Pronašli kameni lednik na Prokletijama - Vijesti.me
Istraživali područje

Pronašli kameni lednik na Prokletijama

Geo-ekološki kamp na Prokletijama okupio 40 stručnjaka koji su otkrili nove oblike u tom dijelu države

Kamp na Prokletijama
Kamp na Prokletijama (Foto: Amil Ibrahimagić)

NVO “Geo-eko Montenegro” iz Nikšića u saradnji sa Nacionalnim parkom „Prokletije“ iz Plava organizovala je jedanaesti geo-ekološki kamp „Prokletije 2013“ u Babinom Polju u Plavu koji je trajao osam dana. Četrdeset učesnika kampa bili su studenti i postdiplomci geografije, biologije, zaštite životne sredine i prostornog planiranja sa univerziteta iz Crne Gore, Srbije, BiH i Bugarske, a bavili su se temom fizičko-geografskih procesa na područiju crnogorskih Prokletija.

Tokom kampa učesnici su obišli brojne turističke lokalitete na područiju opštine Plav, dok je cilj kampa bila standardizacija metoda i metodologija istraživanja elemanata prirodne sredine.

Rukovodilac kampa mr Luka Mitrović, inače, i predsjednik Planinarskog saveza Crne Gore kazao je da mu je ideja bila, da na područiju Prokletija naučno i strulno ispitaju taj prostor angažujući mlade ljude i stručnjake, te da su došli do nekih otkrića vrlo značajnih za ovaj prostor.

„Upravo smo na području Bogićevice naišli na neke tragove i pronašli takoreći kameni lednik iznad Hridskog jezera: na tom dijelu led i kamen su se kretali i stvarali takve oblike reljefa kojeg u Evropi za sada nema. Takav kameni glečer postoji u Americi".

"Pitanje glacijacija je vrlo bitno posebno na Prokletijama, gdje su tragovi vrlo moćni. Mi smo ovih dana prošli dosta terena, svakodnevno prelazeći na desetine kilometara i naravno u hodu smo raspravljali, pričali i objašnjavali studentima, jer ovo nije bio kasičan planinarski pohod, ali da bi istražili planine morate i da planinarite. Kamp je ispunio očekivanje, zatvaramo ga danas, ali želimo da on ima svoje produžetke u konkretnim rezultatima, projektima koje ćemo sa NP i opštinom u narednom periodu raditi“, kazao je Mitrović.

Profesor sa beogradskog Univerziteta dr Predrag Đurović kazao je, da su studenti imali priliku da se upoznaju sa nesvakidašnjim prostorom, te da nakon istraživanja geografa Jovana Cvijića do danas ne postoji ozbiljnija studija o Prokletijama.

„Ovo je prostor na kome postoji veliki broj lednika, studenti i postdiplomci su se na licu mjesta mogli upoznati sa onim što su teorijski učili tokom studija, a ovdje su mogli sve to i neporedno na terenu i vidjeti".

"Od kraja 19. vijeka kada je Cvijić prvi proučavao tragove glacijacije, mi do danas nemamo neku ozbiljniju studiju i poduhvat u utvrđivanju novih činjenica vezanih za ledeno doba na Prokletijama, a nama preostaje da te procese i oblike koji su se dešavali i koji se dešavaju što više proučimo i da u nekom narednom periodu objavljivanjem radovima to približimo široj naučnoj i stručnoj javnosti“, kazao je Đurović.

Direktor NP Enes Drešković iskazao je zadovoljstvo saranjom i održavanjem kampa, najavljujući slične projekte.

„U okviru plana i programa rada NP je predvidio nekoliko kampova ovog karaktera, gdje bi smo sa sardnicima i naučnim radnicima obavili određena istraživanja, za koji smatramo da nijesu kvalitetno orađena prilikom izrade studije izvodljivosti za NP Prokletije“, kazao je Drešković.