Lekić: U CG postoji 12 dvojezičnih odjeljenja u osnovnim školama - Vijesti.me
"RAZVIJANJE POZITIVNOG STAVA PREMA UČENJU"

Lekić: U CG postoji 12 dvojezičnih odjeljenja u osnovnim školama

„Koliko se pilot-projekat uvođenja dvojezične nastave pokazao uspješnim govori i podatak da je prvo bio uveden dvojezični vid nastave u četiri odjeljenja pravaka, a zatim se proširio na još četiri, a od naredne godine odnosno od septembra, na još četiri“, istakla je Lekić

Milica Lekić
Milica Lekić (Foto: Screenshot/Agencija MINA)

U Crnoj Gori postoji 12 dvojezičnih odjeljenja u osnovnim školama, u cilju razvijanja pozitivnog stava prema učenju i jačanju samopouzdanja pri izražavanju na stranom jeziku, poručila je predstavanica Ministarstva prosvjete, Milica Lekić.

Ona je agenciji MINA kazala da, ukoliko se krene od predškolskog obrazovanja, prvo je uvođenje engleskog jezika u vrtiće, koji se izučava dva puta sedmično sa nastavnicima engleskog jezika.

„Djeca su, iako je u početku bilo sumnji, odreagovala odlično, što je i za očekivati kada se uzme u obzir da je upravo to period koji je dokazano najpogodniji za početak učenja jezika“, istakla je Lekić.

Strateški pristup, kako je rekla, toj temi doveo je do sličnih rješenja i u osnovnoj školi, kako bi djeca kroz čitavo školovanje usvajajala znanja jezika.

„Tako, ne samo da se engleski izučava kao predmet od prvog razreda, već imamo osam dvojezičnih odjeljenja u osnovnim školama, koja su školovanje započela u tim odjeljenjima“, rekla je Lekić.

Prema njenim riječima, sa djecom rade obučeni nastavnici koji su prošli obuke Britanskog savjeta.

„Koliko se pilot-projekat uvođenja dvojezične nastave pokazao uspješnim govori i podatak da je prvo bio uveden dvojezični vid nastave u četiri odjeljenja pravaka, a zatim se proširio na još četiri, a od naredne godine odnosno od septembra, na još četiri“, istakla je Lekić.

Ona je kazala da su glavni ciljevi tog pristupa razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika i jačanje samopouzdanja pri izražavanju na stranom jeziku.

Svrha je, kako je kazala da se kroz korišnjenje engleskog jezika u nastavi nejezičkih predmeta razvije svijest kod djece o tome da je to sredstvo za komunikaciju, a ne samo predmet iz koga je potrebno dobiti ocjenu.

„Preciznije, projekat dvojezičnih odjeljenja je prije dvije godine otpočeo u školama ''Mirko Srzentić'' u Petrovcu ,''Olga Golović'' i ''Luka Simonovć'' u Nikšiću i ''Maksim Gorki'' u Podgorici.“, rekla je Lekić.

Ona je dodala da je Zavod za školstvo posjetio te škole, kada su analizirana po dva časa, i to tako što je nastava svakog predmeta, izuzev fizičkog vaspitanja, opservirana po dva puta, a obavljeni su i razgovori sa upravom škole i nastavnicima.

„Projekat je bio pozitivno iskustvo za školu, nastavnika razredne nastave i engleskog jezika tako i za učenike i njihove roditelje“ rekla je Lekić.

Prema njenim riječima, primjena tog programa prošle godine počela je i u školama 21.maj’ u Podgorici, "Radomir Mitrović" u Beranama, Nedakusi u Bijelom Polju i ‘’Radojica Perović’’ u Podgorici“, gdje se takođe pokazao izuzetno pozitivnim.

„Nakon završenog projekta, nastavlja se sa ovim programom, pa je od septembra planirano proširenje projekta na još četiri škole, i to ‘’Sutjeska’’ u Podgorici, ‘’Rifat Burdžović-Tršo’’ u Bijelom Polju, ‘’29. Novembar’’ Dinoša, u Podgorici i ‘’Mileva Lajović Lalatović’’ u Nikšiću“, dodala je Lekić.

Projekat se, kako je rekla sprovodi na način što svi nastavnici koji drže nastavu u dvojezičnim odjeljenjima prolaze obuke odnosno kurs.

„CLIL Essentials kurs predstavlja osnovni kurs za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Autor kursa je Odjeljenje Britanskog sajveta za obuku i razvoj nastavnika u Londonu, anjegov sadržaja je osmišljen tako da ga vodi trener koji je licenciran od strane britanskog savjeta po međunarodnim standardima“, kazala je Lekić.

Direktorica Osnovne škole „Radojica Perović“, Mirjana Bošković, kazala je da su sa projektom dvojezičnog odjeljenja počeli prošle, a da je učiteljica Jelena Saveljić koja je prošla obuku Britanskog savjeta mogla na engleskom jeziku da predaje učenicima prvog razreda.

„Kada smo krenili sa tim odeljenima tražili smo i saglasnost roditelja, jer je i njima i nama veoma interesantno da u tako malom uzrastu djeca počnu sa učenjem stranog jezika“, rekla je Bošković.

Bošković je istakla da pruža veliku podršku tom projektu, jer je učenje stranog u tom uzrastu efikasnije.

„Nastava na engleskom traje svega od pet do deset minuta, u toku jednog časa i predmeta“, rekla je Bošković.

Zadovoljstvo roditelja, kako je navela je veliko, jer djeca počinju vrlo rano da uče strani jezik, da se susreću sa pravilnim izgovorom kao i da formiraju rečenice.

„Ono što sam primijetila da generacije koje nam dolaze dobro se koriste engleskim jezikom“, istakla je Bošković.

Prema njenim riječima, ona je vjeruje da će taj projekta može da zaživi, i da će od njega imati korist i djeca i društvo.

„Jer bez informatičke pismenosti i poznavanja stranog jezika ne može osoba smatarati kompletnim intelektualcem“, zaključila je Bošković.

Učiteljica Jelena Saveljić kazala da se da se u njenom odjeljenju sprovodi dvojezična nastava, čiji je cilj da ishode koji su planirani godišnjim planom i programom povežu sa engleskim jezikom.

„Djece trebaju kroz igru da uče nove pojmove i termine koje uče na maternjem jeziku i da ih povežu sa engleskim“, rekla je Saveljić.

Kako je kazala, s obzirom da se projekat sprovodi već tri godine i da se povećao broj učitelja koji ga sprovode, samim tim je sada lakše jer postoji mogićnost razmjene mišljenja i materijala.


Vidi sve komentare