Lijeva obala Lima potpuno mijenja izgled - Vijesti.me
CENTAR ZA KULTURU BIĆE ISELJEN

Lijeva obala Lima potpuno mijenja izgled

Nova zgrada Centra za kulturu u Beranama biće izgrađena neposredno pored gradskog mosta

Centar za kulturu biće iseljen
Centar za kulturu biće iseljen (Foto: Tufik Softić)

Nova zgrada Centra za kulturu u Beranama biće izgrađena neposredno pored gradskog Mosta Niko Strugar, odnosno na parceli koja je u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Lijeva obala Lima”.

To se može zaključiti iz ranijih planskih dokumenata donesenih na nivou Opštine Berane, ali i iz Odluke o izradi DUP-a “Lijeva obala Lima”, koju je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Prema tom dokumentu, ovaj prostor zahvata površinu od oko sedam hektara, od gradskog mosta pa do buvlje pijace, gdje se sada nalazi veliki broj privremenih objekata, od kojih će mnogi biti porušeni.

Lijeva granica ovog plana je Ulica Svetog Save, dok će desnu granicu predstavljati nastavak zaobilaznice koji je u planu da se gradi od mosta pa do naselja Talum i magistralnog puta Berane - Bijelo Polje, što se vidi i iz skice koja se nalazi u dokumentu koji je Vlada usvojila.

Vlada je za rukovodioca izrade DUP-a “Lijeva obala Lima” u Beranama odredila diplomiranog prostornog planera Mirjanu Nikolić, koja treba da oformi tim i da u roku od šest mjeseci završi posao. Vlada je za taj posao opredijelila deset hiljada eura.

U programskog zadatku koji je Vlada postavila pred stručni tim za izradu DUP-a “Lijeva obala Lima” na prvom mjestu nalazi se određivanje lokacije i uslova za izgradnju Centra za kulturu.

U resornom sekretarijatu Opštine Berane “Vijestima” je objašnjeno da DUP već postoji, i da se sada radi na izmjenama i dopunama, što je sve prešlo u ingerencije Vlade.

“Stručni tim koji bude radio izmjene i dopune DUP-a u svakom slučaju moraće da sarađuje sa nama i da se rukovode našim sugestijama i mišljenjima. Ono što je sada poznato je da će se novi Centar za kulturu graditi na parceli gdje su privremeni objekti od gradskog mosta do gradskog parka”, rečeno je iz Sekretarijata.

Već je poznato da zgrada Centra za kulturu neće biti veća od prizemlja i sprata, koliko je dozvoljeno, ali će biti vrlo moderna i višenamjenska.

“U toj zgradi će biti moderna sala sa bioskopom, moderna sala za pozorište, kao i galerija. Planirano je da se tu preseli i sala za zasjedanja Skupštine opštine. Sve u svemu, to će biti jedan vrlo lijep i za grad značajan objekat”, kazali su u opštinskom sekretarijatu za urbanizam.

Stara zgrada Centra za kulturu u Beranama se nalazi u užem gradskom centru i građena je poslije Drugog svjetskog rata. Šta će ostati na tom prostoru, zasada se još ne zna.

Izgradnja nove zgrade dogovorena je prilikom posljednje posjete ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, početkom ljeta, kada je obećano da će Vlada, u skladu sa planovima koji budu prije toga izrađeni i usvojeni, pomoći u izgradnji nove zgrade Centra za kulturu i nastaviti sa ulaganjima u druge kulturne projekte na prostoru opštine Berane.

Prostor DUP-a “Lijeva obala Lima” do sada nije bio adekvatno iskorišten, a ono što u ovom trenutku izaziva najviše intresovanje je koji će još privremeni objekti biti rušeni, osim onih za koje je to definitivno na prostoru buduće zgrade Centra za kulturu.

Na tom potezu nedavno je uz pomoć turske agencije TIKA rekonstruisan gradski park, a u produžetku, sve do dijela prostora preko puta Gimnazije, u ranijem periodu je izgrađen veliki broj privremenih objekata.

Šta i koliko će biti izmijenjeno u odnosu na sadašnje stanje tog prostora, znaće se definitivno za šest mjeseci, koliko stručni tim ima rok za izradu DUP-a.


Vidi sve komentare