Naši đaci kraće u školi od većine vršnjaka u Evropi - Vijesti.me
IZVJEŠTAJ EURYDICE MREŽE

Naši đaci kraće u školi od većine vršnjaka u Evropi

Fond školskih sati u odnosu na prije dvije godine smanjen i do 400, pokazao nalaz Eurydice mreže

Na listi zemalja sa najmanjim fondom časova - Ilustracija
Na listi zemalja sa najmanjim fondom časova - Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Učenici u Crnoj Gori tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/19. proveli su u klupama manje školskih sati od većine vršnjaka u Evropi.

Tokom devet razreda osnovne škole, preporučeni minimum sati koje provode u klupama je 5.380, što Crnu Goru stavlja na listu zemalja sa najmanjim fondom školskih časova.

Manje od 7.700 sati u klupama provedu osnovci u još 21 državi Evrope, koja je dio izvještaja Eurydice mreže o preporučenom godišnjem fondu časova u redovnom obaveznom obrazovanju za proteklu školsku godinu.

U izvještaju su analizirana 43 evropska obrazovanja sistema.

Osnovcima u Crnoj Gori u školskoj godini koja je nedavno završena fond časova smanjen je u odnosu na prije dvije godine. Tako đaci u nižim razredima sada provode u klupama oko 260 sati manje. U starijim razredima, fond školskih sati u odnosu na prije dvije godine smanjen je za 400.

U izvještaju Eurydice mreže podsjeća se da su čitanje, pisanje i književnost predmetne oblasti na koje otpada i najveći dio nastavnog vremena, posebno u osnovnom obrazovanju. Slijedi matematike, čiji se udio smanjuje u starijem uzrastu u korist drugih predmeta, kao što su prirodne nauke. Isti je slučaj i u Crnoj Gori

Podsjeća se da je Savjet Evrope definisao mjerila za oblasti čitanja, matematike i nauke, u skladu sa kojima bi udio 15-godišnjaka sa niskim postignućima u tim oblastima do 2020. trebalo da bude ispod 15 odsto.

U državama gdje osnovna škola traje 10 godina, preporučeni fond školskih sati je od 7.356 do 10.960, koliko u toku školske godine đaci u klupama provode u Danskoj.


Vidi sve komentare