Nikšić: Putna signalizacija za veću bezbjednost djece - Vijesti.me
VRIJEDAN PROJEKAT

Nikšić: Putna signalizacija za veću bezbjednost djece

„Značaj navedenog projekta se ogleda i u unaprijeđenju saradnje između škola, policije i Opštine u cilju stvaranja sigurnijih uslova za bezbjedno kretanje djece u saobraćaju“

Horizontalna signalizacija
Horizontalna signalizacija (Foto: Opština Nikšić)

U cilju poboljšanja bezbijednosti djece na putu do škole, kao i pješaka i biciklista, ispred pet osnovnih škola u Nikšiću postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija. U pitanju su škole „Ratko Žarić“, „Luka Simonović“, „Olga Golović“, „Braća Labudović“ i „Mileva Lajović Lalatović“, a postavljanje signalizacije urađeno je u sklopu projekta “Unapređenje bezbijednosti u saobraćaju u zonama škola i podizanje svijesti učenika, roditelja i vozača”, koji se finansira iz evropskog programa “Civitas capital”.

„Značaj navedenog projekta se ogleda i u unaprijeđenju saradnje između škola, policije i Opštine u cilju stvaranja sigurnijih uslova za bezbjedno kretanje djece u saobraćaju“, kazala je Nikolina Vukotić, PR projekta.

Opština u projektu, čija je vrijednost preko deset hiljada eura, učestvuje sa 51 odsto sredstava.

Horizontalnom signalizacijom obilježena je blizina škole na kolovozu, dok je i vertikalna uključila postavljanje znakovi sa ograničenjem brzine na 30 km/h i znakova koji pokazuju da se u blizini nalazi školski objekat.

„Navedena aktivnost je u skladu i sa Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima i Odlukom o uređenju saobraćaja na teritoriji Opštine Nikšić, kojima je predviđeno ograničenje brzine kretanja vozila u zoni škole u naselju na 30 km/h u vremenu od 6,30 do 20,30 časova“, kazala je Vukotić.