Policajac osuđen za prebijanje privodio Potrubača - Vijesti.me
A ne bi smio da radi

Policajac osuđen za prebijanje privodio Potrubača

Leković je sa Ivicom Paunovićem i Milanom Kljajevićem, sredinom februara osuđen na sedam mjeseci zatvora, zbog prebijanja pokojnog Aleksandra Pejanovića

Policajac Milanko Leković, iako ne bi smio, nesmetano radi u policiji, što dokazuje i fotografija od prije dva dana, na kojoj se vidi kako kod tužioca privodi finansijskog direktora Kombinata aluminijuma Dmitrija Potrubača (44).

Leković je sa kolegama Ivicom Paunovićem i Milanom Kljajevićem, sredinom februara po drugi put prvostepenom presudom Osnovnog suda osuđen na sedam mjeseci zatvora, zbog prebijanja pokojnog Aleksandra Pejanovića u podgoričkoj betonjerci prije četiri godine.

Viši sud u Podgorici po drugi put prošlog mjeseca ukinuo je tu presudu i vratio je ponovo Osnovnom sudu na odlučivanje.

Bivši policajac Goran Stanković, koji je prvi progovorio o prebijanju sada pokojnog boksera Aleksandra Pejanovića, tokom boravka u betonjerci CB Podgorica kazao je da po Zakonu o unutrašnjim poslovima i članu 108 tog zakona policajac protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela sa elementima korupcije ili krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, do okončanja krivičnog postupka mora biti udaljen sa posla.

"To se izgleda ne odnosi i na Lekovića”, kaže Stanković.

To je sistem za kriminalce u plavom

Sudija Osnovnog suda Danilo Jegdić odbio je tužbu protiv Uprave policije i države Crne Gore, koju je podnio bivši policajac Goran Stanković.

Stanković je ranije tužio državu Crnu Goru radi nadoknade materijalne i nematerijalne štete. On je ostao bez posla i godinama bio šikaniran nakon što je prvi progovorio o prebijanju Pejanovića.

“Po osnovu nadoknade materijalne štete na ime izgubljene zarade od 30. jula 2010. godine kao dana prestanka radnog odnosa od 9. aprila 2012. godine kao dana ponovnog zasnivanja radnog odnosa. Po osnovu nadoknade materijalne štete na ime razlike u penziji, koju ostvaruje i pune zarade, koju bi ostvarivao kao službenik tuženog za period od 20. aprila 2012. godine kao dana penzionisanja pa do 2. marta 2022. godine kao dana kada bi ispunjavao uslove za starosnu penziju”, piše u presudi.

Goran Stanković

U presudi se dodaje da je sudski vještak medicinske struke-neuropsihijatar dr Stanko Milić u svom nalazu i mišljenju utvrdio da je kod Stankovića uspostavljena dijagnoza “posttraumatskog stresnog poremećaja sa domninantnim simptomima doživljaja straha”, koji nije ostavio “trajne posledice na psihičkom planu tužioca”.

“Shodno sudskoj praksi i pravnoj teoriji, za svaki strah ne pripada nadoknada štete, već samo kada je prouzrokovani strah naročitog intenziteta, a poremećaj njime izazvao trajnije posljedice”, piše, između ostalog, u obrazloženju odluke.

Goran Stanković, nakon što je dobio presudu Jegdića, kazao je “Vijestima” da će na nju podnijeti žalbu Višem sudu.

“Ne očekujem ništa od žalbe, jer je to sistem koji štiti kriminalce i to posebno kriminalce u uniformama i stimuliše ih novčano, boljim radnim mjestima i  unapređenjima.

Duboko sam razočaran zbog ovakve presude, koja se kosi sa obećanjima vlasti da će biti vrednovana pravda i istina”, rekao je Stanković.

Stanković je nekoliko mjeseci prije penzionisanja bio prinuđen da napusti posao, a bivši direktor UP Božidar Vuksanović je u aprilu 2012. pokrenuo postupak za njegovu rehabilitaciju, čime je dobio penziju od 209 eura.