foto: Siniša Luković)

To, kako je istakla sekretarka za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Optine Tivat Tatjana Jelić, dodatno usložnjava cijeli problem.

„Na žalost, to je naša realnost i problem sa kojim se već duže vrijeme suočavamo. Ne zanosimo se time da će se ovo riješiti preko noći jer ni ovaj problem nije nasato preko noći,ali je potrebna jedna kontinuirana i zajednička aktivnost za riješavanje ovog problema jer ovo ne zavisi samo od jendog čovjeka ili jedne institucije. Ovo je problem koji se mora institucionalno i u sistemskom smislu riješavati zajedničkim snagama Opštine Tivat i Kotor i nadležnih državnih organa.“- istakla je Jelić dodajući da bez obzira na to, nelegalno paljenje otpada na Lovanji „mora prestati odmah“.

Ona je istakla da je Opština Tivat prikupila sve podatke i uradila svu dokumentaciju o Lovanji da kojima je upoznala sve relevantne organe u državi, a spise predmeta je uputila i Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

„Juče smo kontaktirali i Agenciju za zaštitu životne sredine u cilju da se upravo na ovom lokalitetu i njegovoj neposrednoj blizini, uspostavi kontinuirani monitoring kvaliteta vazduha. Cijenimo da ova lokacija tako nešto mora da ima i svi zajedničkim snagama moramo da zaustavimo paljenje otpada na Lovanji. To je nešto što mora neizostavno i urgentno, da prestane odmah!“- istakla je Jelić dodajući da Opština Tivat dolaskom svijih funkcionera na Lovanju jasno dokazuje svoju spremnost da riješi problem u čemu joj, kako je rekla, pomažu „naši ekološki jako dobro svjesni i savjesni građani i mediji“.

Pored nje, na Lovanji koja se nalazi na samoj granici tivatske i opštine Kotor, su bili i potpredsednici Opštine Tivat Ilija Janović i Dejan Maslovar, načelnici Komunalne isnpkecije Jovica Stojković i Komunalne policije Dalibor Dubljević, predstavnici opštinskog Zelenog tima, direktor Komunalnog Tonko Lukšić i načelnik Službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić, kao i predstavnici Aerodroma Tivat.

„Opština Tivat izražava veliku zabrinutost zbog događanja na ovoj lokaciji, prvenstveno nelegalnog paljenja otpada. Veliki dim i zagađene čestice koje odavde idu u atmosferum predstavljaju veliki problem. Nadam se da ćemo uskoro sa Opštinom Kotor imati neke sastanke i iznaći mehanizam da ovo riješimo na zadovoljstvo svih.“- istakao je potpredsjednik Maslovar.

Direktor Komunalnog je podvukao da je prilikom otvaranja obližnje sanitarne deponije Lovanja prije desetak godina, urađen i projekat sanacije neuređene stare deponije Lovanja-Sinjarevo na kojoj se nalazi više desetina hiljada kubika raznog otpada.

„Vidite i sami prizor oko nas i da se ovdje radi o nelegalnom odlagalištu gdje se količine otpada povećavaju iz dana u dan. Mene iznenađuje da u vrijeme kada imamo izuzetan napredak kada je u pitanju upravljanje otadom u državi, a naročito u opštini Tivat, mi i dalje ovdje imamo izuzetno lošu situaciju i nazadni način izdvajanja sekundarnih sirovina. To moramo da osudimo.“- istakao je Lukšić koji nije mogao reći zašto se nije do sada saniralo Sinjarevo, ali je istakao da će to koštati sigurno preko milion eura.

Barbić: Ugroženi su svi

Načelnik SZS Tivat Zoran Barbić je kazao da se skoro svake noći na Lovanji dešavaju nelegalna paljenja otpada.

„Nisu toliko problem sami ti požari, koliko su problem produkti sagorijevanja tih materija koji su po svim relevantnim listama, strahovito opasni za zdravlje ljudi.Neki su čak i kancerogeni, i to ugrožava sve građane do čijih kuća se širi taj dim kao i vatrogasce koji ovdje intervenišu da bi gasili požar.“- istakao je on dodajući da nema informaciju da li je iko do sada uhapšen ili osumnjičen zbog nelegalnog paljenja otpada na Lovanji, odnosno izazivanja opšte opasnosti i krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.