Počela procedura za izdavanje dozvola za Luku Virpazar - Vijesti.me
ROK ZA IZGRADNJU JUN 2022.

Počela procedura za izdavanje dozvola za Luku Virpazar

U cilju adekvatnog opsluživanja, dodaje se da Luka treba da je opremljen odgovarajućim saobraćajnim površinama - saobraćajnicama, parking prostorima, okretnicama, trotoarima, pješačkim stazama i sl.

Virpazar
Virpazar (Foto: Anto Baković)

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva zatražilo je od Ministarstva održivog razvoja i turizma izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj.

U dokumentu stoji da to predstavlja prvu faza realizacije Luke Virpazar.

“Sjeverno od hotela ‘13. jul’ i 120 metara od vodotoka rijeke Oraoštice planirana je lokacija graničnog prelaza za međunarodni putnički jezerski saobraćaj. Za realizaciju luke sa međunarodnim prelazom potreban je značajan manipulativni prostor i prostor za objekte sa odgovarajućim uslovima saglasno Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni i zahtjevima budućih korisnika luke”, navodi se, između ostalog, u Državnoj studiji lokacije “Virpazar” iz 2014. godine.

U cilju adekvatnog opsluživanja, dodaje se da Luka treba da je opremljen odgovarajućim saobraćajnim površinama - saobraćajnicama, parking prostorima, okretnicama, trotoarima, pješačkim stazama i sl.

Krajnji rok za izgradnju Luke Virpazar je jun 2022. godine, saopšteno je krajem maja iz Ministarstva na čijem je čelu Osman Nurković.

Danijela Kapa, ispred Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove i projektni menadžer, kazala je da će realizacija Luke Vripazar doprinijeti valorizaciji ekonomskih, privrednih i turističkih resursa Skadarskog jezera.

Kapa je podsjetila i na sporazum između crnogorskih i albanskih vlasti o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) za međunarodni drumski i jezerski i putnički saobraćaj koji je potpisan u Skadru 3. jula 2018. godine, navodi se u saopštenju poslije sastanka radne grupe u cilju pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta izgradnje Luke Virpazar.


Vidi sve komentare