Nova devastacija uvale Perazića do: Iskopano pola brda uz plažu - Vijesti.me
Investitor nepoznat

Nova devastacija uvale Perazića do: Iskopano pola brda uz plažu

Ukopavanje brda započelo je na parceli koja se graniči sa dvorištem vile podgoričkog biznismena Veska Barovića, na samom kraju plaže, gdje počinje mala plaža

Perazića do devastacija
Perazića do devastacija (Foto: Vuk Lajović)

Nepoznati investitor iskopao je pola brda uz samu plažu u Perazića dolu, na suprotnom kraju od hotela “As”, prijavilo je nedavno inspekciji Javno preduzeće “Morsko dobro”.

Ukopavanje brda započelo je na parceli koja se graniči sa dvorištem vile podgoričkog biznismena Veska Barovića, na samom kraju plaže, gdje počinje mala plaža.

"Izvršenom kontrolom, na području opštine Budva, lokacija Perazića do, oko 500 metara zapadno od hotela 'As',   konstatovano je da se u zaleđu plaže u kontakt zoni i van zone morskog dobra od strane N.N. lica izvode radovi bez odobrenja na probijanju i ravnjanju građevinskim mašinama puta koji  iz naselja iznad vodi prema  plaži”, navodi se u prijavi JP “Morsko dobro”.

Iz ovog preduzeća upozoravaju da je, kako se radi o radovima bez građevinske dozvole, potrebno izvršiti kontrolu iz nadležnosti Uprave, u cilju utvrđivanja činjenica i vraćanja prostora u pređašnje stanje, sa procesuiranjem predmeta prema pravosudnim organima.

“Morsko dobro” je prijavilo Upravi i dva slučaja divlje gradnje na području tivatske opštine .

“Na lokaciji Opatovo, konstatovano je izvođenje radova bez odobrenja na izgradnji ponte, slaganjem postojećeg kamena u moru ispod parcela 391 i 388 KO Lepetani, sa dodatnim nasipanjem prostora u cilju formiranja ponte površine šest kvadrata. Na lokaciji Kaluđerovina, konstatovano je da je na kat. parceli 1 KO Milovići, bez građevinske dozvole vlasnik dogradio u kamenu dio objekta i pokrio armirano-betonskom pločom površine 25 kvadrata. Kako se radi o radovima bez građevinske dozvole, potrebno je izvršiti kontrolu iz nadležnosti Uprave, u cilju utvrđivanja činjenica i vraćanja prostora u pređašnje stanje, sa procesiuranjem predmeta prema pravosudnim organima”, navodi se u prijavama Morskog dobra.