Liječenje psihijatrijskih pacijenata neadekvatno - Vijesti.me
institucija ombudsmana o danu mentalnih bolesti

Liječenje psihijatrijskih pacijenata neadekvatno

Kako su ukazali, liječenje psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim ustanovama je neadekvatno, jer se, uglavnom, sastoji od farmakoterapije, na šta je NPM ukazivao kroz svoje nalaze i izvještaje

Psihijatrija u Nikšiću
Psihijatrija u Nikšiću (Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda)

Liječenje  psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim ustanovama neadekvatno je, jer  se, uglavnom, sastoji od farmakoterapije, saopšteno je iz institucije  Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.
 

Kako su kazali, povodom 10. oktobra, Svjetskog dana mentalnog zdravlja,  Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) je na to ukazivao kroz  svoje nalaze i izvještaje i podsjećao na važnost poštovanja ljudskih  prava psihijatrijskih pacijenata.

"Suština mentalnog zdravlja data je u definiciji Svjetske zdravstvene  oragnizacije: "Zdravlje predstavlja kompletno fizičko, mentalno i  socijalno blagostanje, a ne samo odsutvo bolesti i nemoć”. Dakle,  mentalno zdravlje predstvlja integralni dio ove definicije", kaže se u  saopštenju.
 

Kako su ukazali, liječenje psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim  ustanovama je neadekvatno, jer se, uglavnom, sastoji od farmakoterapije,  na šta je NPM ukazivao kroz svoje nalaze i izvještaje. 

SPB Dobrota
SPB Dobrota(Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda)

"Takođe, materijalni uslovi - arhitektonsko-tehnički, kao i  opremljenosti mobilijarom u prostorijama gdje su smješteni  psihijatrijski pacijenti, na niskom su nivou (Klinika za psihijatriju  Klinički centar Crne Gore, pojedina odjeljenja u Specijalnoj  psihijatrijskoj bolnici Dobrota)", ukazali su u saopštenju.
 

NPM podsjeća da se životni uslovi mogu definisati kao nečovječno ili ponižavajuće postupanje. 

Kožni kaiševi za ograničenje kretanja
Kožni kaiševi za ograničenje kretanja(Foto: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda)

"Osoblje u bolnicama (nemedicinsko, kao i srednji medicinski kadar i  više medicinske sestre) mora imati adekvatnu obuku za rad u  psihijatrijskim bolnicama i tretman psihijatrijskih pacijenata", navodi  se u saopštenju.
 

Zato je, smatraju, važno da se toj temi posveti dužna pažnja i da svi  odgovorni pojedinci i nadležni organi kontinuirano rade na unapređenju  statusa pshijatrijskih pacijenata.


Vidi sve komentare