Odstranjivanje grmlja ili sječa četinara? - Vijesti.me
"TURISTIČKO UDRUŽENJE ŽABLJAK" PISALO NADLEŽNIMA

Odstranjivanje grmlja ili sječa četinara?

Iz Udruženja se pozivaju i na povrede odredaba zakonika o krivičnom postupku i zakona o nacionalnim parkovima

Iz arhive (ilustracija)
Iz arhive (ilustracija)

„Turističko udruženje Žabljak“ na više je adresa otpremilo zahtjev za obustavljanje postupka javnih nabavki za izvođenje radova na izgradnji nedostajeće infrastrukture od Crnog jezera do hotela „Durmitor“ na Žabljaku.

U dopisu koji je dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Upravi za javne radove, JP Nacionalni parkovi Crne Gore, Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki Crne Gore, Uprave za inspekcijske poslove i Opštine Žabljak navode da se tenderskom dokumentacijom krše zakonski propisi Crne Gore.

"U tenderskoj dokumentaciji koja je objavljena na portalu Uprave za javne nabavke na stranama predviđeno je „Sječenje stabala četinara prečnika do 80cm sa uklanjanjem panjeva i pravljenje drvenih asortimenata dužine do jednog metra sa slaganjem pored trase". Odsječene grane posložiti na gomilu pored drvenih asortimenata. Tenderska dokumentacija, u okviru pripremnih radova definiše „Odstranjivanje grmlja i drveća”. Ovim putem skrećemo pažnju na član 16 Zakona o nacionalnim parkovima koji kaže da je u nacionalnim parkovima zabranjeno „krčenje i čista sječa šuma”", navodi se u dopisima.

Objašnjavaju da zakon predviđa izuzetke kada je riječ zaštite divlje vrste biljaka, životinja i gljiva i očuvanja prirodnih staništa; sprječavanja ozbiljnih šteta na usjevima, šumama, ribnjacima, vodama ; zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti i vazdušne sigurnosti i istraživanja i obrazovanja.

Iz Udruženja se pozivaju i na povrede odredaba zakonika o krivičnom postupku i zakona o nacionalnim parkovima i od tih institucija traže da iskoriste svoj uticaj, da bez odlaganja zaustave postupanje po ovoj tenderskoj dokumentaciji, te da u slučaju da ne uspiju u tome, podnesete krivične prijave protiv odgovornih lica.

Dodaju da su kroz institut slobodnog pristupa informacijama zatražili uvid i tok cijelog ovog procesa koji se odvijao mimo znanja javnosti.

"Za srijedu smo planirali mini performans na Crnom jezeru pod sloganom „Dalje nećeš moći“. Tog dana počeće potpisivanje peticije građana protiv dalje gradnje. U petak je planiran sastanak sa predstavnicima MORT-a, lokalnim zvaničnicima i rukovodstvom Nacionalnog parka „Durmitor“. Sa nama će biti više naučnih radnika iz zemlje i inostranstva koji će, prezentovati štetne posledice ove gradnje po životnu sredinu, turizam i druge sfere života a u subotu organizujemo veliki protest kod rampe. Pod parolom „Dalje nećeš moći“ sa rampe ćemo nastaviti šetalištem do Crnog jezera gdje će se organizovati mini performans", kazali su iz udruženja.

Podrška partija

Građanskim protestima usmjerenim protiv gradnje na Crnom jezeru pridružuju se i političke partije. Od početka veoma aktivno podrški daje Demokratska Crna Gora.

Podrškom su se oglasili iz OO Nove srpske demokratije. U petak su takvu aktivnost jednoglasno podržali svih 15 odbornika DPS.

"Vijesti" nezvanično saznaju da je identičan epilog i današnjeg sastanka Izvršnog odbra OO DPS u proširenom sastavu koji su činili njihovi odbornici.